Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Spinal muskuler atrofi (SMA) genetik geçişli ve erken çocukluk döneminde görülen ve bazı alt tiplerinde çok erken yaşlarda hastanın ölümüne sebep olan bir motor nöron hastalığıdır. Yıllardır herhangi bir tedavi alternatifi olmayan bu yıkıcı hastalıkta son yıllarda bazı yenilikçi ajanlar geliştirilmeye başlandı. Bu sebeple erken tanının önemi de gün geçtikçe artıyor. Tayvan merkezli yapılan yeni bir çalışmada yeni doğan taraması ile SMA’nın presemptomatik teşhisinin fizibilitesi araştırıldı. Elde edilen sonuçlar umut verici.

Kasım 2014 ile Eylül 2016 tarihleri ​​arasında Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi yenidoğan tarama merkezinde rutin yeni doğan metabolik tarama yapılan tüm yenidoğanların değerlendirilmesi için bir çalışma tasarlandı. SMN1 / SMN2 intron 7 c.888 + 100A / G polimorfizmi saptamak için gerçek zamanlı bir polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) genotipleme testi kurumuş kan lekesi (DBS) örnekleri kullanılarak yapıldı, böylece homozigot SMN1 delesyonunu saptamak amaçlandı. Daha sonra, ekzon 7 c.840C> T mutasyonu ve SMN2 kopya sayısı, orijinal tarama DBS ve tam kan örneği kullanılarak multipleks ligasyon bağımlı prob amplifikasyonu (MLPA) kullanılarak hem damla sayısal PCR (ddPCR) ile belirlendi. 120.267 yenidoğanın 15'i RT-PCR testine göre pozitif saptandı. DBS ddPCR tahlili 8 yanlış-pozitif çıkardı ve diğer 7 hasta MLPA tahlili ile teyit edildi. İkinci kademe DBS ddPCR tarama testinin dahil edilmesi % 100'lük bir pozitif tahmini değer ile sonuçlandı. SMA insidansı 17 181'de 1 idi (% 95 CI, 8323'te 1, 35 468'de 1). SMN2'nin 2 kopyası olan 3 hastanın ikisi ve SMN2'nin 3 veya 4 kopyası olan tüm 4 hastanın ikisi teşhis anında asemptomatikti. 8 yalancı pozitifliğin beşine SMN1 ve SMN2 arasındaki intrajenik rekombinasyon sebep olmuştu.

Bu çalışmada görüldü ki yenidoğan taraması, semptom başlangıcından önce SMA'dan etkilenen hastaları tespit edebilir ve erken terapötik müdahaleyi mümkün kılar. Bir RT-PCR ve ikinci katmanlı bir ddPCR kombinasyonu, yanlış-pozitif olmayan DBS numunelerinden SMA'yı doğru şekilde teşhis edebilir.

Medikaynak Referanslar

Chien YH et al. Presymptomatic Diagnosis of Spinal Muscular Atrophy Through Newborn Screening. J Pediatr. 2017 Jul 12. pii: S0022-3476(17)30892-2. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.06.042. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler