Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Evre I serviks kanserli genç kadınlar için cerrahi tedavi sırasında over korumasının gittikçe artan bir eğilimi olsa da, over korunumundan sonraki over kanseri riski iyi çalışılmamıştır. Bu sebeple yapılan bir çalışmada araştırmacılar histerektomi sırasında overlerin korunduğu evre I serviks kanseri olan genç kadınlarda metakron over kanseri insidansını ve risk faktörlerinin incelenmesi amaçlandı. "Gözlem , "Epidemiyoloji ve "Sonuçlar programı ile toplanan, 1983 ile 2013 yılları arasında evre I serviks kanseri için histerektomi uygulanan overlerin korunduğu 4365 kadının verisi incelendi. Serviks kanseri teşhisi sonrası over kanseri riski için zamana bağlı analiz yapıldı.

Serviks kanseri tanısında ortalama yaş 37 idi ve hastaların çoğunda evre IA hastalık (% 68.2) ve skuamöz histoloji (% 72.9) vardı. Ortalama izlem süresi 10.8 yıl süresinde metakron over kanseri geliştiren 13 kadın vardı. Metakron over kanserinin 10 ve 20 yıllık kümülatif insidansları sırasıyla %0.2 (% 95 güven aralığı [CI] 0.1-0.4) ve % 0.5 (% 95 CI 0.2-0.8) olarak hesaplandı. Metakron over kanseri teşhis edildiğinde yaş ortalaması 47.5, evre III-IV hastalık oranı % 55.6 idi. Yaşın 45’den büyük olması, beyaz ırktan olmamak, adenokarsinoma veya adenoskuamöz histolojiye sahip olmak, adjuvan radyoterapi kullanımı ile riskin anlamlı derecede yükseldiği görüldü. Birden fazla risk faktörünün varlığı metakron over kanseri riskini, hiçbir risk faktörü olmayan gruba kıyasla önemli derecede artmıştı.

Sonuç olarak elde edilen verilere göre evre I serviks kanseri olan kadınlar için over korunmasından sonra metakron over kanseri riski <% 1'dir. Yaşlılık, beyaz olmayan etnik köken, adenokarsinoma veya adenoskuamöz histoloji ve adjuvan radyoterapi artmış metakron over kanseri riski ile ilişkili olabilir.

Medikaynak Referanslar

Matsuo K, et al. Risk of metachronous ovarian cancer after ovarian conservation in young women with stage I cervical cancer. Am J Obstet Gynecol. 2017 Jun 27. pii: S0002-9378(17)30788-3. doi: 10.1016/j.ajog.2017.06.019. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler