Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Portekizli bir araştırmacı grubu, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) gelişen sigara kullananlarla sigara kullanmayanlar arasında klinik özellikler ve sağ kalım bakımından anlamlı farklar buldu.

Portekiz Onkoloji Enstitüsü Akciğer Hastalıkları Departmanı'ndan Dr. Cátia Saraiva ve ekibi, NSCLC'li ve sigara içmeyen 504 hasta ve aynı hastalığa sahip sigara içen 904 hastayı çalışmalarına dahil ettiler. Çalışma ekibi, sigara içen hastaların NSCLC olma kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp hastalığı, geçmişte larinks kanserine yakalanmış olma ve kilo kaybı olasılığının daha fazla olduğunu saptadı. Sigara içen kişilerde tanıdan sonra sağ kalım anlamlı olarak daha kısaydı; sigara içenlerde 25 ay, sigara içmeyenlerde 51 ay.

Araştırmacılar iki grup arasında yaşlanma, bireysel yatkınlık ve yaşam biçimi alanlarında farklı prognostik faktörleri belirlemek amacıyla daha fazla ileriye dönük çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Dr. Saravia "Sigara içmeyen grupta, hastaların %9'unda karsinojenlere mesleki maruz kalım, %5'inde ailede akciğer kanseri öyküsü ve %6'sında geçmişte kanser tanısı bulunduğunu saptadık. Ayrıca, %18'inin kan basıncı yüksekti" diyerek elde ettikleri bulgulara dikkat çekti.

Sigara içmeyen grupta tanı sıklıkla hastalığın ilerlemiş bir evresinde konmuştu ve %59'unda evre IV kanser mevcuttu.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150927115505.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler