Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Silikozis, silika tozunun solunması ve akciğerlerde tutulmasıdır ve akciğer epitelyal hücre hasarına ve pulmoner fibrozisin gelişimine yol açabilir. Silika ile indüklenen fibrozise yol açan mekanizmalar tam olarak net olmamakla birlikte, muhtemelen silika tozunun enflamatuar ve apoptoz indükleyici özellikleri ile ilişkilidir. Silikozis, gelişmekte olan ülkelerde yüksek sıklıkta görülen meslek hastalıkları listesine girmiştir ve tam iyileşme söz konusu değildir.

Yaralanan hücreleri tamir ederek silikozu tedavi etmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Ancak, bu girişimler başarılı olamamıştır ve sınırlı etkinlik göstermektedir. Son zamanlarda, birçok çalışma, pulmoner fibrozisin hayvan modellerinde, bağışıklık ve doku yeniden şekillenmesinin düzenlenmesinde mezenkimal kök hücrelerin (MSC'ler) rolünü araştırmıştır. MSC'ler rejeneratif tıp alanında umut verici bir tedavi seçeneğidir, çünkü sitokinler ve büyüme faktörleri olarak adlandırılan anti-enflamatuar molekülleri salgılarlar, uygulandıklarında yaralanma bölgesine göç ederler ve disfonksiyonel hücreleri kurtarabilirler. Bununla birlikte, bugüne dek silikozisin tedavisinde adipoz kaynaklı MSC'lerin (AD-MSC'ler) kullanımı araştırılmamıştır.

Çinli araştırmacılar, silika-kaynaklı akciğer fibrozisinin bir sıçan modelinde AD-MSC transplantasyonunun terapötik etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yaptılar. Sıçanlarda AD-MSC'lerin transplantasyonunun anti-pulmoner fibrozis etkilerini araştırdılar.

Transplantasyon Sonrası İyileştirici Etkiler

Araştırmacılar, silika süspansiyonu ile birlikte oral trakeal entübasyonla akciğer fibrozisini indüklediler. 20 sıçanı, 5’i kontrol grubu, 5’i maruziyet grubu, 5’i araç grubu ve 5’i tedavi grubu olmak üzere dört gruba ayırdılar. 24 saat boyunca silikaya maruz bırakıldıktan sonra sıçanlara AD-MSC'ler verdiler. AD-MSC transplantasyonundan yirmi sekiz gün sonra, akciğerlerde doku katsayısı, enflamatuar sitokinler, apoptoz, patolojik ve fibrotik değişiklikleri incelediler.

Sonuçlar, 28 gün boyunca silikaya maruz kalmanın, akciğer pulmoner fibrozisi olan akciğer katsayısının artmasına neden olduğunu gösterdi. AD-MSC transplantasyonu ile tedavi, pulmoner fibrozis üzerinde iyileştirici bir etkiye yol açtı. AD-MSC transplantasyonundan sonra enflamatuar yanıtın azaldığını ve kaspaz-3 protein ekspresyonunun Bcl-2 / Bax oranının anlamlı bir artışı ile önemli ölçüde azaldığını buldular.

Araştırmacılar, AD-MSC'lerin anti-enflamatuar ve anti-apoptozis etkisinin, anti-pulmoner fibrozis etkide önemli rol oynayabileceğini belirttiler. AD-MSC'lerin transplantasyonunun enflamatuar ve apoptotik süreçleri düzenleyerek, silikozis oluşumunda potansiyel girişim için umut vaat ettiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Shangya Chen, Guanqun Cui, Cheng Peng, Martin F. Lavin, Xiaoying Sun, Enguo Zhang, Ye Yang, Yingjun Guan, Zhongjun Du and Hua Shao. Transplantation of adipose-derived mesenchymal stem cells attenuates pulmonary fibrosis of silicosis via anti-inflammatory and anti-apoptosis effects in rats, Stem Cell Research & Therapy20189:110.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler