Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

SARS-CoV-2 virüsünün farklı araştırmacılardan hava yoluyla bulaşmasına ilişkin bilimsel kanıtların hepsi aynı yöne işaret ediyor - uzmanlara göre bulaşıcı aerosollerin kişiden kişiye bulaşmanın başlıca yolu olduğu.

Harvard TH'de maruziyet değerlendirme doçenti Allen, "Bu hafta en önemli tıp dergilerinde - BMJ, The Lancet, JAMA - hepsi aerosollerin baskın bulaşma yolu olduğu konusunda aynı noktaya değinen üç yeni yorum çıktı," diye ekledi.

Uzmanlar, "süper yayıcı" olarak adlandırılan olayların ardından, SARS-CoV-2'nin farklı otel odalarındaki insanlara yayılması ile COVID-19 vakalarında bir artışa ve dış mekan etkinliklerinden sonra tespit edilen nispeten daha düşük bulaş olduğuna işaret ediyor.

The Lancet'de 15 Nisan'da çevrimiçi olarak yayınlanan bir yorumda hava yoluyla bulaşı destekleyen 10 bilimsel neden özetlendi:

1. Hava yoluyla bulaşmanın hakimiyeti, süper bulaşma olaylarında gözlemlenen uzun menzilli bulaş ile desteklenmektedir.

2. COVID-19 karantina otellerindeki odalar arasında, enfekte kişilerin asla aynı odada zaman geçirmediği ortamlarda uzun menzilli bulaş olduğu bildirilmiştir.

3. Asemptomatik bireyler, SARS-CoV-2 bulaşmasının tahmini % 33 ila % 59'unu oluşturur ve virüsü konuşma yoluyla yayıyor olabilirler, bu da binlerce aerosol parçacığı ve birkaç büyük damlacık üretildiğini göstermektedir.

4. Dış mekanlarda ve iyi havalandırılan iç mekanlarda bulaşma, kapalı alanlara göre daha düşüktür.

5. Nozokomiyal enfeksiyonlar, koruyucu önlemlerin büyük damlacıkları hedef aldığı ancak aerosolleri hedeflemediği sağlık hizmeti ortamlarında bildirilmektedir.

6. Hastane odalarının havasında ve enfekte bir kişinin arabasında canlı SARS-CoV-2 tespit edilmiştir.

7. Araştırmacılar SARS-CoV-2'yi hastane hava filtrelerinde ve bina kanallarında bulmuşlardır.

8. Bu sadece insanlar değil - enfekte hayvanların da, yalnızca bir hava kanalıyla bağlanan diğer kafeslerdeki hayvanları enfekte edebildiği gösterilmiştir.

9. Hiçbir güçlü kanıt hava yoluyla bulaşı reddetmemektedir ve temas takibi, kalabalık ve yetersiz havalandırılan kapalı alanlarda ikincil bulaşı desteklemektedir.

10. Yalnızca sınırlı kanıtlar, büyük damlacıklar dahil olmak üzere diğer SARS-CoV-2 bulaş yollarını desteklemektedir.

Yazarlar, "Diğer yollar katkıda bulunsa da, hava yoluyla taşınan bulaş yolunun baskın olacağına inanıyoruz" diye de ekliyorlar.

Medikaynak Referanslar

10 Reasons Airborne Transmission of SARS-CoV-2 Appears Airtight, Medscape Medical News, Accessed on 20 April 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler