Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

DSÖ 2020 Kasım ayında "Rahim Ağzı Kanserinin Ortadan Kaldırılmasını Hızlandırmaya Yönelik Küresel Strateji yi başlattı. Küresel hareketin ana hatları üç temel adımda özetleniyor: aşılama, tarama ve tedavi. Üç adımın da başarılı bir şekilde uygulanması ile, 2050 yılına kadar yeni vakaların %40'dan fazla azaltılması ve 5 milyon ölümün önlenmesi mümkün olabilir.

Bu gelişme, kararın 2020 yılı Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilmesinin ardından 194 ülkenin kanseri ortadan kaldırmayı ilk kez taahhüt etmesi ile tarihi bir kilometre taşını temsil ediyor.

2030 yılına kadar şu hedeflere ulaşılırsa, bu strateji için tüm ülkeler doğru yolda olacak:

* Kız çocuklarının % 90'ının 15 yaşına kadar HPV aşısı ile tam aşılanması,

* Kadınların % 70'inin, 35 yaşında ve tekrar 45 yaşında yüksek performanslı bir test ile taranması

* Rahim ağzı hastalığı teşhisi almış kadınların % 90'ının tedavi görmesi

Strateji ayrıca, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak yatırımların önemli ekonomik ve toplumsal getiriler sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Kadınların işgücüne katılımındaki artış sayesinde, 2050 yılı ve sonrasına yönelik olarak her 1 dolar yatırım için, tahmini 3.20 doların ekonomiye geri dö-neceği öngörülüyor. Kadın sağlığının iyileştirilmesinin aileler, topluluklar ve toplumlar üzerindeki faydaları düşünüldüğünde ise bu tutar, 26 dolara kadar yükseliyor.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Herhangi bir kanseri ortadan kaldırmak, önceleri imkansız bir rüya gibiydi. Ancak şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürmek için uy-gun maliyetli ve kanıta dayalı araçlara sahibiz. Sahip olduğumuz bu araçların gücüyle, küresel ölçekte ve amansız bir kararlılıkla çalışırsak; rahim ağzı kanserini bir halk sağlığı sorunu olarak or-tadan kaldırabiliriz. diye açıklama yaptı.

"Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir Bir Hastalıktır

Rahim ağzı kanseri önlenebilen, erken teşhis edilerek doğru ve yeterli tedavi uygulandığında da iyileştirilebilen bir hastalık. Bununla birlikte rahim ağzı kanseri, dünya çapında kadınlarda en yaygın görülen dördüncü kanser türü. Ek bir önlem alınmazsa, 2018 ile 2030 yılları arasında yıllık yeni rahim ağzı kanseri vaka sayısının 570.000'den 700.000'e çıkacağı tahmin edilirken, yıllık ölüm sayısının da 311.000'den 400.000'e yükseleceği hesaplanıyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde has-talığın görülme sıklığı, yüksek gelirli ülkelerin neredeyse iki katı iken, ölüm oranları ise üç kat daha fazla.

WHO Genel Direktör Yardımcısı Dr. Princess Nothemba (Nono) Simelela "Rahim ağzı kanserine bağlı bu yüksek ölüm oranı, küresel sağlık topluluğunun onlarca yıllık ihmalinin bir sonucudur. An-cak bu senaryo yeniden yazılabilir. diyerek çalışmanın önemine şu sözlerle vurgu yapıyor: "profil-aktik aşıların bulunması, rahim ağzı kanseri öncüllerinin taranması, düşük maliyetli tarama yak-laşımları ve cerrahideki yenilikler gibi kritik gelişmeler sayesinde bu ölüm oranının önüne geçile-bilir. Tüm dünya ülkeleri, rahim ağzı kanserini sona erdirmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefler-ine ortak bağlılıkla ve kimseyi geride bırakmadan yeni bir başlangıç yapacaktır.

"Strateji Zorlu Bir Süreçte Başlatıldı

COVID-19 pandemisi kansere bağlı ölümleri önlemede bazı zorluklar ortaya çıkardı: aşılama, ta-rama ve tedavi hizmetlerinin kesintiye uğraması, sağlık personeli ve ekipmanının geçişini en-gelleyen sınır kapamaları, kırsal kesimlerdeki kadınların tedavi için merkezlere gitmesini en-gelleyen seyahat yasakları, çocukların aşı programlarını sekteye uğratan okul kapanışları gibi.. Bunca zorluğa rağmen DSÖ, tüm ülkeleri mümkün olduğu ölçüde ve gerekli önlemleri alarak aşılama, tarama ve tedavinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamaya davet ediyor.

Dr. Princess Nothemba Simelela, "Rahim ağzı kanseriyle mücadele aynı zamanda kadın hakları için de bir mücadeledir: Bu önlenebilir hastalığın neden olduğu gereksiz acılar ve zorluklar, tüm dü-nyada kadın sağlığını benzersiz şekilde etkileyen adaletsizlikleri de yansıtıyor. Hep birlikte, rahim ağzı kanserinden arınmış bir gelecek sağlayabiliriz. dedi.

Stratejinin lansmanı dünya çapında bir eylem günü ile kutlanırken, sağlık bakanlıkları, sivil toplum örgütleri, hasta destek grupları ve paydaşlar, tarama faaliyetleri ve çeşitli medya kampanyaları ile seferber oldular. Anıtlar ve binaların da rahim ağzı kanseri farkındalığının rengi olan turkuaz renginde aydınlatılması planlandı. Dünya genelindeki faaliyetler hakkında daha fazla bilgiye, DSÖ’nin etkinlik sitesinden erişebilirsiniz.

  1. Benzer İçerikler