Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan bir araştırma, ağızda bulunan bakterilerin türü ve bolluğunun, sigara içmeyenlerde akciğer kanseri riskiyle bağlantılı olabileceğini göstermiş ve türünün ilk çalışması olan bu araştırma Thorax dergisinde çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Çalışmanın bulguları, daha az tür ve yüksek sayıda belirli bakteri türünün yüksek riskle bağlantılı göründüğünü göstermiştir. Araştırmacılar, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık dörtte birinin sigara içmeyenlerde meydana geldiğini ve ikinci el tütün dumanı, arka planda radon maruziyeti, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri geçmişi gibi bilinen risk faktörlerinin bu rakamları tam olarak açıklamadığını belirtmişlerdir. Ağızda bulunan bakterilerin (mikrobiyom) türü ve hacmi, yemek borusu, baş ve boyun ve pankreas dahil olmak üzere çeşitli kanser risklerinin artmasıyla ilişkilendirilmiş olup araştırmacılar, ağız bakterilerin akciğerlere giriş noktası olduğu düşünüldüğünde, bu ilişkinin akciğer kanseri için de geçerli olup olmayacağını öğrenmek istemişlerdir. Çalışmada Şangay Kadın Sağlığı Çalışması ve Şangay Erkek Sağlığı Çalışması katılımcılarından yararlanılmış ve bunların hepsinin ömür boyu sigara içmeyenler olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar katılımcıları 1996 ile 2006 yılları arasında çalışmaya başladıktan sonra her 2-3 yılda bir sağlıklarının izlendiğini bildirmişlerdir. Katılımcılar kayıt sırasında yerleşik bakterilerin bir profilini sağlamak için ağızlarını çalkalamışlar ve yaşam tarzı, diyet, tıbbi geçmiş ve hastalık riskini etkileyebilecek diğer çevresel ve işyeri faktörleri hakkında bilgi toplanmıştır. Araştırmacılar toplamda, kadınların 90'ının ve erkeklerin 24'ünün ortalama 7 yıl içinde akciğer kanseri geliştirdiğini belirtmişlerdir. Bu vakalar, aynı yaş ve cinsiyetten 114 sigara içmeyen ve ağız çalkalama numunesi de sağlayan kişi ile eşleştirilmiş olup bu karşılaştırma grubunda akciğer kanseri bulunmadığı, ancak benzer eğitim düzeyleri ve akciğer kanseri aile geçmişleri olduğu bildirilmiştir. Çalışmada her iki durulama numunesi setinin karşılaştırılması, mikrobiyomun iki grup arasında farklı olduğunu göstermiş ve daha geniş bir bakteri türü yelpazesi, daha düşük akciğer kanseri gelişme riski ile ilişkilendirilmiştir.

Ağız bakterilerinin kronik inflamasyonu

Araştırmacılar, belirli türlerin daha büyük bir hacminin de akciğer kanseri riskiyle ilişkilendirildiğini ve daha büyük hacimde Bacteroidetes ve Spirochaetes türlerinin daha düşük riskle ilişkilendirilirken, daha fazla Firmicutes türünün yüksek riskle ilişkilendirildiğini belirtmişlerdir. Spirochaetes türleri içinde daha fazla Spirochaetia bolluğu daha düşük riskle ilişkilendirilmiş olup Firmicutes türleri içinde, Lactobacillales mikrop türlerinden daha büyük hacimde organizmalar, yüksek bir riskle ilişkilendirilmiştir. Araştımacılar analizin, numune alımından önceki 7 gün içinde antibiyotik kullanmayan katılımcılarla sınırlı olduğunda ve numune temininden sonraki 2 yıl içinde akciğer kanseri teşhisi konanlar hariç tutulduktan sonra ilişkilerin kaldığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar çalışmalarının oral mikrobiyomdaki varyasyonun akciğer kanseri riskinde rol oynadığına dair kanıt sağladığını, bulguların yorumunun tek bir coğrafi konumdaki tek bir zaman noktasından olduğu uyarısı dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Harvard Üniversitesi'nden Dr David Christiani, bağlantılı bir başyazısında, ağız bakterilerinin kronik inflamasyonu tetikleyebileceğini, hücre çoğalmasını artırabileceğini, hücre ölümünü engelleyebileceğini, DNA değişikliklerini tetikleyebileceğini ve kanserleri ve kan akışını etkinleştirebileceğini öne sürdüğünü ve bunun bulguları açıklamaya yardımcı olacağını belirtmiştir . Christiani, bunun epidemiyolojik çalışmalarda ölçülen oral mikrobiyomun bir nedensel ajanı mı yoksa sadece bir hastalık veya immün aktivite belirtecini mi temsil ettiğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etmiş ve oral mikrobiyomun gerçekten akciğer mikrobiyomunu tohumlayıp tohumlamadığını ve dolayısıyla lokal olarak hareket edip etmediğini anlamanın önemli olacağını sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

BMJ, Type and abundance of mouth bacteria linked to lung cancer risk in non-smokers, ScienceDaily, 14 December 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler