Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sigara kullanımı, artmış morbiditenin ve azalmış yaşam süresinin biyolojik bir belirteci olan, daha kısa lökosit telomer uzunluğu (LTL) ile ilişkilidir. Bu ilişki, yaygın olarak, sigara içmenin yetişkinlikte LTL aşınmasını hızlandırdığına dair bir kanıt olarak yorumlanmaktadır ancak bu konu ile ilgili mevcut kanıtlar tutarsızdır.

Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar yaptıkları yeni çalışmayla sigara içmenin telomer aşınmasına neden olmadığını gösterilmiştir. Araştırmacılar, 4 kıtaya yayılmış 10 ülkeden toplam 18 kohorttan elde ettikleri verileri kullanarak, sigara içme ile LTL dinamikleri arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Araştırmacılar sigara içmeye odaklanmalarını, sigara içme ile telomer uzunluğu arasındaki ilişkilerde diğer sağlıksız davranışlardan daha fazla veri mevcut olmasına bağlıyor.

Veri seti, 4.678’i sigara içen ve 7.901’i sigara içmeyen toplam 12.579 erişkinden gelen verileri içeriyor ve katılımcıların yaş ortalaması 26 ile 80 arasında değişiyordu. Katılımcıların telomer uzunluğundaki değişiklik, bu periyodun başında ve sonunda alınan kan örneklerinde telomer uzunluğu ölçümleri kullanılarak yaklaşık 8,6 yıllık takip süresi boyunca ölçüldü.

Telomer Statik Bir Biyobelirteç Olarak Yorumlanmalı

Meta-analiz sonuçları sigara içenler ve sigara içmeyenler arasında LTL'de kesitsel bir farkı doğruladı, sigara içenlerde ortalama LTL 84.61 bp daha kısaydı. Bununla birlikte, LTL aşınması sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre sadece 0.51bp/yr daha hızlıydı, bu da yaşa bağlı tahmin edilen 38.33 bp/yr kaybın sadece %1,32'sine eşitti. Sigara içmenin doğrusal bir etkisi olduğu varsayıldığında, LTL'de gözlenen çapraz farkı oluşturmak için 167 yıl sigara içilmesi gerekliydi. Bu nedenle, araştırmacılara göre, sigara içen ve içmeyenler arasındaki LTL'deki farkın, sigaranın doğrusal, nedensel bir etkisi ile açıklanması muhtemel değildi.

Araştırmacılar bulguların, morbidite ve azalmış yaşam süresinin bilinen biyolojik belirteçlerinden biri olan telomer uzunluğundaki bilimsel anlayışı değiştirdiğini belirttiler. Telomer uzunluğunun, mevcut yetişkin davranışlarına dinamik olarak yanıt verdiği, sigara içme gibi sağlıksız etkinlikler yapıldığında daha fazla kısaldığı ve daha sağlıklı davranışlara cevap olarak uzadığı düşünülmesine rağmen, bu çalışmanın yetişkin telomer uzunluğunun yetişkin yaşamı boyunca nispeten az değişen statik bir biyolojik belirteç olarak yeniden yorumlanması gerektiğini belirttiler.

Bilimsel topluluk için, yetişkin telomer uzunluğundaki değişiklikleri ölçmenin, zararlı davranışları tanımlamak ve davranış değişikliğinin sonuçlarını izlemek için daha önce düşünülenden daha az yararlı olabileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Melissa Bateson et al. Smoking does not accelerate leukocyte telomere attrition: a meta-analysis of 18 longitudinal cohorts. Open Science, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler