Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir sistematik gözden geçirme ve meta-analizi, remisyondaki inflamatuar bağırsak hastalığı (IBH) olan hastaların yaklaşık üçte birinde irritabl bağırsak sendromu (IBS) ile ilişkili semptomlar olduğunu bildirmektedir. Birleşik Krallık'taki Leeds Gastroenteroloji Enstitüsü ve Leeds Üniversitesi'nden Dr. Keeley M. Fairbrass, Reuters Health'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada remisyondaki IBH hastalarında IBS tipi semptomların yaygınlığının genel popülasyona göre üç kat daha fazla olduğunu belirtmiştir. Fairbrass, bu hastaların IBH kliniklerinde olduğunu ve bu nedenle, hastalık aktivitesi kanıtı olmadan yüksek semptomatoloji skoru olan hastaları yönetme yaklaşımlarında açık fikirli olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Yapılan önceki çalışmalar IBH'nin IBS geliştirmek için bir risk faktörü olduğunu öne sürmüş olmasına karşın IBS tipi semptomlarını devam eden IBH aktivitesinden ayırt etmek zor olabilmektedir. Gözlemsel çalışmaların önceki bir sistematik incelemesi ve meta-analizi, IBH'de IBS tipi semptomların prevalansının yaklaşık %40 olduğunu tahmin etmiş ve Crohn hastalığı olan hastalarda ülseratif kolitli hastalara göre daha yüksek bir prevalans olduğunu göstermiştir. Fairbrass ve meslektaşları, önceki sistematik incelemeyi güncellemişler, ancak yalnızca remisyonda olduğu kabul edilen IBH'li hastaları dahil eden çalışmaları dahil ettiklerini bildirmişlerdir. İncelemeleri, önceki incelemede tanımlanan dokuza ek olarak 18 çalışmayı içermekte olup genel olarak, bu 27 çalışmanın remisyondaki IBH'li 3.169 hastayı içerdiği bildirilmiştir.

Araştırmacılar The Lancet Gastroenterology and Hepatology dergisine yaptıkları açıklamada, IBS tipi semptomların remisyonda olan bu hastalar arasında IBS tipi semptomların toplu prevalansının %32.5 ve Crohn hastalığı olan hastalarda ülseratif kolitli hastalara göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. IBS tipi semptomların prevalansı, remisyonu tanımlamak için 100 ug / g'den daha düşük bir fekal kalprotektin konsantrasyonu kullanıldığında en yüksek seviyede olmasına karşın prevalans, doktorun genel değerlendirmesi ve onaylanmış bir hastalık-aktivite indeksine göre benzer olduğu gözlemlenmiştir. Bilim insanları remisyon endoskopi veya histolojik değerlendirmeye göre daha katı tanımlandığında prevalansın biraz daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. IBS tipi semptomların havuzlanmış prevalansı semptom kriterlerine göre farklılık göstermiştir.

IBH'li hastalarda beyin-bağırsak etkileşimleri rolü

Araştırmacılar anksiyete puanları, depresyon puanları ve somatik belirti puanlarının, IBS tipi belirtiler bildiren hastalarda, bildirmeyenlere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Dr. Fairbrass, IBH'deki semptomların bildirilmesinin, enflamatuar hastalık aktivitesinin varlığıyla ilişkili olmayabileceğini ve bu hastalarda geleneksel farmakoterapinin artmasının muhtemelen etkisiz olacağını ifade etmiştir. Dr. Fairbrass, bu çalışmanın, IBH'li hastalarda beyin-bağırsak etkileşimleri rolü hakkında daha fazla kanıt sağladığını ve IBH hastalarının yönetimine entegre bir yaklaşımın, böylece hem enflamatuar hem de psikolojik sonuçları hedeflemenin daha uygun olabileceğini vurguladığını belirtmiştir. Bu raporla ilgili bir başyazı yazan İsveç'teki Göteborg Üniversitesi Sahlgrenska Akademisi'nden Dr. Hans Strid, e-posta yoluyla Reuters Health'e yaptığı açıklamada, güncellenen meta-analiz ve incelemedeki en önemli bulgunun, remisyonun daha katı bir tanımının IBH'de IBS tipi semptomların daha düşük prevalansıyla sonuçlanması olduğunu belirtmiş ve prevalansın yine de genel popülasyondaki IBS prevalansına kıyasla yüksek olduğunu sözlerine eklemiştir. Dr. Strid, doktorlar için ana mesajın, IBH'li hastalarda IBS tipi semptomların yüksek prevalansının farkında olmak ve GI semptomlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Strid, IBH'de IBS tipi semptomların psikolojik ve ilaç tedavisi için randomize klinik araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.

Medikaynak Referanslar

Will Boggs, IBS Symptoms Common in Patients With IBD in Remission, Medscape,  Oct 09, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler