Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yürüyüş ve denge bozukluğu, inmeden sonra daha kötü fonksiyonel iyileşme ile ilişkilidir. Beyinciğin, özellikle yürüme ve denge fonksiyonları için, felçli hastalarda motor ağlarının fonksiyonel olarak yeniden düzenlenmesinde önemli olduğu bilinmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, serebellar intermittan θ-patlama stimülasyonunun (CRB-iTBS) inme nedeniyle hemiparezisi olan hastalarda dengeyi ve yürüme fonksiyonlarını iyileştirip iyileştirmediği değerlendirildi.

Araştırmacılar bu randomize, çift-kör, plasebo kontrollü faz IIa araştırmada, felçli hastalarda yürüyüş ve denge iyileşmesini teşvik etmede fizyoterapi ile birleştirilmiş 3 haftalık bir CRB-iTBS tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini araştırdılar. Bir nöro-rehabilitasyon hastanesinden, kontralateral orta serebral arter bölgesinde ardışık iskemik kronik inmeli, hemiparezisi olan 30 hastayı çalışmaya dahil ettiler. Katılımcılar, Mart 2013 ile Haziran 2017 arasında tarandı ve kaydedildi.

Hastalar 3 hafta boyunca günlük fizyoterapiden hemen önce, etkilenen vücut tarafına ipsilateral serebellar yarımküre üzerine uygulanan, rastgele olarak CRB-iTBS veya sahte iTBS ile tedavi aldılar. Birincil sonuç, Berg Balance Skalasındaki bazal çizgiden değişimin gruplar arası farkıydı. İkincil keşif ölçümleri arasında; Fugl-Meyer Değerlendirme ölçeği, Barthel İndeksinde bazal çizgideki değişimin gruplar arası farkı, elektroensefalogram ile kombinasyon halinde transkraniyal manyetik stimülasyonla ölçülen kortikal aktivite ve yürüyüş analizi ile lokomosyon değerlendirmesi yer alıyordu.

Yürüyüş ve Denge İyileşiyor

Çalışmayı, ortalama yaşları 64 olan 13’ü kadın toplam 34 hasta tamamladı. CRB-iTBS ile tedavi edilen hastalar, ortalama (SE) Berg Denge Skalası puanındaki belirgin bir artışla (taban çizgisi: 34,5; tedaviden 3 hafta sonra: 43,4 ve tedavi bitiminden 3 hafta sonra: 47,5) ortaya konan, yürüme ve denge fonksiyonlarında bir iyileşme gösterdiler. Fugl-Meyer Değerlendirmesinde (bazal: 163,8; tedaviden 3 hafta sonra: 171,1; tedavinin bitmesinden 3 hafta sonra: 173,5) ve Barthel Index skorlarında (bazal: 71,1; tedaviden 3 hafta sonra: 88,8; tedavinin bitmesinden 3 hafta sonra: 92,2) tedaviyle ilişkili genel olarak hiçbir fark görülmedi. CRB-iTBS ile tedavi edilen hastalar yürüyüş analizinde adım genişliğinde bir azalma (bazal: 16,8cm; tedaviden 3 hafta sonra: 14,3cm) ve arka parietal korteks üzerinde nöral aktivite artışı gösterdiler.

Araştırmacılar, serebellar intermittan θ-patlama stimülasyonunun, felçli hastalarda serebello-kortikal plastisite üzerine etki ederek yürüyüş ve denge iyileşmesini desteklediğini belirttiler. Çalışma sonuçlarının bağımsız yürüyüş seviyesini arttırmak ve düşme riskini azaltmak için önemli olduğunu vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Koch et al.  Effect of Cerebellar Stimulation on Gait and Balance Recovery in Patients With Hemiparetic Stroke, JAMA Neurology 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler