Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sosyal medya sitelerinin tehlikeleri hakkında, saatlerce sosyal medya sitelerini kullanan çocukların zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğine dair haberler giderek artmaktadır. Birleşik Krallık'taki dört uzman tıbbi sağlık görevlisinin kanıt değerlendirmesi, Kraliyet Çocuk Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden gelen rehberlik (her ikisi de kanıt yetersizliğinden bahsetmektedir) ve gençlerde yüksek sosyal medya kullanımını depresif belirtilerle ilişkilendiren bir çalışma da dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili son zamanlarda bazı raporlar yayınlanmıştır.

Ebeveynler, bu haberler yüzünden siber zorbalık konusunda orantısız bir şekilde endişelidirler. Politikacılar da ebeveynlerdeki bu endişeye tepkisiz kalamayarak bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdiler ve bir politika oluşturdular. Ancak uzmanlar bu konuda yapılan araştırmanın kanıtlarının çöp olduğunu dolayısıyla bu araştırmayı baz alan tüm politikaların da çöp olacağını söylüyorlar.

Oxford İnternet Enstitüsü'nden araştırmacılar, sosyal medya kullanımının gençler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla, 2009-2017 yılları arasında 10-15 yaşlarında olan 12.672 çocuğun verilerini analiz ettiler.  Araştırmacılar, önceki çalışmalarına aksine sosyal medyanın etkilerinin oldukça küçük olduğunu ve kullanımın yaşam doyumu için güçlü bir belirleyici olmadığını ortaya koydular.

Yaşam Doyumu ve Sosyal Medya Kullanımı İlişkili Değil

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, çok sayıda istatistiksel yaklaşımla analiz edilen ulusal temsili İngiltere Hanehalkı Longutidunal Çalışması'ndan elde edilen verileri kullandılar. Gençlerin, normal bir okul gününde, sosyal medyayı kullanarak ne kadar zaman harcadıklarına ve bunlara karşılık gelen yaşam memnuniyeti derecelerine baktıklarında, düşük yaşam doyumunun sosyal medya kullanımının artmasına neden olduğunu ve bunun tersini öneren çok küçük ilişkiler olmasına rağmen, yaşam doyumu ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkilerin önemsiz olduğunu buldular.

Araştırmacılar, sosyal medya kullanımının yaşam doyumu değişikliklerini mi etkilediğini yoksa yaşam doyumundaki değişikliklerin sosyal medya kullanımını mı etkilediğini ayrıştırmanın mümkün olmadığı, önceki literatürün neredeyse tamamen korelasyonlara dayandığını belirttiler. Test ettikleri istatistiksel modellerin yarısından fazlasının önemli olmadığını ve önemli olanların etkilerinin medyada sıkça belirtildiği kadar basit olmadığını aktardılar. Bulguların, sosyal medyanın etkilerinin, önemsiz bulgulara dayanan bir anlatı ile orantısızlaştırıldığını gösterdiğini vurguladılar.

Araştırmacılar, sosyal medya şirketlerinden, bağımsız kullanıcı katılımı verilerini güvenli bir şekilde paylaşmak için bağımsız araştırmacılarla çalışmalarını istediler, böylece dijital çağın gençler üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendirebileceklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Elisabeth Mahase. Social media: concerns over effects on teenagers are overblown and lack evidence, BMJ 2019;365:l2069.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler