Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara içme oranları düşmesine karşın, sigara içmek hala kanser yüküne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar bazı bölgelerde sigara içmenin 10 kanser ölümünden yaklaşık 4'ünü oluşturduğunu göstermiştir. Bu bulgu, ABD'deki coğrafi farklılıklara bakan ve sigaraya atfedilebilecek en yüksek ölüm oranlarının Güney ve Appalachia'da olduğunu bulan bir araştırmadan gelmektedir. Bilimsel direktör, Kanser Eşitsizliği Araştırması, Amerikan Kanser Derneği, Atlanta, Georgia’dan çalışmanın yazarı olan Farhad İslami, bunu büyük ölçüde, sigaraya uygulanan düşük vergiler ve zayıf kapsamlı dumansız yasalar ve tütün bırakma programları dahil olmak üzere, bu alanlarda tarihsel olarak daha zayıf olan eyalet ve yerel düzeydeki tütün kontrol politikalarını ve programlarını yansıtmakta olduğunu belirtmiştir. İslami ve meslektaşları çalışmaları için, ABD genelinde 152 metropolitan ve mikropolitan istatistiksel alanda (MMSA) 2013'ten 2017'ye kadar sigara içmeye atfedilebilen kanser ölümlerinin oranını incelemişlerdir. Çalışmada sigara içiminden kaynaklanan kanser ölümleri oranının Logan'da (Utah-Idaho) %8,8'den Lexington-Fayette'de (Kentucky) %35,7'ye kadar değiştiği gözlemlenmiştir. Ancak araştırmacılar bu büyük varyasyonla bile, tüm kanser ölümlerinin en az %20'sinin, 152 MMSA'dan 147'sinde sigara içilmesine atfedilebileceğini ifade etmişlerdir. Sigara içmeye atfedilebilen kanser ölümlerinin sigara ile ilişkili oranı, yalnızca ABD genelinde değil, bölgeler ve eyaletler içinde de farklılık göstermiştir. Örneğin, Kuzeydoğu'da popülasyona atfedilebilir fraksiyon(PAF) %24,2 ile %33,7 arasında değişmekte iken, Teksas eyaletinde, Wichita Falls'daki PAF’nin, El Paso'daki PAF'tan 1,5 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Veriler, sigara içmeye atfedilebilen kanser ölümlerinin oranının, değerlendirilen tüm MMSA'larda kadınlara göre erkeklerde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Erkekler arasında PAF, Utah, Provo-Orem'de %11,7'den Güney Carolina, Floransa'da %43'e kadar değişmekle birlikte kadınlar için bu oranın Logan'da (Utah-Idaho) %5,2'den Florida, Panama City'de %31,7'ye kadar değiştiği bildirilmiştir.

Sigara içme yaygınlığını azaltmak için en etkili tek müdahale

Yazarlar, makalenin ülke genelinde görülen değişikliklerin nedenlerine değinmese de, bir faktörün sigara vergisi oranlarının ve diğer tütün kontrol girişimlerinin eşitsiz uygulanması olduğunu öne sürmektedirler. Örneğin, New York City'deki yüksek toplam tüketim vergisi, New York eyaleti ve Kuzeydoğu'nun diğer bölgelerine kıyasla New York-Jersey City-White Plains büyükşehir bölümünde sigara kaynaklı kanser ölümlerinin daha düşük oranına katkıda bulunabilmektedir. İslami, tüketim vergileri yoluyla tütün ürünlerinin fiyatının artırılmasının, sigara içme yaygınlığını azaltmak için en etkili tek müdahale olduğunu ifade etmiştir. İslami, Washington DC, Rhode Island, New York ve Connecticut'ta eyalet sigara vergisi oranının paket başına 4,00 ABD doları veya daha yüksek olmasına rağmen, 19'u Güney ve Orta Batı'da olmak üzere 23 eyalette paket başına hala 1,50 ABD dolarından az olduğunu belirtmiştir. İslami, sigara içmenin daha yaygın olduğu düşük gelirli bireylerin, farklı yüksek oranının, kısmen bazı bölgelerde daha yüksek kanser ölüm oranlarına katkıda bulunabileceğini de sözlerine eklemiştir. Bununla birlikte, önceki çalışmalar, aynı sosyoekonomik grup için, tarihsel olarak daha güçlü tütün kontrol politikalarına sahip olan Kuzeydoğu ve Batı'da eyalet düzeyinde sigara içme yaygınlığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermiştir. İslami, dumansız yasalar, tütün ürünü reklam ve promosyonlarının yasaklanması, tütün kullanımına karşı medya kampanyaları ve tütün bağımlılığı için danışmanlık ve tedavi gibi diğer müdahalelerin de sigarayı azalttığının kanıtlandığını belirtmiştir. İslami ayrıca bu çalışmanın, tütün endüstrisinin sigarayla ilişkili kanserler üzerindeki etkisini dikkate almadığını, önceki çalışmaların tarihsel olarak, tütün yetiştiren ülkelerde büyük ölçüde endüstrinin etkisinden dolayı tütün kontrol politikalarına karşı güçlü bir siyasi direniş olduğunu gösterdiğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Roxanne Nelson, Nearly 4 in 10 Cancer Deaths Attributable to Cigarette Smoking, Medscape, Feb 12, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler