Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sigaranın bir çok hastalıkta önemli risk faktörü olduğu bilinen bir gerçektir. Öyle ki neredeyse sigaranın risk faktörleri arasında olmadığı hastalık sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Divertiiküler hastalıklarda da risk faktörlerinden birinin sigara olduğu söylenmektedir.

Bu hipotezi test etmek üzere yapılan sistematik inceleme ve meta-analiz ile, sigara içilmesinin divertiküler hastalık riski ile ilişkili olup olmadığını açıklığa kavuşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla PubMed ve Embase veri tabanları, 19 Şubat 2016 tarihine kadar sigara ve divertiküler hastalık araştırmaları için araştırıldı. Sigara hikayseine bağlı divertiküler hastalığın düzeltilmiş göreceli risk (RR) tahminlerini ve% 95 güven aralıklarını (CI) rapor eden prospektif çalışmalar bu analize dahil edildi.

Metan analizde yer alabilecek beş klinik çalışma tanımlandı. Bu çalışmalarda 292.965 katılımcı arasından 6,076 divertiküler hastalık (divertikülosis ve divertikülit) vakaları, ve 1,118 komplikasyon vakası (abse ve perforasyon) raporlanmıştı. Yeni gelişen divertiküler hastalık için özet RR, halen sigara içenlerde 1.36 (% 95 CI: 1.15-1.61, I2 =% 84, n = 4), geçmişte sigara içmiş olanlarda 1.17 (% 95 CI: 1.05-1.31, I2 =% 49, n = 4) ve sigara içmeyenlerde 1.33 (% 95 CI: 1.22-1.46, I2 =% 55, n = 7) olarak hesaplanmıştır. Özet göreceli risk, günde her 10 sigara için 1.11 (% 95 GA: 0.99-1.25, I2 =% 82, n = 4) idi. Günde tüketilen sigara sayısı arttıkça risk de artış göstermekteydi. Sigaranın ayrıca divertiküler hastalık komplikasyonları riskini arttırdığına dair bazı kanıtlar vardı ancak bu çalışmaların sayısı yetersizdi.

Yapılan meta-analiz, sigara içilmesinin divertiküler hastalık insidansında ve buna bağlı komplikasyonlarda artışla ilişkili olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Aune D, et al. Tobacco smoking and the risk of diverticular disease - a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Colorectal Dis. 2017 May 26. doi: 10.1111/codi.13748. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler