Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Doğumdan hemen sonra, yeni doğan bebekler annelerinden ve çevrelerinden gelen mikroorganizmalar tarafından hızlı bir kolonizasyon yaşarlar. Çocuklukta ve daha sonra yaşamdaki hastalıklara, potansiyel olarak bebek bağırsak mikrobiyotasının kolonileşmesine neden olabilir. Bununla birlikte, sezaryen ile doğumun, neonatal dönemde (≤1 ay), edinim ve bağırsak mikrobiyotasının gelişiminin en erken aşamalarına etkileri günümüzde halen uzmanlarca tartışmalıdır.

Yapılan yeni bir çalışmada anneden gelen Bacteroides suşlarının bulaşmalarını ve sezaryen tarafından verilen bebeklerde hastane ortamıyla ilişkili fırsatçı patojenler (Enterococcus, Enterobacter ve Klebsiella türleri dahil) ile yüksek düzeyde kolonizasyon oranları incelendi. Sezaryan doğumda görülen benzer etkilerin, belli bir dereceye kadar, anneleri antibiyotik profilaksisi yapılan vajinal yoldan doğum yapan bebeklerde ve yenidoğan döneminde emzirilmeyen bebeklerde de görüldüğü bildirilmişti.

Çalışma kapsamında İngiltere'de hastanelerde doğan 596 miyad bebekten 1.679 bağırsak mikrobiyota örneğine (neonatal dönemde birkaç zaman noktasında ve bebeklik döneminde alınan) 1.679 bağırsak mikrobiyota örneğine derinlemesine örnekleme ve bütün genom "shotgun metagenomik analizi uygulandı. Çalışmaya dahil edilen bebeklerin bir alt grubu için, annelerden de eşleştirilmiş örnekler toplandı (178 bebekle eşleştirilmiş 175 anne).

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın sonuçlarının, doğum şeklinin, yenidoğan döneminde ve bebeklik döneminde bağırsak mikrobiyotasının bileşimini etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini belirttiler. Çalışmadaki bebeklerden gelen 800'den fazla bakteri suşunun eşleştirilmiş büyük ölçekli kültürlenmesi ve bütün genom dizilimi, bireyleri fırsatçı enfeksiyonlara yatkın hale getirebilecek fırsatçı patojenlerde virülans faktörlerini ve klinik olarak ilgili antimikrobiyal direnci tanımladı. Bulgular, yerel çevrenin bağırsak mikrobiyotasını çok erken yaşlarda oluştururken kritik rolünü vurgulamakta ve hastane doğumlarında daha önce göz önünde bulundurulmayan ciddi bir risk faktörü olarak antimikrobiyal direnç içeren fırsatçı patojenlerle kolonizasyonu tanımlamaktaydı.

Vajinal Tohumlama Tehlikeli ve Anlamsız

Çalışmada ilginç bir şekilde bebeklerin bağırsak bakterilerinin doğum sırasında vajinadan ziyade annelerinin bağırsaklarından geldiği görüldü. Bilim insanlarına göre bu bulgu, son yıllarda popülerlik kazanmış "vajinal tohumlama uygulaması üzerinde bir soğuk duş etkisi yaratmaktaydı. "Vajinal Tohumlama ’daki mantık, sezaryen doğum yapan bir kadının vajinasına bir bez koymak ve ardından bu bezi vajinal doğumda alması gereken bakterileri bebeğe geçirmek için bebeğin yüzüne veya ağzına silerek temizlemeye dayanıyordu. Bu uygulama günümüzde herhangi bir klinik kurum tarafından tehlikeli olabileceği nedeniyle önerilmemektedir. Yeni bulgular göz önüne alınırsa bu yöntem sadece tehlikeli değil aynı zamanda da anlamsız olabilir. Çünkü vajinal doğumlarda toplanan bakteriler vajinadan ziyade anal floradan geliyor.

Araştırmacılar, sezaryen doğumun bazı kadınlar için bir seçim olmasına rağmen çoğu kadın için mecburiyet olduğunun altını çizdi ve bulgularının kadınların sezaryen geçirmesini engellememesi gerektiğine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Yan Shao et al. Stunted microbiota and opportunistic pathogen colonization in caesarean-section birth Nature volume 574, pages117–121 (2019)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler