Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Postoperatif deliryum uzun yıllar boyunca, yaşlı hastalarda ameliyatın çok sık gözlemlenen bir komplikasyonu olarak gözlenmiştir. Anestezi düzeyleri, bu durumu önlemek veya süresini ve etkisini azaltmak için değiştirilebilir bir risk faktörü olarak görülmüştür. Bunu değerlendirmek için Johns Hopkins’de görev yapan araştırmacılar kalça kırığı onarımı olan hastalarda iki düzey anestezinin deliryum riski üzerindeki etkilerini incelediler.

ABD'de her yıl 200.000 ila 300.000 kez uygulanan bu prosedürden kaynaklanan birçok komplikasyondan bahsedilmektedir ve deliryum bunların en yaygın olanıdır, tüm hastaların ortalama yüzde 35'ini etkilemektedir.

Araştırma ekibi, "Yaşlı Hastalarda Postoperatif Deliryum İnsidansını Azaltmak için Bir Strateji olarak adlandırılan çift kör randomize bir çalışma tasarladılar (STRIDE). 18 Kasım 2011 ve 19 Mayıs 2016 tarihleri ​​arasında, bir kalça kırığı onarımı geçiren 200 hasta, derin sedasyon veya hafif sedasyon verilmek üzere rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Derin sedasyonda hasta bilinçsizken hafif sedasyonda hasta konuşulduğunda yanıt verecek konumdadır.

Araştırmacılar, her hastayı bir ila beş günlük operasyon sonrası dönemde veya hastaneden taburcu oluncaya kadar ve ameliyat sonrası genel olarak 30 gün deliryum semptomları açısından takip ettiler. Sadece deliryum hakkında değil, yoğun bakım ünitesine yatış, opioid tüketimi ve ağrı skorları gibi diğer bilgileri de topladılar.

Gruplar Arasında Risk Oranı Benzer Bulundu

STRIDE çalışması katılımcılarının yaş ortalaması 82 idi. 200 katılımcının 146'sı (yüzde 73) kadın, 194'ü (yüzde 97) beyaz ve ortalama Charlson Komorbidite İndeksi (CCI) skoru 1.8 idi. CCI skoru, önümüzdeki 10 yıl boyunca tahmini hayatta kalma ölçüsüdür ve karaciğer hastalığı, diyabet ve AIDS gibi 17 farklı komorbiditenin varlığıyla hesaplanır.

Genel olarak, derin sedasyon uygulanan hastaların yüzde 39'u ameliyattan bir ila beş gün sonra postoperatif deliryum tanısı alırken, hafif sedasyon grubunda deliryum insidansı yüzde 34'tü. Bu fark istatistiksel olarak anlamsızdı.

Bununla birlikte, komorbiditeleri hesapladıktan sonra araştırmacılar, başlangıç ​​CCI skoru sıfır olan hastaların, daha derin sedasyon almaları durumunda postoperatif deliryumu tecrübe etme olasılıklarının 2.3 kat daha fazla olduğunu buldular.

Çalışma sonucunda görüldü ki, beklenenin aksine sedasyon düzeylerinin daha hasta insanlardaki postoperatif deliryumu etkilemediği görülüyor. Bu çalışmanın sonucu da her bireyin genel sağlık durumuna göre anestezi miktarının ve türünün uyarlanması gereğini vurgulamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Sieber FE, et al. Effect of Depth of Sedation in Older Patients Undergoing Hip Fracture Repair on Postoperative Delirium. JAMA Surgery, 2018; DOI: 10.1001/jamasurg.2018.2602

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler