Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA), dünya çapında %1'e kadar prevalansı olan bir prototip inflamatuar hastalıktır. RA, uzun süreli tedavi gerektiren kronik eklem iltihabı ile karakterizedir. RA'nın hastalık değiştirici antiromatizmal ilaç (DMARD) tedavisi, genellikle oldukça etkili olmasına rağmen, önemli sağlık maliyetleri ve uzun süreli tedaviyle ilişkili olası yan etkiler ile ilişkilidir. RA tedavisi ve hedefe yönelik stratejilerin sürekli iyileştirilmesiyle, semptomsuz bir duruma (remisyon) ulaşan hasta sayısı giderek artmaktadır, bu da nüks riski düşük olan hastalarda DMARD tedavisini incelemek ve durdurmak için katmanlı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Sürekli remisyonda RA hastalarında DMARD'ı azaltma ve durdurma kavramı, çok sayıda klinik çalışmada tartışılmıştır. Birçok klinik çalışma 6 aydan uzun süredir stabil klinik remisyon durumunda, DMARD'ın azaltılması ve durdurulmasının sadece RA'lı hastaların bir alt kümesinde mümkün olduğunu belirtmiştir. Remisyon kalitesi [örn. Boolean gibi derin remisyon, eritrosit sedimantasyon hızı (DAS28-ESR) kullanan 28 eklem sayısı Hastalık Aktivite Skorunda olduğu gibi daha "sığ remisyon] RA'lı bir hastanın nüks yaşıyor olup olmadığına karar vermede rol oynayabilir. Anahtar soru remisyonda olan ve DMARD tedavisini başarılı bir şekilde azaltabilen ve durduran hastaları tanımlamaktır. Remisyonda başarılı ve başarısız DMARD azalmasının böyle öngörülü bir biçimde modellenmesi, RA hastalarına aşırı tedavinin önlenmesine yardımcı olacak ve bu durumun yan etkileri ile ilaç maliyetlerini azaltacaktır. Bu çalışmanın amacı riskli grup için, multibiomarker hastalık aktivitesi (MBDA) skoruna ve antikitrinize protein antikorlarının (ACPA) sürekli remisyonda romatoid artritli (RA) hastalar üzerindeki doğrudan tedavi maliyetlerine dayanarak hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD)-azaltma algoritmasının etkisini analiz etmektir. Bu çalışma, prospektif randomize RETRO çalışmasında, sürekli remisyon azaltma ve DMARD tedavisini durdurmada 146 RA'lı hasta için doğrudan tedavi maliyetlerinin posthoc retrospektif bir analizidir. MBDA skorları ve ACPA durumu DMARD'a (kol 1) devam eden, dozlarını %50 (kol 2) azaltan veya konikleştirmeden sonra (kol 3) durduran hastaların başlangıç örnekleriyle belirlendi. Hastalar 1 yıldan uzun bir süre takip edildi ve her 3 ayda bir doğrudan tedavi maliyetleri değerlendirildi.

Tedavi Maliyetleri Azalıyor

MBDA ve ACPA durumu, relaps oranlarına göre risk tabakalı koniklik algoritması oluşturan prediktörler olarak kullanılmıştır. MBDA skoru düşük (<30 ünite) ve negatif ACPA olan RA hastalarında en düşük nüks riski (%19), çift pozitif hastalarda ise yüksek nüks riski (%61) görülmüştür. ACPA negatif ve MBDA negatif (<30 birim) ve ACPA veya MBDA tek pozitif (>30 birim) gruplarında, DMARD azaltması uygulanabilir görünmektedir. Sadece ateşi olmayan hastalar düşünüldüğünde, ACPA / MBDA negatif ve tek pozitif gruplarda (n = 41) sentetik ve biyolojik DMARD için doğrudan maliyetler, 1 yıl boyunca tam doz tedavi için 372.245,16 € olacaktır. Bu düşük riskli nüks grubunda DMARD'ın azaltılması ve durdurulması, DMARD maliyetlerinin 219.712.03 € azalmasına izin verdi. Hasta başına DMARD maliyetlerinde ortalama azalma 5358,83 € 'dur. MBDA skorunun ve ACPA durumunun başlangıçta birleştirilmesi, 28 eklem sayısı Hastalık Aktivite Skoru ile eritrosit sedimantasyon hızı kullanılarak tanımlandığı gibi, derin remisyonda olan hastalarda başarılı DMARD azalması ve biyolojik DMARD'ın maliyet etkin kullanımı için risk sınıflandırmasına izin verebilir.

Medikaynak Referanslar

Hagen M, Englbrecht M, Haschka J, et al. Cost-effective Tapering Algorithm in Patients with Rheumatoid Arthritis: Combination of Multibiomarker Disease Activity Score and Autoantibody Status. J Rheumatol. 2019;46(5):460–466. doi:10.3899/jrheum.180028.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler