Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bağırsaklarda yaşayan çeşitli mikroorganizmaları içeren mikrobiyom, diyet değişiklikleri, yeni nesil probiyotikler ve dışkı nakli yoluyla değiştirilebilmektedir. Bu değişiklik, mikrobiyomun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini değiştirmektedir. Mikrobiyomun özelliklerini anlamak, tedaviye başlamadan önce klinisyenlerin hastanın mikrobiyomunu buna göre değiştirmelerini sağlayabilir. Bugüne kadar yapılan en büyük çalışma, bağırsak mikrobiyomu ile melanomaya yönelik immünoterapi yanıtı arasındaki bağlantıyı doğrulamıştır.

Hastaların % 50 'sinden azı melanoma yönelik immünoterapiye olumlu yanıt vermektedir, bu nedenle pozitif yanıt verenlerin sayısını artırmak için stratejiler bulmak çok önemlidir. Nature Medicine'da yayımlanan, King's College London, Trento Üniversitesi CIBIO Bölümü ve İtalya'daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü, Hollanda'daki Groningen Üniversitesi tarafından koordine edilen bir çalışma, İngiltere, Hollanda ve İspanya'daki beş klinik merkezden melanomlu hastaların en büyük kohortunu ve bağırsak mikrobiyomu numunelerini bir araya getirerek, bağırsak mikrobiyomunun bileşimi ve işlevi ile immünoterapi yanıtı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak üzere bağırsak mikrobiyomunun dizilimi adlı büyük ölçekli bir metagenomik çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya göre, bağışıklık sistemi düzenleyicisi olarak bağırsak mikrobiyomu, özellikle melanom durumunda her hastanın kanser immünoterapisi yanıtında önemli bir rol oynamaktadır.

Bulgular, farklı hasta kohortlarında farklı bakteri türlerini içeren karmaşık bir ilişkiyi doğrulamıştır. Üç tür bakteri (Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp. ve Akkermansia muciniphila) daha iyi bir bağışıklık yanıtı ile ilişkili görünmektedir. Bu çalışma, sağlıklı mikroplara dayalı sağkalım şansının alt gruplar arasında neredeyse iki katına çıktığını göstermektedir.

Nihai amaç, kanser immünoterapisini desteklemek için kişiye özel yeni yaklaşımlara yönelik spesifik mikrobiyom özelliklerinin immünoterapinin klinik faydaları üzerindeki doğrudan etkilerinin belirlenmesi olacaktır. Bu çalışma, immünoterapi alan hastalarda iyi beslenme ve bağırsak sağlığının sağkalım şansı üzerindeki etkisini göstermekte, melanomaya yönelik immünoterapi tedavilerini iyileştirmek ve kişiselleştirmek için mikrobiyomun incelenmesinin önemini ortaya koymakta, bağırsak mikrobiyomunun kişiden kişiye değişkenliği nedeniyle, hasta yapısı, proton pompası inhibitörü kullanımı gibi parametrelerin de hesaba katılmasıyla immünoterapiye olumlu bir yanıta yol açma olasılığı yüksek spesifik bağırsak mikrobiyal özelliklerini anlamak için daha büyük çalışmaların gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu yeni çalışma başta onkoloji olmak üzere tıp alanında büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Medikaynak Referanslar

Healthy gut microbiome improves success of cancer treatment -- ScienceDaily

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler