Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Ölüm riski ya da diğer ismi ile mortalite hastalıklarda hekimlerin en çok dikkat ettikleri kriterlerden biridir. 'Kronik bir hastalık olan romatoid artritin de mortalite üzerine olan artırıcı katkısı bilinmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkan Avrupalı araştırmacılar RA hastalarında mortalite üzerinde etkili olan serolojik değerler üzerine bir araştırma yaptılar.' NOAR (Norfolk Artrit Veribankası) ve EAC (Leiden Erken Artrit Kliniği) kohortlarına dahil olan 4962 hasta üzerinde yapılan çalışmada romatoid faktör (RF) ve anti-siklik sitrüline peptit (anti-CCP) değerleri ile artan mortalitenin ilişkisi araştırıldı.

Bu antibadilerin miktarına göre kişiler az, orta ve yüksek olarak gruplandığında antibadi miktarı ve artmış mortalite arasında bir ilişki tespit edilemedi. Öte yandan hastalar her iki antibadinin pozitifliği, ikisinden birinin pozitifliği ve her ikisinin de negatifliği şeklinde gruplandığında hem RFnin hem de anti-CCPnin pozitif olduğu hastalarda mortalitenin arttığını tespit edildi.

Çalışma hem RFnin hem de anti-CCPnin pozitif olduğu hastalarda artmış ölüm riski olduğuna işaret ederken, her iki antibadiden sadece birinin pozitif olduğu ya da her ikisinin de negatif olduğu hastalarda artmış bir risk tespit edememiştir.

Medikaynak Referanslar

 JH Humphreys et al. Rheumatoid factor and anti-citrullinated proteinantibody positivity, but not level, are associatedwith increased mortality in patients withrheumatoid arthritis: results from two large independent cohorts Arthritis Research & Therapy 2014, 16:483​

+ Tüm Referansları Göster