Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan Bir biyopsi çalışması, sağ kolonun siyah insanlarda beyazlara göre daha hızlı yaşlanıyor gibi göründüğünü ve bunun belki de Siyah Amerikalılar arasında sağ taraftaki kolon kanseri prevalansının daha yüksek olduğunu açıkladığını öne sürmüştür. Çalışmanın bulguları, Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi'nde 30 Aralık'ta çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Çalışma için araştırmacılar, rutin kolorektal taramaya tabi tutulan 128 kişiden alınan kolon biyopsi örneklerini analiz etmişlerdir. Araştırmacılar, aynı hastadan alınan sağ ve sol kolon biyopsi örneklerinde DNA metilasyon seviyelerini karşılaştırmış ve daha sonra DNA metilasyonuna dayanarak doku yaşını tahmin eden Hovarth saatini kullanarak doku örneklerine epigenetik yaşları atadıklarını bildirmişlerdir. DNA metilasyonu yaş ve çevresel maruziyetlerden etkilenmektedir. Bilim insanları, anormal DNA metilasyonunun kolorektal kanserin ayırt edici özelliği olduğunu açıklamışlardır. Çalışmada 88 siyah hastanın sağ kolonunun epigenetik yaşının, sol kolonlarında 1.51 yıl önünde olduğu ve 44 beyaz hastanın sağ kolonunun epigenetik olarak sol kolonlarından 1.93 yaş daha genç olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca siyah hastaların %60,2'sinde sağ kolonun epigenetik olarak sol kolondan daha yaşlı ve beyaz hastaların %70'inden fazlasında daha genç olduğu bildirilmiştir.

Siyah hastaların sağ kolonunda benzersiz bir DNA hipermetilasyon modeli bulunmuştur. Virginia, Charlottesville, Virginia Üniversitesi Halk Sağlığı Genomik Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Matthew Devall liderliğindeki araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların, sağ kolon kanserinin gözlenen göreceli üstünlüğünün ve Afrika kökenli Amerikalılarda daha genç başlangıç ​​yaşı konusunda Avrupa Amerikalılara kıyasla biyolojik olasılık sağladığı yorumunu yapmışlardır. Ayrıca ekip, yan spesifik kolonik epigenetik yaşlanmanın, CRC [kolorektal kanser] yükünü azaltmaya yönelik müdahalelere rehberlik etmek için umut verici bir belirteç olabileceğini belirtmişlerdir.

Kolorektal kanserlerin yerleşim yerinin tercih edilmesindeki ırksal farklılıklar

Harvard Üniversitesi, Boston, Massachusetts'teki gastrointestinal moleküler epidemiyolog Amit Joshi ve Andrew Chan, eşlik eden bir başyazıda, gelecekteki çalışmalarda bu bulguların Afrikalı Amerikalılar tarafından doğrulanırsa, bu sonuçların kolorektal kanserlerin yerleşim yerinin tercih edilmesindeki ırksal farklılıkları potansiyel olarak açıklayabileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Joshi ve Chan, Horvath saati kullanılarak ölçülen daha yüksek epigenetik yaşlanmanın doğrudan daha yüksek bir kolorektal kanser riski anlamına gelip gelmediğinin açık olmadığını ifade etmişlerdir. Çalışmada siyah hastalar ve beyaz hastalar arasındaki bazı farklılıkların metilasyon farklılıklarını açıklayabileceğine dikkat çekilmiştir. Araştırmacılar çalışmaya katılan siyah hastaların daha yüksek bir oranının sigara içtiğini ve daha genç olduklarını belirtmişlerdir.

Ek olarak, çalışmanın beyaz kadınlardan daha fazla siyah kadın içerdiği ve vücut kitle indeksinin siyah hastalar için beyaz hastalardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Editörler, bu faktörlerden biri veya daha fazlası veya ölçülmeyen diğerlerinin, sol kolon ile karşılaştırıldığında sağdaki diferansiyel metilasyona bağlanabileceğini belirtmişlerdir. Öyle bile olsa, siyah hastalar arasında, sağ kolonda farklı şekilde metillenmiş pozisyonların neredeyse %70'i, sol kolonda yarısından azına kıyasla hipermetile edilmiştir. Araştırmacılar, bunların daha önce kolorektal kanser, yaşlanma ve soy ile ilişkili pozisyonlar içeridiğini belirtmişler ve AA sağ kolonda DNA metilasyon farklılıklarına katkıda bulunmada genetik varyasyon için bir rol önerdiklerini sözlerine eklemişlerdir.

Medikaynak Referanslar

M. Alexander Otto, Differences in Right vs Left Colon in Black vs White Individuals, Medscape, Jan 08, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler