Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Rektal kanser 35 yaştan itibaren sıklığı artan ve özellikle de 50 yaş üstü popülasyonda yaygın olarak görülen, kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu etkileyen bir kanser çeşididir. Erken evrede yakalandığı zaman operasyon sonrasında ek bir tedaviye gerek kalmadan kür sağlanılabilmekteyken evre ilerledikçe postoperatif kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Çin merkezli olarak, evre 2 ve evre 3 rektum kanserine sahip olan hastalarda operasyon sonrasında radyoterapi ile birlikte verilen tek başına kapesitabin ve oksaliplatin + kapesitabin tedavilerinin sağ kalım üzerindeki potansiyel etkisi faz 3 bir çalışma ile değerlendirildi. Çalışmaya ait ara analiz raporlarının sunulduğu makale geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışmada öncelikli etkililik sonlanım noktası için 3 yıl boyunca hastalıksız sağ kalan hasta yüzdesi değerlendirildi. Radyoterapi ile birlikte sadece kapesitabin kullananlarda bu oranın % 71,6 olduğu, radyoterapi, kapesitabin ve oksaliplatin kullanan hastalarda ise bu oranın % 73,9 olduğu görüldü. İki kol arasında etkililik açısından istatistiksel anlamlı bir fark oluşmadığı tespit edilmiş oldu.

Diğer etkililik parametreleri açısından da değerlendirmede istatistiksel anlamlı sayılabilecek herhangi bir değere ulaşılamadı. Bu parametreler arasında genel sağ kalım, lokal rekürrens için kümülatif insidans ve uzak metastaz oranları yer aldı. Hiçbiri gruplar arasında farklı olarak değerlendirilmedi.

Güvenlilik açısından bakıldığı zaman ise tek başına kapesitabin kullanılmasının daha avantajlı olduğu tespit edildi. Evre 3-4 akut toksisite oranlarına bakıldığında kapesitabin kolunda % 29,2 ve kombinasyon kolunda ise %38,1’lik oranlara ulaşıldı. İstatistiksel açıdan değerlendirildiği zaman da bu farkın anlamlı olduğu görüldü.

Rektal kanser tedavisinde operasyon sonrası tedavide kapesitabinin üzerine eklenen oksaliplatinin hastalıksız sağ kalımı uzatmadığı ve toksisiteleri arttırdığı tespit edilmiş oldu.

Medikaynak Referanslar

 Feng YR et al. Interim analysis of postoperative chemoradiotherapy with capecitabine and oxaliplatin versus capecitabine alone for pathological stage II and III rectal cancer: a randomized multicenter phase III trial. Oncotarget. 2016 Mar 21. doi: 10.18632/oncotarget.8226. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler