Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Çok sayıda araştırma kanser gibi kronik hastalıkları olanlarda düşünce biçiminin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. JACC Kalp Yetmezliği dergisinde yayınlanan bir literatür tarama çalışmasına göre kalp yetmezliği hastalarının düşünme biçiminin yaşam kalitesi üzerinde de olumlu bir etkisi olabilir. Bu hastalarda klinik sonlanımları iyileştirmek için düşünce biçiminin potansiyel bir hedef olarak ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Duke Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Rachel S. Tobin ‘Kalp yetmezliği olan hastalarda depresyon ve anksiyete oranı yüksektir ve hastalığı olmayanlara göre yaşam kaliteleri daha düşüktür’ demiştir. Amerikan Kardiyoloji Koleji ve diğer büyük kardiyovasküler dernekleri kalp yetmezliği hastaları için palyatif bakım önermektedir. Palyatif bakım hastalara psikolojik destek sunulmasını da içerir.

Tıp Enstitüsü gerekli psikolojik desteğin kişinin yaşama bakışı ve amaçları konusundaki olumlu yanların desteklenmesi olarak tanımlamaktadır. Araştırmacılar kalp yetmezliği hastalarında düşünce biçimleri konusunu araştırmak için 47 makale gözden geçirmiştir. Bu konuda çalışmalarda kullanılan 10 farklı araç saptanmıştır.

Kalp Yetersizliğinde Palyatif Bakım (PAL-HF) çalışmasında olağan bakıma kıyasla palyatif bakım müdahalesine randomize edilen hastalarda zihin sağlığında iyileşme saptanmıştır. Palyatif bakıma randomize edilen hastalarda Kansas City Kardiyomiyopati Anketi (KCCQ) ve Kronik Hastalık Tedavisi İşlevsel Değerlendirmesi-Palyatif ile ölçülen yaşam kalitesinde artış saptanmıştır.

Başka bir çalışma 12 haftalık posta ile yapılan psikososyal girişim ardından hastaların KCCQ ile ölçülen yaşam kalitelerinde artış olduğunu saptamıştır. Katılan 33 hastanın %85,7'si girişimden memnun kalmıştır. Bir pilot çalışmada psikolojik danışmanlığın yaşam kalitesi artışı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Tobin ‘Literatür kalp yetmezliği hastalarının psikolojik destek almasının hastaların yaşam kalitesini iyileştirdiğini, bakıcılara destek sağladığını ve hastane yatışını azalttığını öne sürüyor. Önerdiğimiz ve şu anda yaptığımız şey bu hastalara özgü bir tarama aracı geliştirilmesidir. Bu hastaların palyatif bakımında psikolojik desteğin artırılması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

Spirituality can improve quality of life for heart failure patients, study finds, Science Daily, March 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler