Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çatışma Koalisyonunda Sağlığın Korunması Konusunda bir rapor, çatışmada olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların arttığını gösteriyor. 23 ülkede 2017’de kaydedilen 701 saldırıya karşılık bu sayı geçtiğimiz sene 900’ün üstüne çıkmıştır.

Imperial College London ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan sistematik bir incelemede, savaş bölgelerinde yaşayan insanlarda, çatışmaların koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, yüksek kan basıncı ve kolesterol, artmış alkol ve tütün kullanımı riski ile bağlantılı olduğu bulundu.

Araştırmada, Bosna, Kolombiya, Hırvatistan, Lübnan, Filistin, Sudan ve Suriye de dahil olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki silahlı çatışmanın, siviller üzerindeki kardiyovasküler risk etkileri incelendi. 65 çalışma ve 23 çatışma incelemeye dahil edildi. Yaralanma, bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi durumların acil etkilerinin yanı sıra, insanların kalp hastalığı riskini orta ila uzun dönemde artan kalıcı etkiler yaşadığı gösterildi. Silahlı çatışma deneyimi, evdeki belirli travmatik olaylar ya da yerinden olma olayları, sivil nüfusu kalp hastalığı için oluşturulan risk faktörleri olan yüksek tansiyon, alkol ve sigara kullanımı riski altına sokuyordu. Siviller silahlı çatışmalar sırasında sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde, hastanelerin kapanması, yol engelleri, mevcut ilaçların yetersizliği ve daha fazlası nedeniyle erişim çoğu zaman sınırlıydı.

İncelemeye dahil edilen bir çalışma, ABD’nin 2003’te Irak’a saldırısından sonra, hane halkı araştırmalarından elde edilen veriler, miyokard enfarktüsünden veya inmeden kaynaklanan ölüm oranlarının, işgalden önce 100.000 kişi başına 147,9'dan işgal sonrası 100.000'de 228,8'e yükseldiğini gösteriyordu. Kalp hastalığı aynı zamanda işgal sırasında şiddet içermeyen ölümlerin yaklaşık yarısının temel nedeniydi.

Kalp Hastalıklarını Önlemek için Birinci Basamak Hizmetler Önceliklendirilmeli

Araştırmacılar, bulguların çatışmalar sırasında ve sonrasında halk sağlığı çabalarına liderlik eden hükümetler tarafından dikkate alınması gerektiğini söylediler. Hükümetlerin birinci basamak sağlık hizmetine öncelik vermesi ve araştırmacıların sağlık çalışanlarını kalp hastalıklarını önlemenin en ucuz ve en etkili yollarına odaklanması konusunda eğitmeleri gerektiğini aktardılar. Ancak bu alanda yüksek kalitede veri elde etmenin zor olduğunu ve ilişkileri doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladılar.

İki kilit faktörün, bir çatışma bölgesinde yaşamanın doğrudan bir sonucu olarak stres, kaygı ve buna bağlı olarak tansiyonun artması ve hastaların sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimini azaltan sağlık sistemlerinin tahrip edilmesi olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Elisabeth Mahase. Living in a war zone increases heart disease and stroke risk years after conflict ends, study finds, BMJ 2019;365:l2367.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler