Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD sağlık sisteminde reform için büyük çabalar, hükümetin sağlık sigortası kapsamındaki rolüne ilişkin temel değerler üzerinde partizan bölünmesiyle karşılandığı için sağlık politikası giderek karmaşıklaşmaktadır. Koridorun her iki tarafında tasarlanan ve teşvik edilen politikalar, mevcut özel ve kamu sağlık sigortası kapsamı seviyeleri, nüfusun sağlık bakımı ihtiyaçları ve hükümetin sağlık hizmetlerinin finansmanındaki rolü hakkında bildiklerimize bağlıdır. Ulusal veri kaynakları, bu yoğun politika tartışmasını bilgilendiren politika analizi ve projeksiyon modelleri için girdi işlevi görmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde Politika Araştırmalarında Kullanılan Anketler

Bu yazıda, sağlık hizmetleri politika araştırmalarında kullanılan temel federal hane halkı anketlerine genel bir bakış sunulmaktadır. Bu sentezin bir tür kullanıcı kılavuzu olarak kullanılacağı beklentisiyle, her bir kaynağın unsurları hakkında, güçlü yönlerini ve sınırlamalarını açıklayan bilgiler sunuldu. Veri toplama projelerine genel bir bakış ve hasta talepleri verilerinin toplanması yoluyla maliyet ve kullanımı izlemek için nispeten yeni çabalar da dahil olmak üzere veri toplamadaki yenilikler tartışıldı. Araştırmacılar ABD hane halkı anketlerinin geleceğini gözlemleyerek sonuçlandırdılar. Zengin federal veri kaynakları, ABD nüfusunun sağlık ve bakımının izlenmesi için temel veri girdilerini sağlamak ve sağlık hizmetleri politika araştırması yapmak için gereklidir.

Belgelendirilen altı hane halkı araştırması, sağlık sigortası kapsamından geniş bir dizi sağlık konusunu kapsamaktadır (Amerikan Toplum Araştırması, Mevcut Nüfus Araştırması); sağlık koşulları ve davranışları (Ulusal Sağlık Mülakat Araştırması, Davranış Riski Faktörü İzleme Sistemi); sağlık hizmetlerinden yararlanma ve harcamalar (Tıbbi Harcama Paneli Araştırması); ve kamu programlarına katılımla ilgili uzunlamasına veriler (SIPP) olarak belirlendi. Yeni federal faaliyetler, çoğaltma ve yanıt yükünü azaltmak için federal anketi idari verilerle ilişkilendirmektedir. Özel sektörde satıcılar, tedavi, kalite ve tıbbi bakım çıktıları konusundaki anlayışı geliştirmek için tıbbi kayıtlardan ve iddialardan veri topluyorlar. Federal kurumlar, kıt kaynakların sürekli zorluklarını, daha ayrıntılı veriler için baskıları ve yeni çok modlu veri toplama yöntemlerini karşılamak için yenilik yapmaya devam etmelidir.

Anket araştırmalarında, düşen yanıt oranları, yanıt vermeme yönündeki artış ve değişen veri toplama modlarını içeren eğilimler nedeniyle de zorluklar bulunmaktadır. Örneğin, 1997 yılında NHIS hane halkı yanıtının %92'sini sağlamıştır, ancak 2015 yılında yaklaşık %70'e düşmüştür. Anketler duyarlı olmalıdır. ACS, yanıt vermeyenler için telefon ve yüz yüze takibin yanı sıra posta ve çevrimiçi anket seçenekleri sunarak katılımcı tercihlerini karşılamak için uzun bir yol kat etti. Tepki oranları bir kalite ölçüsü olmakla birlikte; 1995-2015 yılları arasındaki yanlılık eğilimlerini inceleyen bugüne kadar yapılan çalışmalar güven verici bir şekilde istikrarlıdır. Bunlar aynı zamanda, Amerikalıların gizlilik endişeleri konusunda hükümete karşı artan bir güvensizliğine işaret ettiğinden, mahremiyetin korunması ve güvence altına alınması karşısında da zorluklara sebep olurlar. İdari verilerin kullanılması, katılımcı yükünü azaltma, doğruluğu artırma ve maliyetleri azaltma seçeneklerinden biridir. Bu, özellikle idari veri kaynağı üzerinden erişilebilen ciddi oranda eksik veriye sahip gelir gibi hassas konular için caziptir. Yine, kurumlar ve sektörler arasında gizlilik ve işbirliği ihtiyacı göz önüne alındığında bunda zorluklarla karşılaşılmamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Blewett LA, Call KT, Turner J, Hest R. Data Resources for Conducting Health Services and Policy Research. Annu Rev Public Health. 2018;39:437–452. doi:10.1146/annurev-publhealth-040617-013544

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler