Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Radyolojik İzole Sendromda Göz Bulguları

Prof. Dr. Rana Karabudak ve arkadaşlarının ECTRIMS Kongresi’nde sundukları çalışmada radyolojik izole sendromda optik koherans tomografi bulguları incelendi
25 Kasım 2016

Radyolojik izole sendrom (RIS), klinik açıdan herhangi bir belirti olmamasına rağmen radyolojik görüntülemede MS benzeri lezyonlar ile karakterize bir hastalıktır. RIS hastalarında prognozun nasıl olacağının tayininde optik koherans tomografinin (OCT) umut vaad edici bir araç olduğu düşünülmektedir.

Peripapiller retinal sinir fibril katmanında (pRNFL) ve total makuler volümde (MV) yaygın kalınlık sağlıklı kontrollerde ve RIS hastalarında benzer bulgular olarak görülüyor. Ancak geçmişte yapılmış olan bazı çalışmalarda MS hastalarında pRNFL incelmesinin segmental olabileceği ve özellikle de temporalde sıkla rastlanabileceği görülmüştü. Buna ek olarak temporal kuadrandaki pRNFL fiber kaybı ve makuler volümde azalma arasında bir ilişki olduğu da MS hastalarında saptanmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Rana Karabudak ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada pRNFL ve makulanın segmental analizi ile global analize göre RIS hastalarında daha ayrıntılı bir veriye ulaşılıp ulaşılamayacağı değerlendirildi.

RIS için Okuda kriterlerini karşılayan 15 RIS hastası ve yaş ve cinsiyet açısından benzer 15 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Spektral bölge OCT (SD-OCT) ile pRNFL ve makulanın segmental incelemesi yapıldı. Makulanın katmanları da ayrıca incelendi.

Çalışma soncunda ortalama pRNFL ve total maküler volümdeki kalınlığın her iki grup arasında benzer olduğu saptandı. Ancak segmental incelemede görüldü ki temporal (64.17 ± 11.43 vs 72.43 ± 10.7, p=0.016) ve infratemporal (137.77 ± 18.07 vs 149.43 ± 16.58, p=0.028) pRNFL, RIS hastalarında incelmişti. Makulanın katmanları incelendiğinde de görüldü ki RIS hastalarında makular RNFL volümü daha azdı ve iç makuladaki ganglion hücre tabakası da daha inceydi.

Bu çalışma ile RIS hastalarının retinalarında nöroaksonal bir dejenerasyon olduğu desteklenmiş oldu. Ancak bu fenomenin doğruluğunu test etmek için rutin global incelemeler yeterli değildir ancak segmental inceleme yapıldığında hasar gören bölgelerin MS hastalarında görülen bölgelere benzerlik taşıdığını söylemek mümkündür. Segmental incelemeler sayesinde RIS hastalarında bu hasarı erken saptamak mümkün olabilir.

Referanslar

Karabudak R et al. Selective thinning of the maculo-papillary bundle and inner ganglion cell layer in radiologically isolated syndrome. ECTRIMS Online Library. Karabudak R. Sep 15, 2016; 146397

BENZER İÇERİKLER