Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Serviks kanseri son yıllarda sıklığı giderek azalsa da belirli toplumlarda halen önemli bir sağlık sorunu olma özelliğini korumaktadır. Tedavisinde cerrahi yöntemlerin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapinin de önemli bir yeri vardır. Uzakdoğu merkezli yapılan bir çalışma ile, görünür difüzyon katsayısı (ADC) değerleri ile difüzyon ağırlıklı görüntüleme kullanarak servikal kanserde kemoradyoterapinin (KRT) etkinliğini değerlendirmeyi amaçlandı.

Çalışmaya servikal kanserli 71 hasta dahil edildi. Tüm hastalar KRT'den önce ve KRT'den 7, 14, 21 gün ve 6 ay sonra konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme taramasına tabi tutuldu. Bu hastalar solid tümörler kriterlerinde yanıt değerlendirme kriterlerine göre tam yanıt (CR) ve non-CR gruplarına ayrıldı. Serviks kanserinde KRT'nin etkinliğini öngörmede ADC değerlerinin doğruluğunu değerlendirmek için alıcı davranış karakteristiği (ROC) eğrisi kullanıldı.

Sonuçlar incelendiğinde görüldü ki KRT öncesi tedavi ile karşılaştırıldığında tümör hacimleri azaldı ve KRT sonrası hem CR hem de non-CR gruplarında ADC değerleri yükseldi. KRT'den 21 gün sonra CR grubundaki tümör hacimleri non-CR grubunkinden daha küçüktü. CRT sonrası 21 gün ila 6 aylık periyot boyunca, tümör gerileme hızı ve CR grubundaki artmış ADC değerleri oranı, non-CR grubunda olanlara göre daha yüksekti. ROC eğrileri, KRT'den 21 gün sonra artmış ADC değerlerinin, servikal kanserde KRT etkinliğinin öngörülmesi için en uygun zaman noktası olduğunu ortaya koymuştur; eğri altındaki alan, duyarlılık ve özgüllük sırasıyla 0,775,% 92,7 ve% 62,5 olarak hesaplandı.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre KRT'den 21 gün sonra artmış ADC oranı, serviks kanserinde KRT'nin etkinliğini öngörmek için umut verici bir araç olabilir.

Medikaynak Referanslar

Ju FJ et al. Evaluation of the efficacy of chemoradiotherapy in cervical cancer using diffusion-weighted imaging and apparent diffusion coefficient. Onco Targets Ther. 2016 Dec 13;9:7555-7561. doi: 10.2147/OTT.S111829. eCollection 2016.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler