Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sistemik skleroz, endotel hasarı, fibroz ve daha sonra cildin atrofisi ile karakterize sistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar etkili ve spesifik terapiler olmadığından, hyaluronik asitin dolgu enjeksiyonlarına yanıtı trombosit açısından zengin plazma ile değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Deri fibrozu yaygındır ve yaygın kutanöz SSc (dcSSc) 'de görülürken, sınırlı kutanöz SSc (lcSSc) vasküler komplikasyonlarında fibrozis baskın olma eğilimindedir. Perioral fibroz, mikrocheilia ile birlikte karakteristik bir mikrostomi üretir ve bu da yeme ve ağız hijyeni gibi günlük yaşamın farklı yönlerinde ciddi zorluklara neden olmakla birlikte fibrozis nedeniyle, hastalar yüz cilt hislerini kaybederler.

Deri kalınlaşması, hastaların yaşamını etkileyen sistemik sklerozun önemli bir tezahürüdür, hastaların sadece %2'si bu işareti bildirmemektedir. Sayılan tüm gözlemler göz önüne alındığında, cilt fibrozunun tedavisi bu hastalar için ana hedeflerden birini temsil etmektedir ve ne yazık ki, cilt atrofisi tedavisi karşılanmamış bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Tedavi için spesifik ilaçlar olmamasına rağmen, UVA fototerapi, kortikosteroidler ve immünomodülatörler, topikal kalsitriol ve etretinat gibi birçok strateji denenmiştir, ancak bunların hiçbiri iyi ve uzun süreli bir sonuç vermemiştir.

Yapılan araştırmaların son bulguları, cilt fibrozunun olası bir tedavisi olarak bağ, epitel ve nöral dokularda yaygın olarak dağıtılan anyonik, sülfatlanmamış bir glikosaminoglikan enjeksiyonlarını desteklemektedir. Aslında, boşlukları doldurma ve suyu bağlayabilen cildi yumuşatma ve nemlendirme özellikleri nedeniyle geçerli bir terapi olabilir. Yapılan çalışmalar dermiste tip I kollajen üretimini indüklediğini ve bunun uzun süreli etkilerini açıklayabildiğini göstermiş olup konsantrasyonu yara iyileşmesini artıran çeşitli büyüme faktörlerini serbest bırakabilen bir plazma fraksiyonu olan platelet açısından zengin plazma (PRP), SSc hastalarında cilt ülserleri için olası etkili bir tedaviyi temsil etmektedir. Özellikle, bu büyüme faktörleri ve hücre çoğalması, anjiyogenez ve inflamasyonun bastırılmasındaki rolleri, bu yeni protokolde PRP kullanımını açıklamaktadır. HA ve PRP özellikleri ile ilgili olarak, bu çalışma SSc hastalarının fasiyal fibrotik cildi için rejeneratif tedavi olarak HA ve PRP ile elde edilen sonuçları göstermektedir.

Hiyalüronik asit ve Trombosit Açısından Zengin Plazmanın Değerlendirilmesi Üzerine Yapılan Çalışma ve Sonuçları

Yapılan bu çalışmaya 18 ila 70 yaşları arasında on kadın hasta dahil edilmiş olup her hastaya 15 ila 20 gün arayla üç dolgu maddesi hiyalüronik asit ve trombosit açısından zengin plazma enjekte edilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların takip muayeneleri tedavinin bitiminden 1, 3 ve 24 ay sonra kaydedilmiş ve terapi ve daha sonraki takip sırasında, ağzın açılmasını, dudakların hareket özgürlüğünü ve cilt elastikiyeti araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak tedaviden sonra, hastalar ilk enjeksiyondan sonra iyi sonuçlar elde etmişler ve iyileşme sonraki aylarda 2 yıla kadar korunmuştur. Özellikle, 8 (%80) hasta 1 aylık takipte daha büyük bir ağız açıklığı ve üst dudak kalınlığının arttığını göstermiş olup bu sonuçları 2 yıl sonraya kadar sürdürmüştür. Ayrıca araştırmacılar tarafından, üst ve alt kesici dişler, commissural mesafe ve alt dudak kalınlığının 1 aylık takipte tüm hastalarda arttığı, bu faydaların 24 ay sonra korunmuş ve tedavi bitiminden 1 ay sonra cilt elastikiyetinde belirgin bir artış olduğu bildirilmiştir. Yapılan bu çalışma, hiyalüronik asit ve trombosit açısından zengin plazmanın dolgu enjeksiyonlarının, sklerodermadan etkilenen hastalar için etkili bir lokal terapötik alternatif olduğunu ve tedavinin hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Pirrello R, Verro B, Grasso G, et al. Hyaluronic acid and platelet-rich plasma, a new therapeutic alternative for scleroderma patients: a prospective open-label study. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):286. Published 2019 Dec 13. doi:10.1186/s13075-019-2062-0

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler