Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artritin (RA) kalp hastalıkları riskini iki katına çıkardığı biliniyor fakat ACR’nin yıllık buluşmasında sunulan bir çalışma RA hastalarında kalp hastalıkları prevelansının azaldığını gösteriyor.

RA’da enflamasyon eklemleri etkilediği kadar diğer doku ve organları da etkilemektedir. RA’lı hastalarda ki yüksek düzeyde ki enflamasyon kardiyovasküler sisteme de zarar vermektedir. Enflamasyon kan damarı hasarına katkıda bulunarak kalp hastalıkları için risk faktörü oluşturur.

RA ilişkili enflamasyon kan damarlarında daralma ve sıkıştırılmış kolesterol, kalsiyum ve diğer bazı maddelerden oluşan sert cisimler olan plakların oluşumuna neden olmaktadır. Bu plaklar arterleri tıkayarak kan akımını azaltabilmektedirler. Bazen bu plaklardan parçalar kopup ayrılır ve kan dolaşımına girerler. Bu parçalar daha küçük damarlara girerlerse oraları tıkayarak kalp krizi ve inme gibi durumlara sebebiyet verirler.

RA’lı hastaların kalp duvarlarında da enflamasyon meydana gelebilir ve kalp yetmezliği oluşturabilir. Kalp yetmezliğinde görülen alt bacakta şişlik, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlar aynı zamanda RA’da da görülür ve bu yüzden bu tehlike işaretleri gözden kaçabilir. RA’da enflamasyon perikardı da tutabilir ve yoğun göğüs ağrısına sebep olabilir. RA’lı hastalarda atriyal fibrilasyon, kalp ritim bozuklukları, inme ve ölüm riski artmıştır. Tüm bu sebeplerden ötürü RA’da enflamasyonu kontrol altında tutmak eklemler kadar kalbi korumak içinde önemlidir.

Daha önce yapılan çalışmalarda RA’lı hastalarda tanıdan sonra ki bir yıl içinde kardiyak problem gelişme riskinin iki kat kadar, tanıdan sonraki 1-4 yılda kalp krizi riski %60 ve anjina, koroner ölüm gibi diğer koroner kalp hastalıkları riskinin %50 arttığı gösterildi. Buna katkıda bulunan faktörler tam olarak anlaşılamamaktadır. Kaçınılmaz hasarlardan korunmak için mümkün olan en kısa sürede RA’da kalp hastalıkları gelişimin de ki risk faktörlerinin açıkça ortaya konması gereklidir.

Araştırmacılar yaptıkları araştırmada, son çalışmaların RA’lı hastalarda ki kardiyovasküler riske olumlu etkisinin olduğunu gösterdiler.

Araştırmanın öncüsü Dr. Elena Myasoedova, RA tanısından sonra ki 10 yıl içinde iki grup arasındaki kalp hastalıkları nedenli ölüm oranlarını inceledi. İlk gruba 2000-2007 yılları arasında RA tanısı almış 315 hastayı ve diğer gruba 1980-2000 yılları arasında RA tanısı almış 498 hastayı dahil ettiler. Kontrol grubunda ise RA tanısı olmayıp kalp hastalıkları nedeniyle ölen 813 kişiyi dahil ettiler. Hastaların ortalama yaşı 60’tı ve üçte ikisi bayandı. 1980-2000 yılları arasında tanı alan hastalarda ki kalp hastalıkları nedeniyle ölüm oranı %7,9’du ve 2000-2007 yılları arasında tanı alan grupta bu aran %2,8’di. Ölümün en önemli sebebi olan koroner arter hastalıklarının da aynı şekilde azaldığı görüldü. 1990-2000 yılları arasında tanı alan grupta koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı%4,7 iken, 2000-2007 yılları arasında tanı alanlarda bu oran %1,2 ile normal popülasyonda görülen değere kadar geriledi.

Araştırmacılar bu azalmanın kalp hastalıkları için var olan potansiyel faktörlerin daha erken ve daha tetikte takip edilmesi aynı zamanda RA’lı popülasyonda kalp hastalıkları için çok daha fazla dikkatli olunmasının etkisi olabileceğini fakat bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

  www.medicalnewstoday.com/articles/302083.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler