Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amigdala beynin derinliklerindeki küçük bir yapıdır ve duyusal girdinin sosyal ve emosyonel anlamını yorumlamak için önemlidir. Tarihsel olarak amigdalanın otizmdeki sosyal davranış güçlüklerinde önemli bir rol oynadığı düşünülmüştür.

Araştırmacılar otizmi olan okul çağı çocuklarında amigdalanın daha büyük olduğunu uzun zamandır biliyordu ancak bunun tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyordu. Bebek Beyin Görüntüleme Çalışması (IBIS) ağı araştırmacıları amigdalanın bebeklik döneminde çok hızlı büyüdüğünü göstermek için manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullandı. Amigdalada büyüme otizmin ayırt edici semptomlarının ortaya çıktığı yaştan önce (6 ay-12 ay) başlar ve bu erken tanıya olanak sağlamaktadır.

American Journal of Psychiatry dergisinde yayınlanan bu araştırmada 6 ayda frajil X sendromu olan bebeklerin bilişsel gerilik gösterdiği ve daha sonra otizm tanısı konacak bebeklerin göstermediği saptanmıştır. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı aldıkları 6 - 24 ayda bu bebeklerin bilişsel yeteneklerinde azalma görülmektedir. Otizm geliştirmeye devam eden bebeklerde 6 aylıkken amigdala boyutunda fark görülmemiştir. Ancak bu bebeklerde 6-12 ay arasında amigdala diğer bebeklerden daha hızlı büyümüştür. Bu büyüme davranışların genellikle otizm tanısı gerektirecek kadar belirgin olduğu 24 ay boyunca devam etmektedir.

Makalenin ilk yazarı Doç. Mark Shen ‘Ayrıca ilk yıldaki aşırı amigdala büyüme oranının bebeğin iki yaşındaki sosyal eksiklikleri ile bağlantılı olduğunu bulduk. Amigdala ne kadar hızlı büyürse bebeklerin bir yıl sonra otizm tanısı konduğunda saptanan sosyal zorlukları o kadar fazla oldu’ demiştir. Bu araştırma otizm belirtileri ortaya çıkmadan önce amigdalada aşırı büyüme olduğunu belgeleyen ilk çalışmadır.

Araştırmacılar toplam 408 bebeği çalışmaya aldı. Otizm geliştirme olasılığı yüksek olan (daha büyük bir otizmli kardeşe sahip olan) ve daha sonra otizm tanısı konan 58 bebek, otizm olasılığı yüksek olan ancak otizm gelişmeyen 212 bebek, 109 kontrol ve frajil X sendromu olan 29 bebekte 6, 12 ve 24 ayda doğal uyku sırasında 1000'den fazla MR taraması elde edilmiştir.

IBIS ekibi ve diğerleri tarafından yapılan önceki araştırmalar, otizmin ayırt edici özelliği olan sosyal davranış güçlüklerinin altı aylık mevcut olmadığını ve otizm gelişen bebeklerin görsel uyaranlara katılmada güçlük yaşadığını ortaya koymuştur. Araştırmacılar görsel ve duyusal bilgilerin işlenmesiyle ilgili bu erken sorunların amigdala üzerindeki stresi artırarak amigdalanın büyümesine yol açabileceğini düşünmektedir.

Amigdalanın aşırı büyümesi kronik stresle ilişkilendirilmiştir ve daha sonra otizm geliştiren bebeklerde yapılan bu gözlemi yorumlamada bir ipucu olabilir. Makale yazarlarından Prof. Joseph Piven ‘Araştırmamız yaşamlarının ilk yılında otizm geliştirme olasılığı en yüksek olan çocuklara girişimde bulunmak için en uygun zamanı önermektedir. Semptomlar ortaya çıkmadan önce yapılabileceklere odaklanmak sosyal semptomlar ortaya çıkmadan önce bebeklerde görsel ve diğer duyusal süreçleri düzeltebilir’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

Scientists identify overgrowth of key brain structure in babies who later develop autism, Science Daily, March 2022
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler