Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sirkadiyen ritim, çevremizdeki mevcut 24 saat döngülerine yanıt olarak, yeryüzünün dönüşüyle kontrol edilen ışık ve sıcaklık paternleri ile başlatılan fizyolojik yanıtları düzenler. Bununla birlikte, sirkadiyen ritimin uyanma / uyku döngülerini kontrol eden dahili bir alarm saatinden çok daha fazlası olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu ritmin diğerleri arasında metabolik, bağışıklık ve endokrin sistemlerdeki günlük döngüleri düzenlediği açıktır. Moleküler seviyede sirkadiyen ritim, hem aktivatörler (Saat ve Bmal1) hem de baskılayıcılar (Per1 / 2 ve Cry1 / 2) dahil olmak üzere, evrimsel olarak korunmuş genler tarafından kontrol edilir. Sirkadiyen ritminin, yaşlanma sürecinde veya gece vardiyası çalışmasındaki gibi bozulması, bir dizi hastalığın başlangıcı ve patogenezi ile pozitif olarak ilişkilendirilmiştir.

Osteoartrit (OA) veya romatoid artrit (RA) gibi artrit hastalarında ağrı ve tutuklukta siklik paternler bildirilmektedir. Tipik olarak, gece uykudan uyandıran ağrı veya sabahları artan sertlik arasında bir ilişki olduğu görülür. Bunun kesin mekanizmaları belirsiz kalsa da, sirkadiyen ritmin uyanma / uyku döngüsüne bağlı olarak enflamatuar süreçleri farklı şekilde düzenlediği öne sürülmüştür.

Transgenik fare modelleri, sirkadiyen ritminin kemik ve eklem gelişimi, olgunlaşması ve homeostazideki rolüne ışık tutmaya başlamıştır, çünkü saat düzenlemesi yetersiz olan farelerde anormal eklem morfolojisi ve enflamatuar artrit duyarlılığı artmıştır. Ayrıca, artritik hastalık sürecinde sıklıkla gözlenen proenflamatuar sitokinlere (örneğin, IL-1, TNFa) maruz kalan izole kondrositler, bozulmuş ritim gen ekspresyonunu gösterir. Bu sonuçlar, sirkadiyen ritmi, enflamasyon ve artrit arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermiştir. Eklem kıkırdağını oluşturan kondrositler, artritik hastalık sürecinin hedefleri olsa da, sinovyal zarda bulunan fibroblast benzeri sinoviyositler (FLS), proenflamatuar kaskadların başlangıcında ve yayılmasında da önemli bir rol oynar. Bu basamaklar, eklem kıkırdak dejenerasyonuna ve eklem kondrositlerinin kaybına katkıda bulunur. FLS'deki sirkadiyen ritim düzenlemesinin rolü belirsiz kalmıştır.

Sirkadiyen Ritim Enflamasyonu Etkiliyor

Yapılan yeni bir araştırmada, mezenkimal hücrelerde sirkadiyen ritim düzenlemesinin bozulmasının yalnızca eklem yapılarının gelişimi üzerinde değil, enflamatuvar yanıt ve artritin patogenezi üzerinde de bir etkisi olduğu gösterildi.

Araştırmacılar çalışmalarında, sirkadiyen ritmin eklemin mezodermal kaynaklı hücrelerindeki rolünü anlamak için transgenik bir fare yaklaşımı kullandılar. OA ve RA'dan FLS'nin sirkadiyen ritim genlerini eksprese ettiğini, ancak ekspresyonlarının aritmik olduğunu buldular. FLS hücrelerinin gerçekten ritmik olduğunu ve artrit modelinde sirkadiyen ritminin kaybının yalnızca enflamatuar yanıtı düzenleme becerisini etkilemediğini, aynı zamanda hastalık kötüleşmesine neden olduğunu göstererek, FLS sirkadiyen ritminin hastalığın başlangıcına / ilerlemesine dahil olduğunu da gördüler. Araştırmacılar bulgularının, sirkadiyen ritmin enflamatuvar hastalıkların seyrindeki rolünü anlamak için ışık tuttuğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Roman J. Krawetz, Resetting the Clock on Arthritis, Arthritis Res Ther. 2019;21(37).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler