Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki serviks kanserinden ölümlerin sayısı, ülke genelinde yaygın serviks kanseri taramasının uygulanmasından bu yana önemli ölçüde azaldı ve 2000'den 2015'e kadar her 100.000 kadın için 2.8'den 2.3'e düştü. USPSTF (ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü) serviks kanseri taraması için önerilerini güncelleyerek yayınladı.

Bu amaçla USPSTF, tek başına yüksek riskli insan papillomavirüsü (hrHPV) testi veya tek başına servikal sitolojiyle karşılaştırıldığında sitoloji ile birlikte yapılan hrHPV testine ait kanıtları gözden geçirdi. USPSTF ayrıca taramanın başlama ve bitirme yaşını, tarama için en uygun zaman aralığını, farklı tarama stratejilerinin etkinliğini ve ilgili tarama ve farklı tarama stratejilerinin zararlarını değerlendirmek için bir karar analizi modelini devreye aldı.

Öneriler Güncellendi

Elde edilen bulgulara göre yalnızca sitoloji ile tarama, tek başına birincil hrHPV testi veya bu iki yöntemin birlikte kullanımı, yüksek dereceli prekanseröz servikal lezyonları ve serviks kanserini tespit edebilir. 21 ila 65 yaş arasındaki kadınların taranması serviks kanseri insidansını ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltır. 30-65 yaş arası kadınlarda serviks kanseri taramasının zararları orta düzeydedir.

USPSTF, 21 ila 29 yaşları arasındaki kadınlarda sadece sitolojiyle her 3 yılda bir taramanın yararlarının zararlardan ağır basacağına kesin olarak karar verdi. 30-65 yaş içinse öneri her 3 yılda bir yalnızca sitoloji ile, 5 yılda bir yalnızca hrHPV testi ile veya her 5 yılda bir her iki testle birlikte tarama şeklinde oldu.

Daha önceki taramalarda yeterli veri olan 65 yaşından büyük kadınların ve 21 yaşından küçük kadınların taranması ise önemli bir fayda sağlamaz olarak değerlendirildi. Yüksek dereceli prekanseröz lezyon veya serviks kanseri dışındaki endikasyonlar için serviksin çıkarılması ile histerektomi yapılan kadınların taranması da yarar sağlamaz olarak belirlendi.

Oluşturulan bu önerilerin tamamı Jama Network’te yayınlandı. Çalışma ekibine göre, farklı tarama stratejilerinin ölüm oranlarının azaltılmasında rol oynayabileceğini ve mevcut tarama stratejilerinin takibini iyileştirmenin ve popülasyonlar arasında tedaviye eşit erişimin sağlanmasının bir yolunu gösterip gösteremeyeceğini değerlendirmek için araştırmaya ihtiyaç vardır.

Medikaynak Referanslar

Curry S. Et al, Screening for Cervical Cancer USPreventive Services Task ForceRecommendation Statement, JAMA. 2018;320(7):674-686. doi:10.1001/jama.2018.10897

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler