Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yapılan bir araştırmaya göre basit el yıkama, hatta sabun olmadan bile, tipik klinik durumlarda influenza A virüsünü (IAV) öldürmek için kullanılan birçok el dezenfektanından daha etkilidir.

Araştırmacılar, etanol bazlı dezenfektanların (EBD'ler) etkinliğini belirleyen ana faktörün, virüsü saran ıslak mukus tabakasının varlığının olduğunu belirtiyorlar. Islak mukus, dezenfektanın virüse ulaşmasını önleyip, virüsün 120 saniye EBD maruziyetinden sonra bile aktif kalmasını sağlamaktadır.

Buna karşılık, çalışmada, ellerin suyla 30 saniye yıkanması, başlangıçta ıslak veya kuru sümük ile çevrili olup olmadığına bakılmaksızın virüsü etkisiz hale getirdiği tespit edildi. Uzmanlara göre mukusun fiziksel özellikleri virüsü etkisiz hale getirmekten korur ve mukus tamamen kuruyana kadar, bulaşıcı IAV ellerde ve parmaklarda, uygun antiseptik el ovma işleminden sonra bile kalabilir.

Dezenfektana Rağmen Aktif

Araştırmacılar yaptıkları çalışma için ilk önce mukusun fiziksel özelliklerini incelediler ve etanolün kalın, yapışkan maddeden sade suya benzer özelliklere sahip olan salin solüsyonundan daha yavaş geçtiğini tespit ettiler. Daha sonra, araştırmacılar sağlık uzmanlarının virüsü bulaştırabileceği klinik durumları simüle etmeye çalıştı. IAV ile enfekte hastalardan balgam örnekleri topladılar ve bu numuneleri insanların parmaklarına uyguladılar. Parmaklar etanol bazlı dezenfektanlara 2 dakika maruz kaldıktan sonra, IAV’ın katılımcıların parmak uçlarındaki mukusta hala aktif olduğunu gördüler. 4 dakikaya gelindiğinde ise virüs devre inaktive olmuştu. Öte yandan, araştırmacıların, etanol bazlı dezenfektanlarını kullanmadan önce katılımcıların ellerindeki mukusun tamamen kurumasını sağladığı durumlarda, el dezenfektanının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önerileri, etanol bazlı dezenfektanlar gibi dezenfektanları 15 ila 30 saniye boyunca kullanmanızı önerir. Ancak, bu güncel araştırmanın sonuçları, bu dezenfeksiyon süresinin parmaklara / ellere yapışan IAV ile enfekte olmuş hastaların bulaşıcı mukuslarının dezenfeksiyonu için yetersiz olduğunu ve etanol bazlı dezenfektanları kullanan mevcut temas enfeksiyonunun önlenmesi ve antiseptik el ovma rejimlerinin IAV salgınlarını önlemek için yeterli olmadığını göstermektedir. Bulgular, çoğu kuru mukus üzerinde etanol bazlı dezenfektanları test eden önceki çalışmaların sonuçlarına meydan okuduğunu belirten araştırmacılar, sonuçlar göz önüne alındığında, sadece el dezenfektanı ile ovalamaktansa gerçekten elleri suyla yıkamanın daha iyi bir strateji olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Plain Water Better Than Hand Sanitizer for Influenza A - Medscape - Sep 23, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler