Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Global postürel yeniden eğitim (GPR), Fransız fizyoterapist Philippe E. Souchard tarafından geliştirilen bir postür düzeltme yöntemidir.30 yıldan uzun süredir kullanılmakta olan bu yöntem spinal bozuklukların tedavisinde de yer almaktadır. Yeni yapılan bir sistematik gözden geçirme ve metaanalizde spinal bozuklukların tedavisi üzerinde GPR’nin etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamında MEDLINE, Scopus ve PEDro veritabanları dil veya yayın tarihi kısıtlamaları olmaksızın araştırıldı. GPR'nin etkililiğini değerlendirmek için ağrı ve fonksiyon verileri kullanıldı.

Analizde randomize kontrollü çalışmalar ve spinal bozukluklarda GPR'nin etkinliğini analiz eden kontrollü klinik çalışmalar seçildi. Standartlaştırılmış ortalama fark (SMD) ve buna karşılık gelen % 95 güven aralığı (% 95 CI) hesaplandı. Meta-analiz Comprehensive Meta-analysis 3.3 yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. Meta analizde yedi randomize kontrollü çalışma ve 4 kontrollü klinik çalışma dahil edilmiştir. Sonuçlar, GPR tedavisinden sonra orta düzeyde bir ağrı (SMD = -0.63;% 95 GA, -0.43 ila -0.83) ve fonksiyon iyileşmesi (SMD = -0.48;% 95 GA, -0.25 ila -0.72) gösterdi. Ankilozan spondilitli hastalarda bel ağrısı ve boyun ağrısındaki düzelme diğer gruplara göre daha belirgindi ve bu pozitif etki tedaviden hemen sonra ara takip sırasında daha belirgin olarak görüldü. Bu meta-analiz, GPR'nin ağrıyı azaltarak ve fonksiyonu geliştirerek spinal bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntem olabileceğine dair güvenilir kanıtlar sağlamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Lomas-Vega R, et al. Effectiveness of Global Postural Re-education for Treatment of Spinal Disorders: A Meta-analysis. Am J Phys Med Rehabil. 2017 Feb;96(2):124-130. doi: 10.1097/PHM.0000000000000575.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler