Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Renal hücreli karsinom, böbrek korteksinden kaynaklanır. Tüm kanserlerin. %2'sini ve böbrek malignitelerinin %80-85'ini oluşturur. Erken dönemde tanı alması durumunda küratif cerrahi imkanı olur ancak uzun dönemde hastalar nüks açısından takip edilmelidir. Japonya’da yapılan yeni bir çalışmada küratif cerrahiden sonra renal hücreli karsinomun (RCC) nüks özelliklerinde zamana bağlı oluşan değişimler araştırıldı.

1985 ve 2015 yılları arasında, 1398 RCC'li hasta (1226 berrak hücreli RCC, 89 papiller RCC ve 53 kromofob RCC), Yokohama Şehir Üniversitesi Hastanesi ve bağlı hastanelerinde küratif bir cerrahi girişim geçirdi. Ameliyat sonrası relaps olan hastaların klinikopatolojik faktörleri çalışma dahilinde retrospektif olarak incelendi.

Berrak Hücreli RCC’de Risk Uzun Süre Devam Ediyor

Çalışmadaki medyan takip süresi 56.3 aydı. Nüks 245 hastada (217 berrak hücreli RCC, 12 papiller RCC ve 3 kromofob RCC) ortaya çıkmıştır. Papiller RCC ve kromofob RCC'nin cerrahi sonrası 5 yıldan fazla rekürrens görülmemesine rağmen, 20 berrak hücreli karsinom vakasında cerrahiden 10 yıl sonra nüks görülmüştür. Berrak hücreli RCC'nin tipik nüks alanları akciğer (% 46.6), kemik (% 17.9), karaciğer (% 7.6) ve lenf nodları (% 6.5) idi. Bu tipik bölgelerdeki rekürrens oranı, 5 yıl içinde görülen nükslerde %83,9, 5 ve 10 yıl arasında görülen nükslerde % 76.3, 10 yıldan sonra görülen nükslerde ise % 40.0’dı. Aksine, kontralateral böbrek, pankreas ve böbreküstü bezleri de dahil olmak üzere retroperitoneal organ rekürrensi oranı, ameliyattan sonra zamanla artmaktadır.

İlginç bir şekilde, tipik bölge relapsının risk oranı azalırken, retroperitoneal organ relapsının zamana bağlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Özetle, berrak hücreli RCC, ameliyattan 10 yıl sonra bile nüks etme potansiyeli gösterdi. Tipik bölgelerde rekürrens azalırken, retroperitoneal organ nüksü zamana bağlı olarak artmıştır. Klinisyenler, özellikle berrak hücreli RCC'de 10 yıldan fazla bir süre sonra nüksü kontrol etmelidir.

Medikaynak Referanslar

Noguchi G. et al. Time-dependent change in relapse sites of renal cell carcinoma after curative surgery. Clin Exp Metastasis. 2018 Mar 7. doi: 10.1007/s10585-018-9883-0. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler