Yandex Metrica

Sigara İçen Erkeklerde EGFR Mutasyonu

03 Mayıs 2017

EGFR mutasyonları akciğer kanserlerinin erlotinibe duyarlılığının temelini oluşturur ve küçük hücreli dışı akciğer kanserine sahip bir hastada görülebilir. Genellikle sigara içmeyen, kadın ve adenokarsinoma tanılı hastalarda bu mutasyona daha sık rastlansa da diğer hastalarda da rastlamak mümkündür. Bu sebeple İtalya merkezli yapılan çalışmada sigara içen erkeklerde EGFR mutasyonlarının sıklığını incelendi.

Araştırmacılar 2.142 akciğer adenokarsinom numunesini, EGFR ekson 19 delesyonları ve L858R varlığı açısından test ettiler. EGFR mutasyonları, eski sigara içenlerden %15’inin tümörlerinde tespit edildi (181 / 1,218;% 95 GA,% 13-% 17). Mevcutta sigara içici olanlarda ise bu oran % 6 olarak bulundu (20/344;% 95 GA,% 4 ila% 9). EGFR mutasyonları hiç sigara içmeyenlerinse % 52'sinde bulundu (302/580;% 95 CI,% 48 ila% 56; hiç sigara içmeyenler için p <0.001). Tüm elde edilen EGFR mutasyonları değerlendirildiğinde eski ya da halen sigara içen kişiler bu oranın % 40'ını temsil etmektedir (201/503;% 95 CI,% 36-% 44). EGFR mutasyonları, erkeklerden gelen tümör örneklerinin % 19'unda (827'nin 157'sinde,% 95'inin CI'si,% 16-22'sinde) ve kadınlardan gelen tümör örneklerinin % 26'sında (345'i 1,315;% 95'inde CI'si,% 24'ü ile% 29'u arasında) bulundu (P <.001). Erkeklerde EGFR mutasyonları, tüm bu saptananların% 31'ini (503'ün 157'si,% 95'inin CI'si,% 27'si ila% 35'i) temsil etmektedir.

Bu çalışma sonucunda çok sayıda EGFR mutasyonu sigara içen erkeklerden elde edilen adenokarsinoma tümör örneklerinde bulundu. Eğer yalnızca sigara içmeyen kadınlar test edilseydi, tüm EGFR mutasyonlarının % 57'si kaçılacaktı. Bu sebeple tanıda akciğer adenokarsinoması olan tüm hastalar için EGFR mutasyonlarının test edilmesi klinik özelliklere bakılmaksızın düşünülmelidir. Mutasyon tespit edilen kişilerde ise en iyi tedavi sonucu tirozin kinaz inhibitörleri ile elde edilebilir.

Referanslar :

D'Angelo SP et al. Incidence of EGFR exon 19 deletions and L858R in tumor specimens from men and cigarette smokers with lung adenocarcinomas. J Clin Oncol. 2011 May 20;29(15):2066-70. doi: 10.1200/JCO.2010.32.6181. Epub 2011 Apr 11.

Literatür talep et Sonra Oku

BENZER MAKALELER

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image