Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ROS1 yeniden düzenlemesi küçük hücreli dışı akciğer kanserinin küçük bir alt kümesini (%1 -%2) karakterize eder ve az sigara içen / hiç içmeyen hastalarla ve adenokarsinom histolojisiyle ilişkilidir. ROS1 düzenlemesinin tanımlanması, spesifik inhibitörler ile hedefe yönelik tedaviye izin verir. Bu nedenle geleneksel kemoterapiyle karşılaştırıldığında çok daha iyi bir sağkalım oranı sağlar. ROS1 yeniden düzenlemesinin tespiti in situ (immünohistokimya, in situ hibridizasyonda floresans) ve in situ ekstraksiyon dışı analizleri temel alır. Floresan in situ hibridizasyon, klinik çalışmalarda hala altın standardı temsil etse de, bu teknik bazı gen füzyon partnerleri ile ROS1'in yeniden düzenlenmelerini tanımakta başarısız olabilir. Öte yandan, immünohistokimya en uygun maliyetli tarama tekniğidir, ancak düşük özgüllüğe sahiptir. Ekstraksiyon moleküler deneyleri pahalı ve zahmetli yöntemlerdir. Ancak formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş tümör dokularından bile sınırlı miktarda mRNA kullanarak hemen hemen tüm ROS1 füzyonlarını tanırlar.

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserinde ROS1 tanımlamasının mevcut ve fütüristik tanı senaryosuna ilişkin bir çalışma yayınlanmıştır. Avrupa Patologlar Kurulu tarafından yapılan son teklife göre, IHC-pozitif ve şüpheli vakalarda ROS1 breakapart FISH testi kullanılarak konfirmasyona dayanan rutin bir klinik uygulama algoritması tamamen uygun görünmektedir. Birkaç onkogenik füzyonu (ALK, RET, ROS1 ve NTRK1) gen yeniden düzenlemelerini eşzamanlı olarak tespit etmek için tek bir tüp tahlilinde az miktarda tümör RNA kullanarak yüksek hassasiyetli ekstraksiyon yöntemlerinin ortaya çıkışı muhtemelen IHC ve FISH yöntemlerinin kullanımını sınırlandıracaktır.

Medikaynak Referanslar

Detection of ROS1 rearrangement in non-small cell lung cancer: current and future perspectives Giulio Rossi1 Genny Jocollé2 Antonia Conti3 Marcello Tiseo4 Federica Zito Marino5,6 Giovanni Donati7 Renato Franco5,6 Francesca Bono8 Francesca Barbisan9 Francesco Facchinetti4

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler