Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir vaka serisine göre, Sitomegalovirüs ve Zika gibi patojenlerin aksine, SARS-CoV-2'nin anneleri hamilelik sırasında virüsle enfekte olmuş yenidoğanlarda oküler problemlere neden olması muhtemel değildir.

JAMA Ophthalmology'de yayınlanan rapora göre, araştırmacılar Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğan 165 bebekten alınan verilerin analizinde, sadece altı yenidoğanın SARS-CoV-2 için pozitif PCR bulgularına sahip olduğunu ve hiçbirinin oküler anormallik göstermediğini buldular.

"Dikey hastalık geçişi, hamilelik sırasında ortaya çıkan viral hastalıkların ciddi bir komplikasyonudur ve sıklıkla oküler belirtilere yol açabilir," dedi çalışmanın baş yazarı, Sao Paulo Federal Üniversitesi'nde bir retina ve vitröz araştırmacı olan Dr. Olivia Kiappe. "Sitomegalovirüs ve Zika virüsü, yenidoğanın gözünde yıkıcı sonuçlar doğurabilecek viral enfeksiyon örnekleridir" diye de ekledi.

Bu çalışma, COVID-19'lu annelerin yeni doğan bebeklerinde orta veya yüksek oranda artmış oküler anormallik riski olmadığını göstermektedir "dedi Dr. Kiappe. "Daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasına rağmen, SARS-CoV-2'nin dikey geçişi mümkün görünüyor ve bir endişe kaynağı olmalı. Oftalmolojik muayenenin noninvazif doğası dikkate alındığında, oküler belirtiler daha fazla araştırılmalıdır."

Dr. Kiappe ve meslektaşları, hamile kadınlar tarafından utero yoluyla bulaşan SARS-CoV-2'nin göz sorunlarına neden olma olasılığını araştırmak için, annelerine SARS-CoV-2 enfeksiyonları teşhisi konmuş 165 yenidoğanı kaydetti. Bebekler, 2020 yılının Nisan ve Kasım ayları arasında Sao Paulo'daki üç doğum hastanesinde doğdu.

165 bebekten 123'ü (% 74,5) zamanında doğmuş, 42'si (% 25,4) erken doğmuştu. Yenidoğanların altısında SARS-CoV-2 için oronazofaringeal sürüntü örneklerinin PCR testleri pozitifti. Yazarlar, bir bebeğin 18 gün içinde pozitif olarak test edildiğini ve olası yatay bulaşmayı düşündürdüğünü, diğer beşinin ise yaşamın ilk gününde pozitif olarak test edildiğini ve bunun dikey bulaşmayı düşündürdüğünü belirtti. Bu yenidoğanların hiçbirinde oküler anormallik yoktu.

Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri doçenti olan Dr.Christopher Golden, bu bebekler üzerinde uzun vadeli takip yapmanın önemli olacağını söyledi.

Dr. Golden, "Gelişmekte olan göz, bir enfeksiyon söz konusu olduğunda risk altındadır, özellikle de enfeksiyon anne hala hamileyken ortaya çıktığında," dedi. "Enfeksiyonlar, gözdeki sinir dokusunun gelişme şeklini değiştirebilir."

Dr. Erin Walsh, yeni raporda "COVID-19'daki bazı sistemik bulgular ağır bir şekilde damar sistemini ve pıhtılaşma bozukluğunu içerdiği ve gözün en ağır damarlanmış organlardan biri olduğu için gerçekten incelemeye değer bir şeye bakılıyor" dedi pediatrik oftalmoloji uzmanı.

Dr.Walsh, Zika deneyiminden sonra, COVID-19 ile ilgili olası göz sorunlarını araştırmanın mantıklı olduğunu söyledi. "Çocuklarda meydana gelen tüm multisistemik enflamasyonla, titiz çalışmalar yapıldığında, araştırmacılar retinada bazı ince veya çok ince olmayan vasküler bulgular bulabilirler." diye de ekledi.

Medikaynak Referanslar

Ocular Abnormalities Not Likely in Newborns of SARS-CoV-2-infected Mothers, Medscape Medical News Accessed on: 20 April 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler