Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde toplumda gençlerdeki sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı ve refahı arasındaki potansiyel ilişkiler konusunda giderek artan bir endişe vardır. Yapılan yeni bir araştırmada ergenlerdekİ, sosyal medya kullanım sıklığı ile daha sonra akıl sağlığı ve refah arasındaki ilişkileri ve bu etkilerin nasıl yönlendirilebileceği araştırıldı.

Çalışma kapsamında 13 yaşından 16 yaşına kadar İngiltere'de 12 yaşından büyük 1212 gencin ulusal bir kohort araştırması olan The Futures çalışmasındaki halka açık verilerin ikincil analizlerini yapıldı. İncelemedeki maruziyet kavramı, çalışmadaki birinci (13-14 yaş arası katılımcılar) ve üçüncü dalga katılımcılar (15-16 yaş arası katılımcılar) arasındaki sosyal medya kullanım sıklığı (haftalık veya daha az ila çok sık [günde birden çok kez]) olarak kabul edildi. Çalışmanın sonuçları ise, 2. dalgadaki zihinsel sağlık durumu(yüksek 12 maddelik Genel Sağlık Anketi [GHQ12] puanları [≥3] ile psikolojik sıkıntıya işaret ediyor) ve 3. dalgadaki iyi olma durumuydu (yaşam memnuniyeti, hayatı değerli buluyor, mutluluk ve endişe gibi parametreler katılımcılar tarafından 1 ile 10 arasında değerlendirildi). Analizler, minimum miktarda eşlik eden faktöre göre ayarlandı. Bu ayarlamalar erkekler ve kızlar için ayrı ayrı yapıldı. Siber zorbalık, uyku yeterliliği ve fiziksel aktivite, potansiyel etkenler olarak değerlendirildi.

Kızlar ve Oğlanlar Farklı Etkileniyor

Sonuçlar incelendiğinde çok sık sosyal medya kullanımının dalga 1'den dalga 3'e doğru yükseldiği görüldü. Erkek çocuklarda bu değerler sırasıyla %34,4 (% 95 CI 32,4–36,4) ve %61,9 (60,3–63,6) iken kızlarda %51,4 yine sırasıyla (49,5 – 53,3) ila 75,4’tü (73,8–76,9). 1. dalgadaki çok sık sosyal medya kullanımı, 2. dalga kızlar ve oğlanlar arasında yüksek bir GHQ12 skoru öngördü (düzeltilmiş oran oranı [OR] 1 · 31 [% 95 CI 1 · 06–1 · 63], p = 0 · 014; N = 4429 ). Kalıcı çok sık sosyal medya kullanımı, 1. ve 2. dalgalar arasında yalnızca kızlar arasında daha düşük refahı öngörüyordu (düzeltilmiş OR 0 - 86 [0 · 74–0 · 99], N = 3753, p = 0 · 039; yaşam memnuniyeti için; 0 · 80 [ 0 · 70–0 · 92], N = 3831, p = 0 · 0013, mutluluk için 1 · 28 [1 - 11 - 1 · 48], N = 3745, p = 0 · 0007). Siber zorbalığın, uykunun ve fiziksel aktivitenin ayarlanması, sosyal medya kullanımının GHQ12 yüksek skoru (%58,2 oranlı aracılı), yaşam doyumu (%80,1), mutluluk (%47,7) ve kaygı (%32,4) ile olan ilişkiyi o kadar hafifletti ki bu faktörler (kaygı hariç) kızlarda açısından tek başlarına önemli değillerdi. Bununla birlikte, oğlanlar arasındaki GHQ12 yüksek skoru ile olan ilişki, bu faktörlerin sadece %12'sine aracılık ettiği için önemli kalmaya devam etmiştir.

Araştırmacılar kızlarda çok sık görülen sosyal medya kullanımına bağlı akıl sağlığı risklerinin, siber zorbalık veya uykunun ya da fiziksel aktivitenin yer değiştirmesine maruz kalmanın bir kombinasyonundan kaynaklanıyor olabileceğini ileri sürdüler. Öte yandan erkeklerde diğer mekanizmalar daha etkin görünmekteydi. Araştırmacılar akıl sağlığını geliştirme müdahalelerinin, siber zorbalığa karşı dayanıklılığı önleme veya artırma ve gençlerde yeterli uyku ve fiziksel aktivite sağlama çabalarını içermesi gerektiğini vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Viner RM et al. Roles of cyberbullying, sleep, and physical activity in mediating the effects of social media use on mental health and wellbeing among young people in England: a secondary analysis of longitudinal data. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Oct;3(10):685-696.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler