Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

RCC’de Histolojik Alt Tipin Önemi

Renal hücreli karsinom hastalarında yapılan çalışma ile histolojik alt tipin tanı ve tedavideki yönlendirici önemi incelendi.
26 Haziran 2018

Renal hücreli kanser (RCC) toplumda sık olarak görülen kanserlerden biri olup çeşitli histolojik alt tiplere sahiptir. Mısır’da yapılan bir çalışma, histolojik alt tipin renal hücreli karsinomun (RCC) klinik bulguları ve tedavi eğilimleri üzerindeki etkisini ele almayı amaçladı.

Bu amaçla 2001'den 2013'e kadar tanı konulan RCC vakaları, Gözetim, Epidemiyoloji ve Son Sonuçlar (SEER) veri tabanından toplandı. Farklı RCC histolojik alt tiplerinin (berrak hücre, papiller, kromofob ve toplayıcı kanal) insidansı değerlendirildi ve Birleşim Noktası analizi yapıldı. İlgili klinikopatolojik özellikler değerlendirildi ve ki-kare testi ile alt tiplerle korele edildi. Sağkalım analizi Kaplan Meier analizi ile değerlendirildi ve genel ve kansere özgü sağkalımı etkileyen faktörler için çok değişkenli analizler yapıldı.

Prognoz Alt Tiplere Göre Farklılaşıyor

Çalışmanın kapsadığı süre boyunca kaydedilmiş olan toplam 89.968 RCC hastası değerlendirildi. Çalışma süresince farklı RCC alt tiplerinin insidansı artmıştır. Kromofob alt tipinin en iyi genel ve kanser spesifik sağkalımları olduğu görülürken, toplayıcı kanal alt türünün en kötü sonuçlara sahip olduğu görülüyor (tüm sonlanım noktaları için p <.0001). Metastatik olmayan RCC hastaları arasında genel sağkalıma etki eden faktörler için çok değişkenli analiz, şu faktörlerin daha kötü genel sağkalım ile ilişkili olduğunu göstermiştir: toplayıcı kanal karsinomu histolojisi, ileri yaş, T4 hastalığı, N2 hastalığı, lokal tedavi alınmaması, siyah ırk, erkek cinsiyet ve evli olmayan hasta (tüm parametreler için p <.0001).

Bu analiz, RCC'nin prognozunun histolojik alt tiplere göre büyük oranda değiştiğini düşündürmektedir. Özellikle berrak hücreli olmayan RCC için yeni tedavi ajanlarının biyolojiye yönelik klinik öncesi ve klinik değerlendirmeleri gereklidir.

Referanslar

Abdel-Rahman O. Impact of histological subtype on outcomes of renal cell carcinoma patients. Journal Of Drug Assessment, 2018 vol. 7, no. 1, 14–20

BENZER İÇERİKLER