Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Şimdiye dek yapılan çalışmalar tutarsız olmasına rağmen, şekerli içeceklerin tüketiminin böbrek hastalığı riskini etkilediği bildirilmiştir. Diyet kurallarını daha iyi belirlemek ve kronik böbrek hastalığı riski ile ilişkili tüm içecek türlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Bir grup araştırmacı yaptıkları yeni bir çalışmada, Mississippi Jackson’daki bir siyah erkek ve kadın kohortu olan Jackson Heart Study'de prospektif bir analiz gerçekleştirdiler. İçecek tüketimi, başlangıçta (2000-2004) uygulanan bir gıda sıklığı anketi kullanılarak değerlendirildi. Katılımcılar 2009-2013'e kadar takip edildi. Kronik böbrek hastalığı, başlangıçta 1,73 başına<60 ml / dak olması veya takip sırasında (2009-2013) başlangıçtaki 1,73 başına>60 ml / dak olan eGFR’ye göre ≥%30 düşüş olması şeklinde tanımlandı. Her bir içeceğin tüketimi, içecek paternelerini ve olay KBH arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için lojistik regresyon kullanıldı. İçecek paternleri, tüketilen içeceklerin doğrusal kombinasyonları temelinde bileşenlerin yaratıldığı, temel bileşenler analizi kullanılarak ampirik olarak türetildi.

Şekerli İçecekler Riski Arttırıyor

Araştırmacılar 3003 katılımcının 185iünde (%6) ortalama 8 yıllık takip süresinde KBH meydana geldi. Başlangıçta çalışmadaki ortalama yaş 54’tü, %64'ü kadın ve ortalama eGFR 1,73 başına 98ml/dk’ydı. Toplam enerji alımı; yaş, cinsiyet, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara, fiziksel aktivite, hipertansiyon, diyabet, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kardiyovasküler hastalık öyküsü ve bazal eGFR için ayarlandıktan sonra, temel bileşen analizinden türetilmiş bir içecek paterni, yüksek miktarda gazoz, şekerli meyve içecekleri ve su tüketimi, daha yüksek olay KBH oranları ile ilişkilendirildi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın, daha fazla şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin, bu toplum kökenli siyah Amerikalı kohortunda daha sonraki KBH riskiyle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirttiler. Bulguların halk sağlığı açısından güçlü etkileri olduğunu ve şekerli tatlandırılmış içecek tüketmenin olumsuz sağlık sonuçlarına neden olduğuna dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Casey M. Rebholz, Bessie A. Young, Ronit Katz, Katherine L. Tucker, Teresa C. Carithers, Arnita F. Norwood, Adolfo Correa. Patterns of Beverages Consumed and Risk of Incident Kidney Disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler