Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Spinal müsküler atrofi (SMA), kistik fibrozdan (KF) (0.737 / 10.000 bireylerin prevalansı) sonra, yenidoğan ölümlerinin en sık ikinci nedenidir (1-2 / 100.000 birey). Bu hastalıkta "Survival Motor Neuron (SMN) genindeki homozigot silinmeler, hastalığa yol açan SMN proteininin seviyesinin düşmesine neden olur. Beş farklı otozomal resesif kalıtımsal SMA tipi (tip 0, I, II, III ve IV), başlangıçtaki yaşa, hastalığın klinik sunumuna ve ciddiyetine göre sınıflandırılmıştır. SMA'nın en ağır formlarının belirtileri (tip 0 ve I) doğum öncesi geç döneminden erken doğum sonrası döneme kadar görülür ve doğum öncesi aşamada hareketin azalması, fetal akinezi dizisi, doğumsal kontraktürler ve doğum sonrası solunum yetmezliği gibi hayatı tehdit eden bulguları içerir. Fetal gen terapisi, SMA, Duchenne kas distrofisi (DMD), KF ve lizozomal depo hastalıkları gibi erken çocukluk tedavisi gerektiren erken başlangıçlı genetik bozuklukların neden olduğu geri dönüşümsüz doku hasarını önlemek için umut verici bir yaklaşım sunar. Arızalı gen fonksiyonunun daha büyük bir yaşta restore edilmesi sadece hastalığın ilerlemesini durdurabilir ancak patolojik değişiklikleri genel olarak geri döndüremez ve bu nedenle bu hastalıklar için tam tedavi sağlayamaz

Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığının belirtileri tipik olarak doğum öncesi veya doğum sonrası erken yaşam döneminde başlar. Gen ekspresyonu intrauterin (IU) düzeltmesi, fetal gen terapisi, erken başlangıçlı hastalıklar için etkili gen terapisi yaklaşımı sunabilir.

Kaslar ve Motor Nöronlarda İyileşme

Bu konuyu daha ayrıntılı incelemeyi amaçlayan Ege Üniversite’li bilim insanları SMA fare embriyolarında IU doğumundan sonra insan SMN (hSMN) gen ekspresyonunun etkinliğini araştırdılar. Çalışma kapsamında ilk olarak, adeno-ilişkili virüs serotip-9 (AAV9)-EGFP'nin IU-intraserebroventriküler (i.v.) enjeksiyonunun, merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerinde çok sayıda transdüksiyon sinir hücresiyle birlikte EGFP proteininin geniş ekspresyonuna yol açtığı tespit edildi. Daha sonra, fetal gen terapisini uygulamak için, fare fetüslerine bir tek i.c.v. SMA fareleri için 93 (ortanca 63) veya 171 (ortanca 105) günlük bir ömre yol açan tek sarmallı (ss) veya kendinden tamamlayıcı (sc) AAV9-SMN vektörünün enjeksiyonu yapıldı.

Çalışma sonuçları incelendiğinde, kas patolojisi ve motor nöron sayısı, sc AAV tedavisinden biraz daha iyi sonuçlar alınarak, her iki çalışma grubunda da iyileştiği görüldü. Araştırmacılar sonuç olarak fetal gen terapisinin, SMA gibi doğum öncesi ölüme veya yaşam boyu geri dönüşümsüz hasara yol açan kalıtsal hastalıkların tedavisi için alternatif bir terapötik yaklaşım sağlayabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Rashnonejad A, Amini Chermahini G, Gündüz C, et al. Fetal Gene Therapy Using a Single Injection of Recombinant AAV9 Rescued SMA Phenotype in Mice [published online ahead of print, 2019 Aug 31]. Mol Ther. 2019;S1525-0016(19)30400-9. doi:10.1016/j.ymthe.2019.08.017

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler