Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Serviks kanseri hastalarında günümüzde uygulanan cerrahi yöntemlerden biri de radikal histerektomidir. Radikal histerektomi uygulanan hastalarda bir süre sonra kalıcı üriner kateter alınır ve boşaltım sistemi kendi fonksiyon görmeye başlar. Günümüzde kateter çıkarılmadan bir süre önce klemplenmesi ve mesanenin dolarak fonksiyonel hale getirilmesi önerilmektedir.

Uzakdoğu merkezli araştırmacılar kateter çıkarılmadan önce klemplenmezse de normal mesane fonksiyonlarının elde edilip edilemeyeceğini araştırmak üzere bir klinik çalışma tasarladılar. Bu çalışma dahilinde çok merkezli olarak tip C radikal histerektomi uygulanmış 210 hasta 1:2 oranında randomize edilerek incelendi. Bir grupta kateter 48 saat öncesinde klemplenerek mesane doluma bırakılırken diğer gruptaki hastalarda ise önden bir klempleme işlemi uygulanmadı.

Çalışmada primer sonlanım noktası olarak yeniden kateterizasyon oranları değerlendirildi. İkincil sonlanım noktaları arasında ise kateter alındıktan 24 saat sonraki redizüel idrar volümü, üriner sistem enfeksiyonu insidansı ve yeniden kateterizasyonun süresine bakıldı.

Başlangıç karakteristikleri paralel hale getirildikten sonra klemp grubuna 70 hasta ve kontrol grubuna 128 hasta alındı. İki grup arasında primer kateterizasyonda geçen süre (13.20 ± 0.79 vs 13.38 ± 1.04 gün) ve üriner sistem enfeksiyonu yüzdeleri (22.9% vs 20.3%) açısından herhangi bir fark yoktu.

Klemp grubundan 10 hasta ve kontrol grubundan 19 hastada yeniden kateterizasyon gerekli görüldü ve yüzdesel açıdan bakıldığında iki kol arasında herhangi bir fark olmadığı görüldü (%14.3 vs %14.8). Rekateterizasyonda geçen süre açısından da gruplar arasında istatistiksel herhangi bir fark yoktu (11.40 ± 6.75 vs 9.42 ± 5.23). İki kol arasında oluşan tek fark klemp kolunda rezidüel idrar volümünün daha yüksek olmasıydı.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre araştırmacılar, radikal histerektomi sonrasında kalıcı üriner kateter alınmadan önce klemplenmesinin mesane fonksiyonunun yeniden kazanılması için çok önemli olmadığı sonucuna vardılar. Daha geniş popülasyonlarda yapılacak çalışmalarla bu görüş desteklenebilir.

Medikaynak Referanslar

 Gang Y et al. The effect of clamping the indwelling urinary catheter before removal in cervical cancer patients after radical hysterectomy. J Clin Nurs. 2016 Sep 14. doi: 10.1111/jocn.13579. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler