Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İsveç'teki Karolinska Institutet'teki araştırmacılar tarafından Science Immunology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, MAIT hücreleri olarak adlandırılan bir tür anti-bakteriyel T hücreleri, orta ila şiddetli COVID-19 hastalığı olan kişilerde güçlü bir şekilde aktive ediliyor. Bulgular, bağışıklık sistemimizin COVID-19 enfeksiyonuna nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla anlayışa katkıda bulunuyor.

Karolinska Institutet ve çalışmanın ilgili yazarı Huddinge Tıp Departmanı profesörü Johan Sandberg, "COVID-19'a karşı potansiyel tedavileri bulmak için bağışıklık sistemimizin nasıl tepki verdiğini ve bazı durumlarda hastalığın kötüleşmesine belki de nasıl katkıda bulunduğunu ayrıntılı olarak anlamak önemlidir," diyor.

T hücreleri, enfekte olmuş hücreleri tanımada uzmanlaşmış bir tür beyaz kan hücreleridir ve bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Sağlıklı insanların kanındaki T hücrelerinin yaklaşık yüzde 1 ila 5'i, birincil olarak bakterileri kontrol etmek için önemli olan, ancak aynı zamanda bazı viral enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından toplanabilen MAIT hücrelerinden (mukoza ile ilişkili değişmez T hücreleri) oluşur.

Bu çalışmada, araştırmacılar MAIT hücrelerinin COVID-19 hastalık patogenezinde hangi rolü oynadığını bulmak istediler. Karolinska Üniversite Hastanesi'ne orta ila şiddetli COVID-19 hastalığı ile başvuran 24 hastadan alınan kan örneklerinde MAIT hücrelerinin varlığını ve karakterini incelediler ve bunları 14 sağlıklı kontrol ve COVID-19'dan kurtulmuş 45 kişiden alınan kan örnekleriyle karşılaştırdılar. Hastalardan dördü hastanede hayatını kaybetti.

Sonuçlar, orta veya şiddetli COVID-19 hastalarında kandaki MAIT hücrelerinin sayısının keskin bir şekilde düştüğünü ve dolaşımda kalan hücrelerin yüksek düzeyde aktive olduğunu gösteriyor, bu da onların SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık tepkisine dahil olduklarını gösteriyor. Kandaki bu azalmış sayı ve aktivasyon modeli, MAIT hücreleri için diğer T hücrelerine göre daha güçlüdür. Araştırmacılar ayrıca, proinflamatuar MAIT hücrelerinin COVID-19 hastalarının hava yollarında sağlıklı insanlardan daha fazla biriktiğini belirtti.

Johan Sandberg, "Birlikte ele alındığında, bu analizler, COVID-19 hastalarının kanındaki azalan MAIT hücresi sayısının, en azından kısmen hava yollarındaki birikim artışından kaynaklandığını gösteriyor" diyor.

Araştırmacılara göre iyileşme dönemindeki hastalarda, kandaki MAIT hücrelerinin sayısı hastalıktan sonraki haftalarda en azından kısmen düzeldi, bu da COVID-19 olan kişilerde bakteriyel enfeksiyonların yönetimi için önemli olabilir. Ölen hastalarda, araştırmacılar MAIT hücrelerinin, CXCR3 reseptörünün hayatta kalanlara göre daha düşük ekspresyonu ile aşırı derecede aktif olma eğiliminde olduğunu belirttiler.

Johan Sandberg, "Çalışmamızın bulguları, MAIT hücrelerinin COVID-19'a karşı immünolojik yanıtta yüksek oranda yer aldığını gösteriyor" diyor. "Muhtemel bir yorum, MAIT hücrelerinin özelliklerinin, onları hem sistemik bağışıklık tepkisine hem de kandan enflamatuar sinyaller ile alındıkları hava yollarındaki yerel bağışıklık tepkisine erkenden katılmalarını sağlamasıdır. Orada, virüse karşı hızlı, doğuştan gelen bağışıklık tepkisine katkıda bulunmaları muhtemeldir. COVID-19'lu bazı kişilerde, MAIT hücrelerinin aktivasyonu aşırı hale gelir ve bu, ciddi hastalıkla ilişkilidir. "

Medikaynak Referanslar

"Strong Activation Of Anti-Bacterial T Cells Linked To Severe COVID-19". Sciencedaily, 2020, https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200928152855.htm. Accessed 16 Oct 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler