Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Kalp Derneği (AHA) yayınlarında yer alan ve geçmişe dönük gerçek dünya verileri (real world study) ile yapılan bir çalışmada, preeklampsi belirtileri görülen hastalarda anne veya fetüs için olası olumsuz sonuçların tahmininde, sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase 1) / PlGF (placental growth factor) oranının tek başına veya diğer klinik testlerle birlikte kullanılması araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Burada sözü geçen olası olumsuz sonuçlar arasında anne için doğumda ölüm, böbrek yetmezliği, HELLP sendromu, trombosit düşüklüğü, pulmoner ödem, yaygın intravasküler pıhtılaşma, beyin kanaması veya eklampsi sayılabilirken; fetüs için ise 34 haftadan önce doğum, solunum sıkıntısı sendromu, nekrotizan enterokolit, intraventriküler kanama, plasenta dekolmanı, anne karnında veya neonatal ölüm sayılabilir.

Çalışmada 38 ve 85 olan sFlt-1/PlGF oranı eşik değerleri ve bunun çoklu belirteç modeline entegrasyonu değerlendirildi.

  • 1117 denekten 322'sinde (% 28,8) olumsuz bir fetal veya maternal sonuç geliştiği görüldü.
  • Olumsuz sonuç görülen ve görülmeyen hastaların medyan sFlt-1/PlGF oranları, 177'ye karşı 14 olarak tespit edildi.
  • SFlt-1/PlGF limit değerlerine göre yüksek (> 85), orta (38-85) ve düşük riskli (<38) risk sınıflandırması yapıldığında, yüksek ve orta riskli hastalarda düşük risklilere kıyasla doğumun başlamasına kadar kalan sürenin önemli ölçüde kısaldığı görüldü (4 ve 8 güne karşı 29 gün).
  • sFlt-1/PlGF-oranı ile birlikte mevcut tüm klinik bilgilerin çoklu belirteç modeline entegre edilmesi ile de, preeklampsi şüphesi olan hastalarda olumsuz sonuçların tespit edilebilirliğinin arttığı görüldü.

Çalışmanın Yenilikçi Yönü ve Önemi

Bu çalışma, preeklampsi ile ilişkili (maternal ve/veya fetal) olumsuz sonuçların tahmini için sFlt-1/PlGF oranının kullanım performansını, gerçek hayattan örneklemlerle değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmada yüksek preeklampsi riski taşıyan 1117 hasta için olası olumsuz sonuçlar, hem tek başına sFlt-1/PlGF oranının performansı ile analiz edilmiş, hem de bu oranlar çoklu belirteç modeline entegre edilmiş oldu.

Yüksek preeklampsi riski taşıyan kadınlarda, sFlt-1/PlGF oranı için belirlenmiş olan 38 ve 85 sınır değerleri, olası olumsuz sonuçları ve doğumun başlamasına kadar kalan süreyi tahmin etmekte kullanılabilir. sFlt-1/PlGF oranı; semptomların varlığı, laboratuar sonuçları, ultrason ve Doppler ölçümleri ile birlikte değerlendirildiğinde ise, bu tahminler önemli ölçüde iyileşir.

Özet

Yüksek preeklampsi riski olan hastalarda, tanısal çalışmaya sFlt-1/PlGF oranının eklenmesi, olumsuz sonuçları yüksek doğrulukla tespit edebilir. Tercihen bu biyobelirteçler, çoklu belirteçli bir yaklaşımla analizlere entegre edilebilir.

Medikaynak Referanslar

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15146

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler