Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) gelen yeni veriler, akciğer kanseri teşhisi konan kişilerin %12'sinden fazlasının hiç sigara içmediğini bildirmiştir. Araştırmacılar, JAMA Oncology dergisinde, akciğer kanseri hastalarının büyük çoğunluğunun halen ya da daha önce sigara içmiş olmasına rağmen, hiç sigara içmemiş olanların yine de farkında olmaları ve akciğer taraması yaptırmaları gerektiğini belirtmişlerdir. CDC'nin Atlanta, Georgia'daki Kanser Önleme ve Kontrol Bölümü'nden baş yazar Dr. David Siegel, akciğer kanseri teşhisi konan her sekiz kişiden birinin hiç sigara içmediğini, bunun da akciğer kanseri için risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi edinmenin önleme ve tedaviyi etkileyebileceğini tekrarladığını belirtmiştir. Siegel Reuters Health'e e-posta ile verdiği demeçte, bunun aynı zamanda yüksek riskli sigara içenler, daha önce sigara içenler arasında sigara bırakma ve akciğer kanseri taramasını güçlendirme ve artırma ihtiyacını da güçlendirdiğini ifade etmiştir. Dr. Siegel ve meslektaşları, CDC'nin Alaska, Colorado, Florida, Idaho, Louisiana, Kuzey Carolina ve Rhode Island eyaletlerindeki Ulusal Kanser Kayıt Merkezleri'nden verileri analiz etmişlerdir. Çalışmada 2011-2016 yılları arasında akciğer kanseri teşhisi konan 20 yaş üstü hastaların sigara içme durumuna bakılmıştır. Yaklaşık 130.000 akciğer kanseri hastasının %50,8'i daha önce sigara içen, %36,7'si halen sigara içen ve %12,5'inin hiç sigara içmemiş olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar kadınlarda hiç sigara içmeyenlerin oranının, yaş, ırk ve etnik köken dahil olmak üzere %9.6'ya karşı %15.7 ile erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca hiç sigara içmeme oranının 20-49 yaşları arasında en yüksek ve 50-64 yaşları arasında en düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Akciğer kanseri risk faktörleriyle ilişkili imza mutasyonları

Çalışmada akciğer kanseri teşhisi konulan kadınların %84'ünden fazlasının ve erkeklerin %90'ının eski veya halen sigara içtiği ve 20-64 yaş arası hastaların yaklaşık yarısının halen sigara içtiği bildirilmiştir. Ekip, tüm yaşlarda, şu anda sigara içenlerin oranının Siyah hastalar için beyaz veya Hispanik hastalardan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Dr. Siegel, gelecekteki araştırmaların, hiç sigara içmemiş olanlar arasında, özellikle kadınlar için, akciğer kanserinin ek risk faktörlerini belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Dr. Siegel, örneğin, hiç sigara içmeyenler arasında yapılan genomik araştırmaların, ikinci el dumana maruz kalma, mesleki maruziyetler, radon, hava kirliliği ve genetik faktörler gibi akciğer kanseri risk faktörleriyle ilişkili imza mutasyonlarının belirlenmesine yardımcı olabileceğini ifade etmiştir. Son araştırmalara göre, hiç sigara içmediğini bildiren hastalar arasında akciğer kanseri vakalarının sayısı birçok ülkede artıyor gibi görünmektedir. Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Dr. Eric Lim, bazı araştırmacıların sigara içmeyen akciğer kanserinin önümüzdeki 10 yıl içinde sigara ile ilişkili akciğer kanserini aşabileceğini tahmin ettiğini belirtmiştir. Yeni çalışmaya dahil olmayan Dr. Lim, akciğer kanserini ve birçok ülkedeki uzun vadeli eğilimleri araştırdığını bildirmiştir. Dr. Lim Reuters Health'e e-posta ile yaptığı açıklamada, Çin'de sigara içilmeyen akciğer kanserinin artık akciğer kanserinin baskın şekli olduğunu belirtmiştir. Dr. Lim, batı toplumlarının 1980'lerin sonlarında sigarayı büyük ölçüde bıraktıkça, bir risk faktörü olarak sigara kullanımının azalacağını ve sigara içilmeyen akciğer kanserinin buna bağlı olarak artacağını ifade etmiştir. Ayrıca Dr. Lim, önümüzdeki yıllarda, doktorlar ve araştırmacıların sigara geçmişi ne olursa olsun akciğer kanserini tespit etmek için düşük riskli, yüksek verimli taramalara odaklanmaları gerektiğini de sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Carolyn Crist, One in Eight Lung-Cancer Patients Have Never Smoked Cigarettes, Medscape, Dec 25, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler