Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA) esas olarak sinovit olarak ortaya çıkan sistemik bir enflamatuar hastalıktır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun yaklaşık %0.5-1.0'ı romatoid artritten muzdariptir. Kore'de yetişkin nüfusun %1,5'inde romatoid artrit vardır. HLA-DRB1 alellerini ve diğer varyantları içeren çeşitli genetik faktörlerin romatoid artrite duyarlılık sağladığı bilinmektedir. Bu genetik faktörlere ek olarak, edinilmiş faktörler romatoid artrit hastalarında inflamatuar kaskadları başlatır veya güçlendirir. Romatoid artrit hastalarındaki bu enflamatuar yanıtlar, sinovyal boşluklarla sınırlı değildir ve endotelyal disfonksiyonlar dahil sistemik yanıtlarla genişler. Bu nedenle romatoid artritin miyokard enfarktüsü veya anjina, diyabet ve depresyon gibi diğer hastalıklarla pozitif ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Depresyon yaygın bir psikiyatrik hastalıktır ve insidansı 1000 erişkin başına 1.5–19.0'dır. Kore'de, depresyon ve majör depresyonunun nokta yaygınlığı sırasıyla %6.7 (% 95 CI 5.7, 7.6) ve %2.7 (% 95 CI 2.2, 3.3) idi. Depresyonun patofizyolojisi tam olarak açıklanmamış olmasına rağmen, merkezi sinir sistemini ilgilendiren iltihaplanma tepkileri ve ilgili bağışıklık fonksiyon bozuklukları önemli katkılar olarak önerilmiştir. Bu patofizyolojik nedenlere ek olarak, kardiyovasküler hastalık dahil sistemik komorbiditelerin depresyonla ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Riski Artırıyor

Yakın zamanda Kore’de yapılan bir çalışmanın amacı romatoid artrit ve depresyon arasındaki çift yönlü ilişkiyi araştırmaktı. Çalışmada Kore Sağlık Sigortası İnceleme ve Değerlendirme Servisi - Ulusal Numune Kohortundan 2002-2013 verileri analiz edildi ve çalışmaya 20 yaşından büyük hastalar dahil edildi. Çalışma I, 38.087 depresyon hastası ve 152.348 eşleştirilmiş kontrol katılımcısı ile yapıldı. Çalışma II, 7385 romatoid artrit hastası ve 29540 eşleştirilmiş kontrol katılımcısı ile gerçekleştirilmiştir. Tabakalı Cox orantılı tehlike modelleri, depresyon ve romatoid artrit (çalışma I) ile romatoid artrit ve depresyon (çalışma II) için tehlike oranlarını (HR) analiz etmek için kullanıldı. Veriler Charlson komorbidite indeksi ile ayarlandı; romatoid artrit dışı romatizmal hastalıklar çalışma dışı bırakıldı. Alt gruplar yaş ve cinsiyete göre de analiz edildi.

Depresyon grubunun toplam %0.7'si (1260/38 087) ve kontrol I grubunun %0.6'sı (883/152 348) romatoid artrite (P = 0.02) sahipti. Depresyon grubunda romatoid artrit için tehlike oranı, kontrol I grubundakinden anlamlı derecede yüksek değildi. Çalışma II'de romatoid artrit grubunun %5.5'i (408/7385) ve kontrol II grubunun %4.3'ü (1246/29 540) depresyon şikayeti ile hastaneye başvurmuştu (P <0.001). Romatoid artrit hastaları, kontrol grubuna göre 1.20 kat daha yüksek (% 95 CI 1.07, 1.34; P = 0.002) ayarlanmış bir depresyon tehlike oranı gösterdi. Romatoid artrit hastalarının 30 yaş üstü ve kadın alt grupları, kontrol alt gruplarına göre daha yüksek depresyon tehlike oranları gösteriyordu. Uzmanlar elde ettikleri bulgulara dayanarak romatoid artritin depresyon riskini arttırdığı; fakat, depresyonun Koreli yetişkin popülasyonda romatoid artrit riskini artırmadığını bulduklarını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Kim SY, Chanyang M, Oh DJ, Choi HG. Association between depression and rheumatoid arthritis: two longitudinal follow-up studies using a national sample cohort [published online ahead of print, 2019 Nov 19]. Rheumatology (Oxford). 2019;kez559. doi:10.1093/rheumatology/kez559

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler