Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana laboratuvar tanısı, bununla birlikte de farklı testlerin kullanım alanları oldukça yoğun bir şekilde gündeme gelmektedir. Bu süreç mevcut olan tüm testlerin etkin kullanımını gerektirmekle birlikte bazı noktalarda test sonuçlarının yorumlanmasında da karışıklık yaratabilmektedir.

Antikor testlerinde de bu süreç daha önceden alışık olunduğu şekilde IgM ve IgG testlerinin ayrı bakılması beklentisini ortaya çıkarmış ancak bu iki belirtecin özellikle de IgM’in anlamı tam olarak konumlandırılamamıştır.

Peki SARS-CoV-2 virüsünde IgM, IgG antikorları ile ilgili ne biliyoruz?

  • IgG ve IgM antikorları büyük ölçüde aynı anda ortaya çıkmaktadır [1,4,6,7]
  • IgG, IgM’den de önce saptanabilir [5]
  • IgM düzeyleri IgG’den daha önce düşmeye başlıyor [8]
  • IgM antikorları daha az spesifik, daha çok yanlış pozitif sonuç veriyor [3]
  • IgM erken dönemde IgG’den daha hassas değil [2]

Kılavuzlara göre;

CDC COVID-19 Antikor Testleri Interim Kılavuzu [1];

‘Bazı kişilerde antikorlar, hastalığın başlamasının ilk haftasında tespit edilebilir. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında, IgM ve IgG antikorları, hastalık başlangıcından 2 ila 3 hafta sonra serumda hemen hemen aynı anda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, IgG'siz IgM'nin saptanması nadirdir. Enfeksiyonun ardından IgM ve IgG antikorlarının ne kadar süreyle saptanabilir kaldığı bilinmemektedir’

COVID-19 seroloji testlerinde IDSA kılavuzu [9];

‘Semptom başlangıcından üç ila dört hafta sonra IgM testlerinin özgüllüğü, IgG testlerine eşdeğerdi. Bununla birlikte, IgM testlerinin semptomların başlangıcından kısa bir süre sonra IgG'ye kıyasla yüksek hassasiyet gösterdiği diğer viral enfeksiyonların aksine, SARS-CoV-2'ye karşı IgM duyarlılığı erken dönemde nispeten düşüktür ve IgG'de ve total antikor testlerinde görüldüğü gibi zamanla önemli bir artış yoktur. Tek başına IgM testlerinin kullanılması, IgG veya toplam antikor testlerine kıyasla artan yanlış negatif oranlara neden olur.’

Özet olarak SARS-CoV-2’de IgM antikorları;

Akut enfeksiyon tanısı için uygun bir belirteç değildir [1, 2]

IgG ya da total antikor testlerine kıyasla çeşitli zorluk ve çekinceler ortaya koymaktadır.

Medikaynak Referanslar

1) CDC, Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

2) Deeks et al. Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2 (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.: CD013652. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013652

3) Cheng et al. Serodiagnostics for Severe Acute Respiratory Syndrome–Related Coronavirus-2: A Narrative Review. Ann Intern Med. 2020. https://doi.org/10.7326/M20-2854

4) Sethuraman N, et al. Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2. JAMA 2020;323:2249–51 . https://doi.org/10.1001/jama.2020.8259

5) To et al. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis 2020; https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30196-1

6) Long et al., Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nat Med 26:845–848. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1.

7) Xiang et al., Antibody Detection and Dynamic Characteristics in Patients With Coronavirus Disease 2019, Clinical Infectious Diseases, ciaa461, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa461

8) Hou, H., et al., Detection of IgM and IgG antibodies in patients with coronavirus disease 2019. Clin Transl Immunology, 2020. 9(5): p. e01136. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202656/pdf/CTI2-9-e01136.pdf

9) Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID-19: Serologic Testing. https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-serology/

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler