Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 salgınının nedeni olan SARS-CoV-2, DSÖ tarafından tahmin edildiği üzere dünya çapında 168 milyondan fazla vakaya ve 3.5 milyondan fazla ölüme yol açmıştır. Bilim insanları, SARS-CoV-2 ile enfeksiyondan veya aşılamadan sonra koruyucu bağışıklığın varlığının veya yokluğunun, virüsün bulaşmasını ve hastalığın şiddetini etkileyeceğini belirtmişlerdir. SARS-CoV-2'ye karşı önceden var olan bağışıklığın yokluğunun, virüsün küresel olarak hızlı yayılmasından ve devam eden pandemiden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle uzmanlar, SARS-CoV-2 ile yeniden enfeksiyona karşı koruma derecesinin daha iyi anlaşılmasının, uygun müdahale stratejilerini iyileştirmek için gerekli olduğuna dikkat çekmişlerdir.

SARS-CoV-2 tekrarlayan enfeksiyonlara karşı koruma hakkında çok az şey bilinmesine karşın Birleşik Krallık'ta yapılan iki çalışma, bağışıklığın enfeksiyondan sonra en az 5-6 ay sürebileceğini bulmuştur. Bu veriler, SARS-CoV-2 ile yeniden enfeksiyonun nadir olduğunu ve daha önce SARS-CoV-2 için pozitif olan bireylerin %1'inden daha azında meydana geldiğini göstermektedir. Bu bulgular, ABD, Çin, Güney Kore ve Hindistan'da ilk enfeksiyondan sonraki 26-142 gün içinde yeniden enfeksiyonun meydana geldiğini tespit eden, genetik kanıtlarla desteklenen ve negatif PCR testi sonuçları iki enfeksiyon arasında yalnızca altı hastaya kadar yapılan birkaç tek veya küçük vaka çalışmasıyla tutarlıdır. Yakından ilişkili virüsler SARS-CoV ve MERS-CoV, enfeksiyondan sonra tipik olarak 2-3 yıl süren bağışıklığı indüklediği gözlemlenmiştir. SARS-CoV-2 ile enfeksiyonun, sonraki yeniden enfeksiyona karşı koruma sağlama derecesi iyi tanımlanmamıştır. 2020 yılında, Danimarka'nın kapsamlı, ücretsiz PCR testi stratejisinin bir parçası olarak, yaklaşık 4 milyon kişiye 10.6 milyon test yapıldığı bildirilmiştir. 2020'deki bu ulusal PCR testi verilerini kullanarak araştırmacılar, SARS-CoV-2 ile tekrar enfeksiyona karşı korumayı tahmin ettiklerini belirtmişlerdir.

Yaşlı insanlar arasında doğal koruma

Bu popülasyon düzeyinde gözlemsel çalışmada, Danimarka Mikrobiyoloji Veritabanından 2020 yılında Danimarka'da test edilen hastalara ilişkin bireysel düzeydeki veriler toplamış ve ilk dalga sırasında pozitif ve negatif PCR testleri olan bireyler arasındaki enfeksiyon oranlarının karşılaştırılmasıyla, 1 Eylül - 31 Aralık 2020 arasındaki COVID-19 salgınının ikinci artışı sırasındaki enfeksiyon oranları analiz edilmiştir. Ana analiz için, iki dalga arasında ilk kez pozitif çıkan ve ikinci dalgadan önce ölen kişiler hariç tutulmuştur. Araştırmacılar tarihe bakılmaksızın en az 3 ay önce doğrulanmış bir enfeksiyonu olan ve olmayanlar arasında yıl boyunca enfeksiyon oranlarını karşılaştırdıkları alternatif bir kohort analizi yaptıklarını bildirmişlerdir. Alternatif kohort analizinde yaş grubu, cinsiyet ve enfeksiyondan beri geçen süreye göre farklılık bulunup bulunmadığı da araştırılmıştır. Potansiyel karıştırıcılara göre ayarlanmış hız oranları (RR) ve tekrar enfeksiyona karşı koruma 1 - RR olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ilk dalga sırasında, 11,727'si PCR pozitif olan 533,381 kişi test edilmiş ve ikinci dalgada 525,339'u takip için uygun bulunmuş, bunlardan 11,068'i ilk dalga sırasında pozitif test edilmiştir. Salgının ilk dalgalsından itibaren uygun PCR-pozitif bireyler arasında 72'sinin, ikinci artış sırasında tekrar pozitif test ettiği bildirilmiştir. Tekrarlanan enfeksiyona karşı korumanın %80,5 olduğu gözlemlenmiştir. Alternatif kohort analizinin benzer tahminler verdiği bildirilmiştir. Alternatif kohort analizinde, 65 yaş ve üzeri olanlar arasında, tekrarlayan enfeksiyona karşı gözlenen koruma %47,1 olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar cinsiyete göre tekrarlanan enfeksiyona karşı tahmini korumada veya zaman içinde azalan korumanın kanıtı arasında hiçbir fark bulamadıklarını bildirmişlerdir. Araştırmacılar bulgularının, hangi grupların aşılanması gerektiğine dair kararlar verebileceğini ve daha önce enfekte olmuş bireylerin aşılanmasını savunabileceğini belirtmişlerdir çünkü özellikle yaşlı insanlar arasında doğal korumaya güvenilemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K, Ethelberg S. Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. Lancet. 2021 Mar 27;397(10280):1204-1212. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00575-4. Epub 2021 Mar 17. PMID: 33743221; PMCID: PMC7969130.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler