Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin, merkezi sinir sisteminde miyelin adı verilen, sinir liflerinin koruyucu kılıfına saldırdığı bir hastalıktır. Sinir lifleri hasar görebilir veya tahrip olabilir. Bu beyin ve omurilik arasındaki sinir sinyalizasyonunu bozar ve kas güçsüzlüğü, denge kaybı ve yürüme zorlukları gibi çeşitli semptomlara neden olur. Relapsing-remitting MS (RRMS), MS'in en yaygın görülen formu olup, hastada semptom atakları görülür ve bunu iyileşme dönemleri izler. Beyin atrofisi, beyin dokusunun boyutunda bir azalma ve nöron kaybı olarak tanımlanır ve progresif MS'in karakteristik özelliğidir. Ulusal Multipl Skleroz Derneği'ne göre, dünyadaki yaklaşık 2,3 milyon insanın MS ile yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yapılan çalışmalarda, fiziksel aktivitenin bazı MS semptomlarının hafiflemesine yardımcı olabileceği gösterilmiştir. 2012'de yapılan bir incelemede, egzersizin kas kuvveti, aerobik kapasite ve ayakta tedavi performansı üzerinde olumlu etkileri olduğu ve MS'li hastalarda yorgunluğu azaltıp, yürüyüş, denge ve yaşam kalitesini artırabildiği sonucuna varılmıştır. Yeni bir araştırmada ise, direnç egzersizinin multipl sklerozun ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olabileceği gösterildi. Araştırmacılar, en sık rastlanan MS formu olan RRMS hastalarında, altı ay boyunca haftada iki kez direnç eğitimine girmenin, beyin atrofisinde azalma ile ilişkili olduğunu buldular. Bazı hastalar için, direnç eğitimi, bazı beyin bölgelerinin hacminde bir artış ile ilişkili bulundu. Almanya ve Danimarka’dan araştırmacılar, çalışmaya RRMS teşhisi konan ve hastalık için ilaç kullanan 35 hastayı dahil ettiler. Hastaları, 18’i hasta altı ay boyunca haftalık iki kez direnç egzersizi almak üzere ve geri kalan 17’si normal günlük aktivitelerine devam etmek üzere 2 gruba ayırdılar. 6 aylık çalışma periyodundan önce ve sonra her hastanın beyin hacmi ve korteks kalınlığını MR görüntüleme ile değerlendirdiler. Bulgular direnç eğitimine katılan hastaların, beyin atrofisindeki azalmanın, eğitimde yer almayanlara kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, multipl skleroz hastalarında beyinin normalden belirgin şekilde daha hızlı küçüldüğünü, ilaçların bu gelişmeyi engellediğini, fakat egzersiz eğitimi alan hastalarda beyin küçülmesini daha az olma eğiliminde olduğunu belirttiler. Bununla beraber, eğitime yanıt olarak aslında daha küçük bazı beyin bölgelerinin büyümeye başladığını gözlemlediklerine dikkat çektiler. Bulguların fiziksel egzersizin sinir sistemini hastalığa karşı koruyabileceğinin ilk işaretlerini sağladığının altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Kjølhede et al. Can resistance training impact MRI outcomes in relapsing-remitting multiple sclerosis? Multiple Sclerosis Journal First published date: July-28-2017

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler