Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Harvard Üniversitesi'nde yürütülen küresel bir çalışmaya göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan sigara içen kişilerde küçük hücreli akciğer kanserine (SCLC) yakalanma riski, sigara içen ve KOAH'ı olmayan kişilere göre yaklaşık iki kat daha yüksek olabilir.

Bu çalışma, SCLC'nin bugüne kadar yapılan en büyük epidemiyoloji çalışması olmasının yanı sıra, KOAH'ın sigara içen kişilerin SCLC'ye yakalanma riskini arttırıp arttırmadığını araştıran ilk çalışmadır.

Araştırmacılar Uluslararası Akciğer Kanseri Konsorsiyumu'nun Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'da yürütülen ve SCLC'li 4.346 hastayı ve SCLC'siz 37.942 bireyi içeren 24 vaka-kontrol çalışmasının verilerini analiz etti.

Katılımcıların sağlığı, cinsiyeti, yaşı, ırkı, eğitim düzeyi ve ailede akciğer kanseri öyküsünün yanı sıra kaç yaşında sigaraya başladıkları, kaç yıl sigara kullandıkları, her gün kaç adet sigara içtikleri ve geçmişte sigara kullanan kişilerde sigarayı bırakalı kaç yıl olduğunu içeren sigara kullanma öyküsüne dair bilgiler toplandı.

Elde edilen verilere göre;

  • Günde bir paket sigara içen kişilerde SCLC'ye yakalanma riski sigara kullanılan 50 yılın sonuna kadar keskin biçimde ve ardından daha düşük seviyede artmıştı. Sigara içmeyen kişilerle karşılaştırıldığında, hastalığa yakalanma olasılığı kesintisiz 20 yıldan daha az süreyle günde bir paket sigara içen kişilerde 4 kattan daha fazla iken, 80 yıl ya da daha uzun süre günde bir paket sigara içeren kişilerde yaklaşık 70 kat daha fazla bulundu.
  • Sigara içen KOAH'lı hastalarda SCLC riski KOAH'ı olmayan, sigara içenlere göre 1.86 kat daha yüksekti.
  • Sigara içen kişilerde KOAH varlığı SCLC vakalarının %8'inden sorumluydu.
Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150926191817.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler