Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Stres Empatiyi Arttırıyor

15 Mayıs 2017

Stres hayatın devam ettirilebilmesi için gerekli olan psikolojik ve biyolojik bir mekanizmadır. Stres, organizmayı seferber eder ve tehdit edici durumları yönetmesini sağlar. Daha önce, stresin savaş ya da kaç tepkisi olarak adlandırdığı düşünülmüştü. Ancak daha yakın tarihli davranışsal çalışmaların sonuçlarına dayanarak, bu teori tekrar tekrar sorgulanmaya başladı. Elde edilen yeni bulgular, insanların stres altındayken sosyal davranışlarında bir artış olduğunu ortaya koydu. Viyana Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma ile bu davranışın altında yatan sinirsel süreçler aydınlatıldı.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanan çalışmada, katılımcılar başka biriyle empati kurmaya çalışırken akut strese maruz bırakıldılar. Bu arada, beyin aktivitesi fMRI kullanılarak ölçüldü. Araştırmacılar özellikle "empati ağı" olarak adlandırılan sinir aktivitesinin stresle ilişkili değişikliklerine odaklandı. Toplam 80 erkek katılımcı, zorlu görevleri zaman baskısı altında çözerken ve sürekli performansları hakkında olumsuz geribildirim alırken başkaları ile empati kurmak zorunda bırakıldılar. Bu psikolojik stres indüksiyonunun etkileri kortizol artışı ile ölçülmüştür. Daha sonra katılımcılara, el üzerinde yapılan acı verici tıbbi işlemlerin fotoğrafları gösterildi ve hastanın ağrısını canlı olarak hayal etmelerini istendi. Bazı fotoğraflar için katılımcılar, işlem sırasında hastanın eline anestezi uygulandığı yönünde ek bilgileri aldılar. Bu işlemler, katılımcıların hastanın bakış açısını alma ve kendi duygularını düzenleme kabiliyetlerini ölçmeye yönelikti. Ayrıca araştırmacılar, davranışsal ekonomide geliştirilen bir oyun olan diktatör oyununu sosyal davranışı ölçmek için kullandılar. Bu oyunda katılımcılar, bir miktar parayı kendileri ve yabancılar arasında istedikleri oranda dağıtmak zorunda kaldılar.

Sonuçlar, sinirsel empati ağının, stres altındayken ağrılı tıbbi işlemlerin görüntülerine daha güçlü tepki verdiğini gösterdi. Bununla birlikte, prosedürün aslında acı vermediğini bildiklerinde bile, sinirsel tepkileri aynı derecede güçlü bulundu bu da stres altında mantıklı bakış açısının olmamasından kaynaklanıyordu. Buna ek olarak, sinirsel aktivasyon paylaşılan para miktarı ile korelasyon gösterdi. Başkalarının ağrısına tepki ne kadar güçlü olursa katılımcı yabancıyla paylaştığı paralar o kadar çok oldu. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre stres altındayken insanlar başkalarına daha fazla empati gösterir ve daha yardımcı olur hipotezi doğrulanıyor. Ancak aşırı stres durumunda doğru bakış açısının kaybolması bulgusu da stresin beklenmeyen tepkilere yol açabileceğini destekliyor.

Literatür talep et

Referanslar :

Tomova L, et al. Increased neural responses to empathy for pain might explain how acute stress increases prosociality. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2016; nsw146 DOI: 10.1093/scan/nsw146

Şu Elbise Olayı

18 Mayıs 2018

Uzun süre viral olup elden ele gezen elbise fotoğrafı insanların renk algısında farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı ve bilimsel tartışmaların ve araştırmaların fitilini ateşledi. Renkleri nasıl algılıyoruz? Gözlerimizi açtığımızda gördüğümüz renklerin detayları bile tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bu bile halen görme yeteneğimiz ile ilgili temel sorulardan bir tanesi.

Nesnelerin üzerinden yansıyan ışınlar sayesinde renkleri algılayabiliyoruz. Nesneden yansıyan ışık göz küresinden geçerek bize nesne ile ilgili görsel görüntü yaratmamızı sağlıyor. Retinaya düşen ışık ile verilen yanıt değişse bile, bazı nesnelerdeki renk değişimlerini ise algılayamıyoruz. İnsan görme sistemi büyük değişiklikleri ayırt edebilse bile, küçük değişiklikleri algılayamayabiliyor.

Bazı çalışmalarda renk değişikliklerini algılamak için çeşitli algoritmalar geliştirilmeye çalışılsa da, şimdiye kadar net veriler oluşturulabilmiş değil. Bunun nedenlerinden birisi akromatik noktalar olarak görülmekte. Akromatik noktalar renkleri sadece griden siyaha kadar seçerek, nesnelerin keskinlik ve canlılığını algılamada önemli rol oynar.

Rengin Algılanması Kişiler Arasında Değişiklik Gösteriyor

Daha önce bu akromatik noktalar kromatik ışık altında incelenerek akromatik noktalara yaklaşım için basit bir yöntem keşfedilmişti. Ardından renk görünümünü simüle etmek için basit bir algoritma önerildi. Algoritma daha büyük kitlelere ulaşabilmek ve aradaki farklılıkları ortaya çıkarabilmek adına bahsettiğimiz şu meşhur ‘’elbise’’ resmine uygulandı.

Giysiye düşen tahmini ışık rengi ve göze yansımasındaki yoğunluk miktarı kişilerin rengi algılamasını değiştiriyordu. Örneğin, bakıldığında mavimsi loş bir aydınlatıcı varsa, beyaz / altın renk algılanmakla birlikte, kişinin gözüne düşen ışığın rengi ve yoğunluğu sistematik olarak çeşitlilik göstererek ve çeşitli varsayımlar altında elbisenin renk görünümündeki farklılıkları başarıyla simüle edilmiş oldu. Dolayısıyla elbiseye baktığınızda gördüğünüz şey görseldeki herhangi bir elbiseye benzeyebiliyordu.

Bu yöntem aynı zamanda, ışığın karanlık bir durumu simüle etmesi için ayarlandığında bile, görüntünün daha geniş bir renk aralığının, daha karanlık bir bölümde de korunabilmesini sağladı. Yakın zamanda OLED ekranlar gibi ticari ürünler olarak popüler hale gelen yüksek dinamik aralık göstergelerinde karşımıza çıkabilecek olan bu teknik daha kafaları çok karıştıracağa benziyor.

Literatür talep et

Referanslar :

Ichiro Kuriki. A Novel Method of Color Appearance Simulation Using Achromatic Point Locus With Lightness Dependence. i-Perception, 2018; 9 (2): 204166951876173 DOI: 10.1177/2041669518761731

‘’Dokunma’’ ve Bebeklerin Beynindeki Etkisi

17 Mayıs 2018

Dokunma, doğumdan itibaren geliştirilecek olan beş duyunun ilkidir, ancak bilim adamları, dokunma ile ilgili olarak diğer duyulara kıyasla çok daha az şey bilmektedir.

Görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ile birlikte ABD’li bilim insanları, sosyal öğrenme için bir yapı taşı sağlayan ilkel benlik duygusu olan dokunmanın bebek beyninde nasıl işlendiğine dair bir çalışma yaptılar. Bu izlem sadece ebeveynin bebeğe dokunması ile değil, bebek bir yetişkinin eline ya da ayağına dokunduğunda da yapılarak bebek beynindeki dokunma ile ilgili alanlar belirlendi. Bebek bu esnada sadece dokunmak ile kalmıyor, aynı anda erişkinin eline ya da ayağına dokunduğunu görüyordu. Hissedilen ve görülen dokunma hissinin arasındaki farkı açıklığa kavuşturmuş oldu. Bu şekilde 7 aylık bebeklerin ‘’kendi’’ ve ‘’öteki’’ arasındaki ayrımı yapabildiğini gösterdi.

Çalışmanın araştırmacıları, bu bağlantıların ileride bilişsel, kognitif ve duygusal gelişimde çok önemli rol oynadığını, ayrıca empati duygusunun gelişmesinde etkin olduğunu söylüyor.

 

  

Araştırmacılar genellikle kulakların arasında çalışan bir doku şeridi olarak tanımlanan beynin somatosensoriyel korteksine odaklandı çünkü bu bölüm vücudun farklı bölgelerine farklı güçte dokunulduğunun ayrımı yapmaktadır. Örneğin ellere dokunmak, ayağa dokunmaktan daha güçlü bir duyudur ve somatosensör korteks boyunca farklı bir yerde işlenir.

Hissedilen ve Gözlenen Dokunma Aynı Bölgede İşleniyor

İlk deneyde, her bebek hafif dokunuşlar aldıkça beyin aktivitesini ölçmek için MEG (Magnetoensefalografi) kullanıldı. Bebeğin elinin üstüne küçük, şişirilebilir balon benzeri bir cihaz yerleştirildi ve bilgisayar kontrollü bir zaman çizelgesine göre genişleyip daralarak bebeğin cildine akımlar gönderdi. Ardından bebeğin ayağının üstünde aynı prosedür takip edildi.

Sonuçlar şu şekilde; bebeğin eline dokunulduğu zaman, somatosensoriyel korteksin el alanı, test edilen tüm 14 bebekte aktive oldu. Ayağa dokunulduğu zaman, bir bebek hariç tüm bebeklerin beyninin ayak bölgesinde aktivasyon gerçekleşti. Aynı aktivite bebekler erişkinlerin ayak ve ellerine dokunulduğu videoları izlerken de gözlendi. Ancak burada "gözlemlenen dokunuş" a, beklendiği gibi "dokunma hissi" ne göre daha zayıf bir yanıt verildi. Aynı şey yetişkinler için de geçerlidir.

Anahtar nokta ise şu; çalışmada bebeklerin beyninin aynı bölümü, her iki tür dokunmayı kaydetti ve bir bebeğin kendi vücut bölgeleri ile diğer insanlarda gördükleri arasındaki benzerliği tanıyabilme kapasitesini göstermiş oldu. Yani, paylaşılan nöral bölgelerin işlenmesi için bu bebeğin kendisine dokunulması, başkalarının dokunmasını izlemesi ile benzerdir ve ebeveynlerin bildiği gibi, bebekler yetişkinlerin ne yaptığını izler ve taklit eder. Taklit, bebekler için güçlü bir öğrenme mekanizmasıdır, ancak taklit etmek için öncelikle bebeklerin vücut parçalarının nasıl karşılık geldiğini algılaması gerekir. Ebeveynlerinin yaptıklarını taklit ettikleri zaman aynı hareketi aynı parça ile çoğaltmalıdırlar. Sözel ifadeye geçmeden önce bebekler ellerinin eliniz gibi olduğunu ve ayaklarının ayağınız gibi olduğunu fark eder. Nöral vücut haritası, bebekleri başka insanlara bağlamaya yardımcı olur: Başka bir kişinin 'benim gibi' olduğunun tanınması, bebeğin ilk sosyal kavrayışlarından biri olabilir.

Gelişimle birlikte, bu "kendisine benzeyeni" tanıma, sonunda bir başkası için empati hissetmeye yol açar. Birisinin yanlışlıkla eline çekiçle vurduğunu gördüğünüzde, hızlıca, belki de algılanamaz bir şekilde, elinizi geri çekersiniz. Bu, kendini diğerine bağlayan ortak bir nöral vücut haritasının devreye girdiğini gösterir.

Yapılacak daha ileri araştırmalarda, bebeklerin yaşları ilerledikçe sosyal beden farkındalıklarını nasıl geliştirdiğini araştırmak için MEG kullanılabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Meltzoff AN et al. Infant brain responses to felt and observed touch of hands and feet: an MEG study. Developmental Science, 2018; e12651 DOI: 10.1111/desc.12651

Çocuklarda Kalp Cerrahisi Sonrası İşitme Kaybı Riski

16 Mayıs 2018

Yaşamını tehdit eden kalp kusurlarıyla doğan ve ameliyat olması gereken çocuklar, ameliyat öncesi ve sonrası çok özenli bir bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni yapılan bir çalışmaya göre 4 yaşından küçük olup kalp ameliyatı geçiren çocuklar, işitme kaybı riski altındalar. Buna dilde, dikkatte ve bilişsel fonksiyonlardaki sorunlar da eşlik ediyor. Bu sonuçlara kalp cerrahisi geçirmiş olan 348 anaokulu öğrencisiyle yapılan çalışma sonucunda ulaşıldı. Araştırmacılar bu grupta, genel popülasyondakinden 20 kat fazla bir oranda, yaklaşık yüzde 21 oranında işitme kaybı tespit ettiler.

Çalışma grubu, 2003-2008 yılları arasında dört yaşında dört yıllık kapsamlı bir nörogelişimsel değerlendirme uygulanan 348 cerrahi geçirmiş çocuktan oluşmaktaydı.

Cerrahi teknikler, kompleks kalp kusurlu bebeklerde sağ kalımı önemli ölçüde arttırdığından, pediyatrik kardiyologlar dikkatlerini uzun vadeli yaşam kalitesine çevirmişlerdir. Başarılı cerrahi sonrası gelişimi izlenen çocuklarda ise öğrenme engelleri de dahil olmak üzere nörogelişimsel koşullar açısından artmış bir risk olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ise işitme kaybına ve bu nüfusta nörogelişim üzerine etkisine odaklanan ilk çalışmadır.

20 Kat Daha Fazla Risk

Çalışma ekibi, kohortun% 21.6'sında (348 çocuğun 75'inde) işitme kaybına rastladı. İşitme kaybıyla ilişkili potansiyel risk faktörleri gestasyonel yaşın 37 haftadan az olması, genetik anomalinin doğrulanması ve post operatif hastanede kalış süresinin uzun olması idi. İşitme kaybı olan çocuklar, dil becerileri, biliş ölçütleri (IQ testi) ve yürütme işlevi ve dikkati üzerine de daha düşük puanlar aldı.

İşitme kaybı oranı bu kadar yüksek olsa da elde neden sonuç ilişkisi kurmaya yetecek veri bulunmuyor. Araştırmacılar kaç çocuğun ameliyattan önce işitme kaybına sahip olduğunu bilmiyorlardı. Çalışmanın diğer bir kısıtlaması ise, işitme kaybı olan 75 çocuğun yarısından çoğunda, orta kulak enfeksiyonları gibi durumlardan kaynaklandığı zaman geçici olabilen iletici işitme kaybına sahip olmasıdır. Bu çalışmada bulunan yaygınlık oranı olan % 21.6, okul öncesi yaştaki tüm çocuklarda % 1'lik bir prevalans ile karşılaştırıldığında oldukça fazla görünüyor. Yazarlar, rutin olarak yapılmakta olan yenidoğan taramasına ek olarak, işitme kaybını zamanında tanımlamak için altı aylıkken kalp cerrahisi geçiren her çocuğun 24-30 aylık bir süre boyunca en az bir odyolojik değerlendirmeye sahip olmasını öneriyorlar.

Literatür talep et

Referanslar :

Gratsky MA. et al. Hearing Loss after Cardiac Surgery in Infancy: An Unintended Consequence of Life-Saving Care. The Journal of Pediatrics, 2018; 192: 144 DOI: 10.1016/j.jpeds.2017.09.049

Nörojenik Yaşlanmanın Moleküler Profili

15 Mayıs 2018

Beynimiz yaşlandıkça nöronların ve diğer beyin hücrelerinin yıprandığı ve öldüğü bilinmektedir. Bu süreç, nöral kök / progenitör hücreler (NSPC'ler) adı verilen bir kök hücre türü tarafından kolaylaştırılmaktadır. Bununla birlikte, zamanla bu hücreler daha az işlevsel hale gelir, bu da beynimizin daha az sayıda yeni nöron üretmesine neden olur. Yaşla ilişkili nörojenik yetersizliği yönlendiren altta yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılması, bilişsel bozukluğu hafifletmek ve nörodejenerasyonu kolaylaştırmak için stratejilerin geliştirilmesine yol açabilir.

İtalya Sapienza Üniversitesi'nden ve Birleşik Krallık Babraham Enstitüsü'nden araştırmacılar, beyin yaşlanmasının gizemini çözmek amacıyla yaptıkları çalışmada, genç erişkin (3 aylık) ve yaşlı (18 aylık) farelerin subventriküler zonundan (SVZ) türetilen NSPC'lerin transkripsiyon, histon metilasyon ve DNA metilasyon izlerini karşılaştırdılar.

Yüksek Dbx2, Az NSPC

Şaşırtıcı bir şekilde, SVZ-türetilmiş NSPC'lerin transkripsiyon ve epigenomik profilleri, yaşlı hücrelerde büyük oranda değişmeden kaldı. Küresel benzerliklere rağmen, yüzlerce gende ve düzenleyici unsurlarda sağlam yaş bağımlı değişimler tespit edildi ve böylece nörojenik düşüşün varsayılan düzenleyicileri belirlendi. Araştırmacılar aramalarını 250 gene kadar daralttıktan sonra, Dbx2 adlı bir gende artan aktivitenin yaşlı NSPC'leri değiştirdiğini fark ettiler. Dbx2’nin promoter bölgesi, yaşlı NSPC'lerde histon ve DNA metilasyon seviyelerini değiştirmişti. Fonksiyonel in vitro analizler kullanarak, genç erişkin NSPC'lerde yüksek Dbx2 ekspresyonunun, NSPC kültürlerinin azalmış proliferasyonu ve NSPC proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşa bağlı regülatörlerin değiştirilmiş transkript seviyeleri dahil olmak üzere yaşa bağlı fenotipleri teşvik ettiği gösterildi. Yaşlı NSPC'lerde Dbx2'nin tüketilmesi, ters gen ekpresyonunun değişmesine neden oldu.

Araştırmacılar, Dbx2 genindeki değişikliklerin, beyin kök hücrelerinin büyümesini yavaşlatıp diğer yaşla ilişkili genlerin aktivitesini değiştirerek beyinde yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini gösterdiklerini belirttiler. Elde ettikleri bulguların bir gün yaşlanma sürecinin tersine dönmesine yol açabileceğini aktardılar. Bu genleri daha yakından inceleyerek, yaşlı hücreler için saati geri çevirmenin yollarını arayacaklarını, bunu farelerde başarabilirlerse, aynı şeyin insanlar için de mümkün olabileceğine dikkat çektiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Lupo G, Nisi PS, Esteve P, et al. Molecular profiling of aged neural progenitors identifies Dbx2 as a candidate regulator of age-associated neurogenic decline. Aging Cell. 2018;e12745. https://doi.org/10.1111/acel.12745

Gece Kuşları Daha Mı Erken Ölüyor?

11 Mayıs 2018

Akşam yatmayı, sabah kalkmayı bilmeyenlerden misiniz? Belki bu alışkanlığınızı bir kez daha düşünme zamanı gelmiş olabilir. Geçmişte yapılan çalışmalarda metabolik disfonksiyon ve kardiyometabolik hastalık oranlarının gece kuşlarında daha yüksek olduğu gösterilmişti. Ancak Birleşik Krallık Biyolojik Veri Bankası kayıtları ile yapılan ve yaklaşık yarım milyon katılımcının dahil olduğu yeni çalışma, geç yatıp geç kalkan insanların, düzenli uyku alışkanlığı olan kişilere göre %10 erken ölme riski olduğunu da söylüyor. Geç yatıp kalkmanın insanlar üzerinde bu etkisini göstermek amacıyla yapılan ilk çalışma olan bu yayın, sadece erken ölüm açısından değil, bu kişilerin daha sık hastalığa yakalandıklarını da gösterdi.

Vücut saati dış çevre ile uyumlu olmayan bir kişi, yemek saatini bile düzenleyemeyebilir, stresten daha çok etkilenebilir, uykusunu yeterince alamayabilir ve bu sebeple diyabetten psikolojik rahatsızlıklara varan birçok problemi beraberinde yaşayabilir. Zaten kişinin olması gereken saatlerde uykuya dalamaması bile başlı başına bir sağlık problemidir.

Bir yandan bunu aşabileceğini inanan insanlar kadar, buna mahkum olduğunu düşünenler de var. Aslına bakılırsa hem genetik hem çevresel faktörler burada önemli görünüyor. Peki ne yapmalı?

Yapılması Gerekenler

Öncelikle yapılması gereken sabah erken saatlerde güneşe maruz kaldığınızdan emin olmak diyebiliriz. Bunun dışında yatma saatleri de düzenlenmeye çalışılmalı. İşlerimizi olabildiğince erkenden halledip, uyku vakti geldiğinde yatakta olmalıyız. Genel yaşam tarzımızı daha sağlıklı hale getirmeye çalışmak da uyku saatlerinin düzenlenmesinde çok önemli.

Genetik açıdan farklı bir kronotipe sahipseniz vücut saatiniz daha esnek olabilir. Bu kişiler ise sabah saat 08:00’de yataktan kalkmaya zorlanmamalıdır diyor araştırmacılar. Bu insanlar belki de gece vardiyasına daha uyumlu olabilir. Tam tersi erken saat insanları için ise yaz saatlerine geçiş zor olabilir. Örneğin bazı çalışmalarda yaz saati geçişin ardından daha yüksek kalp hızı raporlanmış. Küçük bir risk gibi görünse de bu aslında 1.3 milyar insanı etkileyen bir risk.

Literatür talep et

Referanslar :

Kristen L. Knutson, Malcolm von Schantz. Associations between chronotype, morbidity and mortality in the UK Biobank cohort. Chronobiology International, 2018; 1 DOI: 10.1080/07420528.2018.1454458

Ofis Katımız İle Aldığımız Riskler Orantılı Mıdır?

10 Mayıs 2018

Doktorlar, avukatlar veya finansal yöneticiler her gün birçok karar vermek durumunda kalıyor. Bu kararları verirken olabildiğince objektif olmaya çalışılsa da kararları etkileyecek çok fazla etken var. Peki çalıştığınız katın ne kadar yüksekte olduğunun kararınızı etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

The Journal of Consumer Psychology’de yayınlanan çalışmaya göre yüksek rakımda çalışan kişileri finansal risk almaya daha hevesli olarak gözlemleyen ekip bunun nedeninin de bilinçaltındaki iktidar duygusunu güçlendirmek olduğunu belirtti. Bu yüksek güç hissinin de kişinin daha riskli davranışlar sergilemesine neden olduğu gösterildi.

Yükseklik Arttıkça Daha Riskli Kararları Almak Kolaylaşıyor

Çalışma bununla sınırlı kalmadı. Katılımcılardan cam asansöre binmeleri, yukarı çıkarken ve aşağı inerken bahis oynamaları istendi. 72. kata çıkacak olan katılımcıların, küçük ya da önemli bir kazanca yol açma ihtimali düşük olan riskli piyangoyu tercih etme olasılıkları daha yüksek iken, aşağı inen kişiler, kazanç elde etme ihtimali göreceli olarak daha yüksek olacak şekilde karar verdi. Şaşırtıcı olan ise, bu etki, cam asansör kullanılmadığında ve insanlar yüksek bir kat seviyesinde olduklarını göremediklerinde ortadan kayboldu.

Farklı bir gruptan ise üniversite binasının üçüncü katında ve zemin katındaki katılımcılardan risk ve getiri seviyeleri ile ilgili 10 karar almaları istenmiş. Yine, araştırmacılar üçüncü kattaki katılımcıların zemin kattaki meslektaşlarından daha riskli seçenekleri seçtiklerini gördüler. Bu davranışın nedenini daha iyi anlamak için katılımcılar bir dizi bitmemiş kelimeyi tamamladılar ve üçüncü kattaki insanlar, zemin kattaki katılımcılardan daha fazla güçle ilgili kelimeler tercih ettiler.

İlginç bir şekilde, kişiler daha yüksek bir binada olduklarında alışılmadık bir meyveyi deneyerek duyusal bir risk almaya bile daha açık oldular.

Bu Etkinin Bilincinde Olunursa Ortadan Kalkabiliyor

Bir ofis binasının yükselmesi, belirli bir riskten korunma fonu yöneticilerinin, Bitcoin gibi son derece değişken olan riskli varlıklara yatırım yapmaya istekli olmasının bir nedeni olabilir. Her ne kadar bu çalışma finansal kararlarla sınırlı olsa da, ilerideki çalışmalar, bilinçaltı etkisinin hastalara yönelik tedavi planlarını seçen doktorlar gibi diğer profesyonelleri etkileyip etkilemediğini gösterebilir.

Buradaki diğer bir önemli ayrıntı ise, insanlar yükselmenin potansiyel etkisinin farkına vardığında, artık bu etki kayboluyor. Beyin, ince durumsal faktörlere çok duyarlı, ama bu tür etkileri düzeltebilme yeteneği var, bu nedenle farkındalık, kararlarımızda daha rasyonel olmamız için bize yardımcı olabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Sina Esteky, Jean D. Wineman, David B. Wooten. The Influence of Physical Elevation in Buildings on Risk Preferences: Evidence from a Pilot and Four Field Studies. Journal of Consumer Psychology, 2018; DOI: 10.1002/jcpy.1024

Gıda Alerjisinde Deri Bariyer Mutasyonları ve Çevresel Alerjenler Suç Ortağı mı?

08 Mayıs 2018

Son veriler, gıda alerjileri ile ilgili tanıların çocuklarda arttığını göstermektedir. Klinik kanıtlar, gıda alerjisi olan çocukların yüzde 35 kadarının atopik dermatite sahip olduğunu göstermekte ve bunların çoğu cilt bariyerini azaltan en az üç farklı gen mutasyonu ile açıklanmaktadır. Yeni doğanlarda besin alerjisinin gelişmesinde ki mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır ancak hasta popülasyonlarında ki cilt bariyeri defektlerine genetik yatkınlığa açık bir şekilde bağlanmaktadır. Cilt bariyeri kusurlarının, gıda alerjisinin gelişimine işlevsel olarak katkıda bulunup bulunmadığı bilinmemektedir.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, hasta popülasyonlarında heterozigot olan cilt bariyeri mutasyonlarının, gıda alerjisinin gelişimine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, insanlardaki gıda alerjisi, gıda alerjeni ve çevresel alerjen maruziyetleri ve neonatal farelerin insanlarda ortaya çıkan genetik mutasyonlarla ilgili klinik kanıtlarını kullandılar. Filagrin (Flg) ft ve Tmem79ma mutasyonları için heterozigot olan farelerin ciltlerinin, çevre ve gıda alerjenleri ile hassaslaştırdılar. Fareler, yumurta ve yer fıstığı proteinleri, tozdaki alerjenler ve bebek temizleme mendillerinde bulunan bir sabun olan sodyum loril sülfat gibi gıda alerjenleri ile birlikte maruz bırakıldı. Duyarlılıktan sonra, fareler gıda alerjeni ile oral olarak gıda alerjenleri ile uyarıldı ve daha sonra enflamasyon, enflamatuar mediatörler ve anafilaksi ölçüldü.

Cildin Emilimini Etkileyen Genetik Bozukluklar

Yenidoğan farelerin iki hafta boyunca 40 dakika boyunca üç ila dört kez gıda ve toz allerjen maruziyetinden sonra, yumurta ya da yer fıstığı ağızdan verildi. Fareler, cilt maruziyetinde, bağırsakta alerjik reaksiyonlarda ve anafilaksinin vücut sıcaklığının azalmasıyla ölçülen şiddetli alerjik gıda reaksiyonunda alerjik reaksiyonlara sahipti. Ayrıca, alerjik annelerin yeni doğanlarının, gıda alerjenleri ile suboptimal sensitizasyona yanıtları arttı. Bu yeni doğan farelerin gıda alerjenlerine verdiği cevaplar, deri bariyeri fonksiyonundaki genetik bozukluklara ve çevresel alerjenlere maruz kalmaya bağlıydı. Cilt hassasiyetinde ST2 blokajı, anafilaksi, antijene özgü IgE ve enflamatuar mediatörlerin gelişimini inhibe etti. Neonatal anafilaktik yanıtlar ve antijene spesifik IgE de gıda alerjeni için oral ön-maruziyetle inhibe edildi, fakat ilginç olarak, bu durum cildin çevresel alerjene eşzamanlı olarak önceden maruz bırakılmasıyla körleştirildi.

Araştırmacılar, gıda alerjisine katkıda bulunan etkenler arasında, cildin emilimini değiştiren genetik, cilt üzerinde sabun bırakan bebek temizleme mendilleri kullanımı, tozdaki alerjenlere deri maruziyeti ve bebek bakımı sağlayanlardan gıdaya cilt maruziyetinin yer aldığını belirttiler. Bu faktörlerin birlikte ortaya çıkmasıyla gıda alerjisinin tetiklendiğine dikkat çektiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Matthew T. Walker, Jeremy E. Green, Ryan P. Ferrie, Ashley M. Queener, Mark H. Kaplan, Joan M. Cook-Mills. Mechanism for initiation of food allergy: Dependence on skin barrier mutations and environmental allergen costimulation. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2018; DOI: 10.1016/j.jaci.2018.02.003

Yaşlı Yetişkinler De Genç İnsanlar Kadar Yeni Beyin Hücresi Üretebiliyor

05 Mayıs 2018

Yetişkin hipokampal nörogenezi, yaşlanan kemirgenlerde ve primatlarda azalır. Yaşlanan insanlarda, nörojenik hipokampal dentat girus (DG) bölgesinde ortaya çıkan volümetrik bir azalma ile birlikte azalan nörogenez ve egzersiz ile indüklenen anjiogenez sergilediği düşünülmektedir, ancak bu parametrelerdeki eş zamanlı değişiklikler iyi çalışılmamıştır.

Columbia Üniversitesi ve New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü'nden araştırmacılar,  yaptıkları çalışmada ilk kez sağlıklı yaşlı yetişkinlerin genç insanlar kadar yeni beyin hücresi üretebildiklerini gösterdiler.

Azalan Nörogenez

Araştırmacılar çalışmada, 14 ila 79 yaşları arasında değişen 28 sağlıklı bireyin tüm hipokampüs otopsilerini değerlendirdiler. Tüm yaşlarda, DG'de benzer sayıda ara nöral progenitör ve binlerce olgunlaşmamış nöron, glia ve olgun granül nöronlarının benzer sayıları ve eşdeğer DG hacmi buldular. Bununla birlikte, daha yaşlı bireyler, daha az anjiyogenez ve nöroplastisite ile anterior-mid DG'de daha küçük bir sessiz progenitör havuzuna sahipti.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmayla ölümden hemen sonra yeni oluşmuş nöronlara ve tüm insan hipokampusundaki kan damarlarının durumuna ilk kez bakıldığına dikkat çektiler. Kognitif bozukluk ve nöropsikiyatrik hastalığa sahip olmayan veya tedavi almayan sağlıklı yaşlı deneklerde nörogenezin korunduğunu belirttiler. Devam etmekte olan hipokampal nörogenezin yaşam boyunca insana özgü bilişsel işlevi sürdürdüğünü ve bu düşüşlerin azalmış bilişsel-duygusal esneklik ile bağlantılı olmasının mümkün olduğunu aktardılar. Yaşlanan beyin hakkındaki gelecekteki araştırmaların, nöral hücre proliferasyonunun, olgunlaşmasının ve sağ kalımın hormonlar, transkripsiyon faktörleri ve diğer hücreler arası yolaklarla nasıl düzenlendiğini keşfetmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Maura Boldrini, Camille A. Fulmore, Alexandria N. Tartt, Laika R. Simeon, Ina Pavlova, Verica Poposka, Gorazd B. Rosoklija, Aleksandar Stankov, Victoria Arango, Andrew J. Dwork, René Hen, J. John Mann. Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell, 2018; 22 (4): 589 DOI: 10.1016/j.stem.2018.03.015

İnsan Karaciğeri Moleküler Ölçekte Nasıl Yaşlanır?

03 Mayıs 2018

Karaciğer oldukça sofistike bir metabolik fabrikadır. Tüm vücut homeostazını sürdürmek için gerekli olan geniş bir biyokimyasal fonksiyon dizisi gerçekleştirir ve periferik dokulardan kaynaklanan sinyalleri entegre etmek ve detaylandırmak için çok önemlidir. Karaciğer fizyolojisinin yaşlanma sırasında nasıl ve ne ölçüde etkilendiğine dair detaylar, temel biyolojik araştırmalara konu olmaya devam etmektedir. Diğer organlara kıyasla, fonksiyonelliği açısından karaciğerlerin benzersiz olduğu bilinmektedir. Karaciğer morfolojisinde ve fonksiyonlarında yaşla ilgili bazı değişikliklere rağmen, karaciğer diğer dokulara göre çok daha ileri yaşlarda işlevselliğini korumaktadır. Mevcut veriler daha yaşlı donörlerden nakillerin genç donörlerden elde edilenlerle karşılaştırılabilir süre ve başarı oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.

DNA metilasyonu, yaşamda geçirdiği büyük yeniden yapılanma ve bir bireyin biyolojik çağındaki hızlanma / yavaşlama etkilerini tespit etme yeteneği nedeniyle insan yaşlanma çalışmalarında en fazla dikkat çeken epigenetik değişimdir.

Bir grup araştırmacının yakın zamanda yaptıkları bir çalışmada, 12 ila 92 yıl arasında değişen sağlıklı karaciğer donörlerinden alınan karaciğer biyopsilerindeki proteazomların fonksiyonunun ve mikroRNA ekspresyonunun en azından 60 yaşına kadar büyük ölçüde korunduğu gösterilmişti. Araştırmacılar bu bulguları derinleştirmek ve tamamlamak için yaptıkları yeni çalışmada ise 13 ila 90 yaş arasında değişen 45 sağlıklı donörden alınan karaciğer biyopsilerinde genom çapında DNA metilasyonunu araştırdılar.  Infinium HumanMethylation450 BeadChip kullanarak, donörlerden toplanan karaciğer biyopsilerinin epigenetik profilini karakterize ettiler.

DNA Metilasyonu Anahtar

Analiz, 8823 yaşa bağlı farklı metile CpG probu ile DNA metilasyon paternlerinde büyük bir yeniden biçimlenmenin oluştuğunu gösterdi. Bu yaş ile ilgili değişiklikler özellikle 60 yaşından sonra düzelmeye eğilimliydi ve bu Horvath’ın saati (epigenetik saat) tarafından teyit edildi. Araştırmacılar sıkı seçim kriterlerini kullanarak, 75 genomik bölge de dahil olmak üzere yaşlanan karaciğerin bir DNA metilasyon imzasını tanımladılar. Bu imzanın diğer dokularla karşılaştırıldığında karaciğer için spesifik olduğunu ve obezite ile ilişkili biyolojik yaş-ivme etkilerini tespit edebildiğini gösterdiler. DNA metilasyon ölçümlerini mevcut ekspresyon verileriyle birleştirdiler.

Araştırmacılar, iki omik karakterizasyon arasındaki kesişimin düşük olmasına rağmen, her iki yaklaşımın da, insan karaciğerinin yaşlanmasında epitelyal-mezenkimal geçiş ve Wnt sinyal yolaklarının daha önce belirlenmemiş bir rolünü önerdiğini belirttiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Bacalini et al. Molecular aging of human liver: an epigenetic/transcriptomic signature, The Journals of Gerontology: Series A, gly048.

Neisseria gonorrhoeae`de Seftriakson Direnci Mutasyonları Araştırıldı

03 Mayıs 2018

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan gonore, yüzlerce yıldır halk sağlığı sorunudur. Hastalığa Neisseria gonorrhoeae adlı bakteri neden olur.  Gonore için bir aşı yoktur, bu nedenle antibiyotik tedavisi enfeksiyonları tedavi etmek için tek seçenektir. Bununla birlikte, N. gonorrhoeae antibiyotiklere direnç geliştirmede sınırsız bir kapasite göstermiştir. 1980'lerden bu yana direnç nedeniyle birinci basamak tedavi sık sık değişmiştir. Şu anda mevcut standart tedavi, enjektabl seftriakson ve oral azitromisin birleşimidir. Hastalık tedavi edilmediğinde komplikasyonlar infertilite, prostat enflamasyonu, yaralı ve daralmış üretra, testiküler ve skrotal ağrı, düşük, pelvik enflamatuar hastalık ve mesanenin iltihaplanmasını içerir. Şimdi ise, Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesi'nde bulunan ve bu organizmaya karşı son etkili antibiyotik olan seftriaksona karşı direnç geliştirmesi tehtidi söz konusudur.

UNC School of Medicine araştırmacıları, seftriaksona dirençli "superbug" suşlarının global yayılmasına yol açabilecek seftriaksona direnç sağlayan Neisseria bakterisi mutasyonlarını tanımladılar. Araştırmacılar, ilk olarak HO41 ve F89'deki seftriakson dirençli mutasyonların bakterinin “fitness cost” ile birlikte geldiğini gösterdiler. Mutasyonlar bakterinin büyüme hızını önemli ölçüde bozuyordu. Seftriakson-direnç mutasyonları, seftriaksonun hedefi olan bakteriyel enzimi değiştiriyordu, bu da ilacın enzime bağlanmasını zorlaştırıyordu, aynı zamanda enzimin bakteriyel hücre duvarlarını inşa etmesini ve onarmasını daha az mümkün kılıyordu. Bunun fitness cost dirençli suşların çok yayılmasını engellemesi beklenir.

Dirençli Suş Daha Hızlı Büyüyor

Bilim adamları daha sonra dirençli mutasyon suşlarının standart, dirençsiz bir N. gonorrhoeae suşu tarafından büyük ölçüde egale edildiğini göstermek için laboratuar deneyleri yaptılar ve dirençli bakteri miktarı standart suşa kıyasla hızla azaldı. Daha sona, fareleri, dirençsiz referans suşunun ve seftriaksona dirençli suşun eşit bir karışımı ile enfekte ettiler. Bazı dirençli suşların hızlıca çok daha yüksek büyüme oranlarını geliştirdiğini ve hatta hızla büyüyen referans suşla rekabet etmeye başladığını buldular. Araştırmacılar, bu bakterilerin direnç mutasyonlarının büyümeyi yavaşlatan etkisine rağmen büyüme oranlarını arttıran 'telafi edici' mutasyonlar edinmiş olabileceklerini düşündüler.

Bilim adamları, laboratuvarda gelişen süperbug suşlarının genomlarını, büyümeyi sağlayan tüm mutasyonları ve bunu nasıl yaptığını tanımlamak için elemek zorunda kalacaklardı. Fakat ilk deney setinde, bakteriyel büyümeyi besleyen bakteriyel enerji üretiminde önemli bir rol oynadığı bilinen AcnB adlı bakteriyel bir enzimi etkileyen bu mutasyonlardan birini sıfırladılar. Bilim adamları, enzimin mutant formunun sadece N. gonorrhoeae'nin enerji metabolizmasını değiştirmediğini, aynı zamanda bakteriyel genlerin ekspresyonunda büyük değişikliklere yol açtığını ve birçok insanı etkili bir şekilde değiştirebildiğini buldular.

Araştırmacılar, mutant AcnB'nin N. gonorrhoeae'nin büyümesini nasıl arttırdığını ve laboratuarda evrimleşmiş superbug suşlarında başka hangi üreme-iyileştirici mutasyonların varlığını daha iyi anlamak için çalışıyorlar. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki hastalardan elde edilen suşlardaki benzer tehlikeli mutasyonların raporlarını araştırıyorlar.

Literatür talep et

Referanslar :

Leah R. Vincent, Samuel R. Kerr, Yang Tan, Joshua Tomberg, Erica L. Raterman, Julie C. Dunning Hotopp, Magnus Unemo, Robert A. Nicholas, Ann E. Jerse. In Vivo-Selected Compensatory Mutations Restore the Fitness Cost of Mosaic penA Alleles That Confer Ceftriaxone Resistance in Neisseria gonorrhoeae. mBio, 2018; 9 (2): e01905-17 DOI: 10.1128/mBio.01905-17

Alzheimer Hastalığı Riski Kan Testi İle Tespit Edilebilir mi?

26 Nisan 2018

Alzheimer hastalığı (AD) için şu anda kür sağlayan bir tedavi yoktur. Hastalığın, hastaların hafıza kaybı gibi tipik semptomları göstermeden çok önce başladığı düşünülmektedir.  İlaç araştırmalarındaki ilerlemenin, hastalığın ancak etkili bir müdahale için çok geç olduğu zaman teşhis edilebildiği gerçeğiyle zedelendiği savunulmaktadır. Klinik öncesi aşamalarda tarama için minimal invaziv bir kan biyolojik belirtecinin gelecekteki tedaviler için çok önemli olacağı konusunda genel bir fikir birliği vardır. Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri, hastanın beyninde amiloid-beta plaklarının birikmesidir. AD'nin saptanması için mevcut tanı araçları, BOS biyolojik belirteçleri gibi invazif veya PET görüntüleme gibi pahalıdır.

Yapılan yeni bir çalışmada, kandaki patolojik ve sağlıklı amiloid-β formunun nispi miktarlarını ölçerek çalışan bir test geliştirildi. Alman ve İsveç araştırmacılar geliştirdikleri kan testinin, hastalığın erken evrelerinde patolojik amiloid-beta göstergelerinin algılayabileceğini belirttiler.

Patolojik form, bu molekülün yanlış katlanmış bir versiyonudur ve beyinde toksik plakların oluşumunu başlattığı bilinmektedir. Patolojik amiloid-beta molekülleri, hastalığın başlangıcından 15-20 yıl önce hastaların vücudunda birikmeye başlar.

İlk Klinik Bulgudan 8 Yıl Önce Tespit Mümkün

Araştırmacılar ilk olarak Oskar Hanson'un yürüttüğü İsveç BioFINDER kohortundan hastalığın prodromal aşamaları olarak adlandırılan erken dönemdeki hastalara odaklandılar. Testin, beyin taramalarında anormal amiloid birikimi gösteren, hafif bilişsel bozukluğu olan katılımcıların kanında, amiloid-beta değişikliklerini güvenilir bir şekilde saptadığını gösterdiler. Daha sonra testlerinin hastalık başlangıcından önce kan değişikliklerini tespit edip edemeyeceğini araştırdılar. Takip eden çalışmalarda Alzheimer hastalığı tanısı konmuş olan 65 katılımcının kan örneklerini 809 kontrolle karşılaştırıldığı ESTHER kohort çalışmasından elde edilen verileri kullandılar. Analiz, klinik belirtileri olmayan bireylerde tanıdan önce sekiz yıl önce hastalığın bulgularını tespit edebildi. Olguların yaklaşık %70'inde hastalıklı olanları doğru olarak tanımlarken, gerçek negatif bireylerin yaklaşık %9'u yanlış olarak pozitif olarak tespit edildi. Genel tanı doğruluğu %86’ydı.

Araştırmacılar, kan testlerinin, yanlış pozitif bireyleri dışlamak için bu daha invaziv ve pahalı yöntemlerle daha fazla test yapılması için bireyleri genel popülasyondan önceden seçmek için ucuz ve basit bir seçenek olarak sunduğunu belirttiler. Geliştirdikleri kan testinin, amiloid-betanın patolojik ve sağlıklı yapılarının dağılımını ölçmek için immüno-kızılötesi sensör olarak adlandırılan bir teknoloji kullandığını, İki yapının kızılötesi ışığı farklı bir frekansta emdiğini ve kan testinin, numunedeki sağlıklı/patolojik amiloid-beta oranını belirlemesine izin verdiğini aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Andreas Nabers, Laura Perna, Julia Lange, Ute Mons, Jonas Schartner, Jörn Güldenhaupt, Kai‐Uwe Saum, Shorena Janelidze, Bernd Holleczek, Dan Rujescu, Oskar Hansson, Klaus Gerwert, Hermann Brenner. Amyloid blood biomarker detects Alzheimer's disease. EMBO Molecular Medicine, 2018; e8763 DOI: 10.15252/emmm.201708763

Uykumuzda Öğrenmek Mümkün mü?

25 Nisan 2018

Uykunun, öğrenme ve hafıza oluşumu için çok önemli olduğu bilinmektedir. Yeni araştırmalarda, uykudayken beynimizde neler olup bittiğini ve istirahat halinin öğrenmeyi ve hafıza oluşumunu nasıl etkilediği tam olarak anlaşılmaya çalışılmaktadır. Önceki çalışmalar non-REM uykunun anıların birleştirilmesi için çok önemli olduğunu göstermiştir. Non- REM ikinci evresi sırasında bir elektroensefalogramda (EEG) görülebilen osilasyonel beyin aktivitesindeki “uyku iğcikleri”, veya ani yükselmelerin bu bellek konsolidasyonu için önemli olduğu gösterilmiştir. Bilim adamları ayrıca belirli anılarını özel olarak hedefleyebilmiş ve işitsel ipuçlarını kullanarak onları yeniden harekete geçirebilmiş ya da güçlendirebilmişlerdir. Ancak, bu başarıların ardındaki mekanizmalar şimdiye kadar gizemli kalmıştır. Araştırmacılar, bu tür mekanizmaların yeni bilgileri ezberlemede yardımcı olup olmadığı konusunda da habersizdir.

İngiltere’den araştırmacılar, belleğin uyku sırasında beyinde yeniden harekete geçmesini destekleyen nöral süreçleri araştıran bir çalışma yaptılar. Önceki araştırmalarda, bellek için uyku yararları ile ilişkilendirilen uyku iğciklerinin bu beyin dalgalarının reaktivasyona aracılık edip etmediğini araştırdılar. Bellek reaktivasyonunu destekliyorlarsa, bu iğciklerin gerçekleştiği zamanda bellek sinyallerini deşifre etmenin mümkün olduğunu öngördüler.

Bu hipotezlerini test etmek için, 46 katılımcıdan uykudan önce nesnelerin isimleri,  resimleri veya görüntüleri arasındaki ilişkileri öğrenmelerini istediler. Daha sonra, bazı katılımcılar 90 dakika uyurken, diğerleri uyanık kaldı. Kelimelerin yarısını,  yeni öğrenilen resimli anıların yeniden harekete geçmesini tetiklemek için uyku sırasında tekrarladılar. Katılımcılar uyandıktan sonra, onlara tekrar kelimeleri sundular ve onların nesne ve sahne resimlerini hatırlamasını istediler.

İğcik Paterni Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor

Araştırmacılar, uykuda sunulan kelimelerle ilişkili olan resimler için sunulmayanlara göre hafızalarının daha iyi olduğunu gördüler. Bir EEG makinesi kullanarak, anıları yeniden aktive etmek için ilişkili kelimeleri çalmanın, katılımcıların beyinlerinde uyku iğlerini tetiklediğini de gördüler. EEG uyku iğcik paternleri, araştırmacılara katılımcıların sahnelerle ilgili anıları veya nesnelerle ilişkili anıları işleyip işlemediklerini gösterdi.

Araştırmacılar elde ettikleri verilerin,  iğciklerin uyku sırasında ilgili bellek özelliklerinin işlenmesini kolaylaştırdığını ve bu sürecin bellek konsolidasyonunu hızlandırdığını gösterdiğini belirttiler. Bu yeni bulguların, uyurken belleği artırmak için etkili stratejilere yol açabileceğini aktardılar. Uyku iğciklerin doğrudan indüksiyonunun hedeflenen bellek yeniden aktivasyonu ile birleştiğinde, uykudayken bellek performansını daha da geliştirmemizi sağlayabileceğinin altını çizdiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Cairney, Scott A. et al. Memory Consolidation Is Linked to Spindle-Mediated Information Processing during Sleep Current Biology , Volume 28 , Issue 6 , 948 - 954.e4

Benimsenen Müzik Tarzı Beynin Yapısını Değiştiriyor

24 Nisan 2018

İnsanın yetenek gerektiren davranışları, çevresel talepleri eksiksiz karşılamak için beyin yapısının ve işlevin optimum adaptasyonunu gerektirir. Müzik yapmak, algılayıcı motor beyin alanlarındaki olağanüstü anatomik ve fonksiyonel değişikliklerin eşlik ettiği kapsamlı eğitimin performans hassasiyetini ve akıcılığını nasıl arttırdığını simgelemektedir. İşitsel alanda yapılan araştırmalar, müzikal eğitimin genel etkilerini değil, aynı zamanda uzmanlaşmış eğitimi ya da üslupsal benimseme olarak bilinen incelikli bilişsel adaptasyonları işaret etmektedir. Aslında, sadece düşük seviyeli işitsel algılama veya temel motor fonksiyonları, uygulanan enstrüman türüne göre farklı olarak şekillendirilmez. Müziğin yapısal özelliklerine dayanan daha yüksek müzik beklentileri, klasik, rock veya caz gibi pratik türler tarafından farklı şekilde biçimlendirilir. Öte yandan, bu son nokta ile ilgili bugüne kadarki hemen hemen tüm araştırmalar, işitme alanıyla sınırlı kalmıştır ve üretim üzerindeki müzik türüne ait benzer etkiler araştırılmamıştır.

Bir grup bilim insanı, yetenekli motor davranışlarında benimsenen uzmanlaşmış bilişsel-motor stratejiler için nörobiyolojik gerekçeleri ortaya koymak amacıyla, klasik ya da caz farklı müzik stillerinde eğitimin müzikal eylem planlamasını etkileyip etkilemediğini, etkiliyorsa nasıl etkilediğini araştırdı. Araştırmacılar çalışmalarında klasik veya caz eğitimine bağlı olarak hiyerarşik planlama süreçlerinin farklı kalibrasyonunu yansıtan iki müzik sanatçısı arasındaki davranışsal ve sinirsel farklılıkları ortaya koymaya çalıştılar.

Uyumsuz Ahenk

Araştırma kapsamındaki EEG çalışması, yüksek ve düşük düzeylerde eylem planlamasında klasik ve caz müzisyenleri arasındaki ilk kez kesin netleşmiş nörobiyolojik farklılıkları ve müzik yapımında benimsenen türe özgü bilişsel stratejileri açıkladı.  Piyanistler, dizi yapısının üst düzey planlamasını değerlendirmek için uyum ve bağlam uzunluğu açısından manipüle edilen ve tekli eylemlerin alt düzey parametre özelliklerini değerlendirmek için çalma biçimi bakımından, ses olmadan akor ilerlemelerini taklit ettiler. Caz piyanistleri, daha fazla sayıda tutum hatası pahasına, yanıt maliyetlerini etkisiz hale getirirken “uyumsuz ahengi” daha erken bir yeniden programlama negatifliği ve beta gücü azalmasıyla ortaya çıkardığı şekilde daha hızlı bir şekilde revize ettiler. Klasik piyanistler, teta güç artışı ile gösterilen “uyumsuz ahenk” sırasında daha fazla uyuşmazlık yaşıyorlardı, ancak yüksek doğruluk ve beta gücünün azalmasının işaret ettiği gibi, gerekli çalma tutumunu uygulamaya daha hazırdılar. Bu bulgular, eğitimin spesifik talep ve eylem odaklarının hiyerarşik eylem planlamasının farklı ağırlıklandırılmasına yol açtığını göstermektedir. Araştırmacılar bu bulguların, bir müzisyen bir veya diğer stil uyguladığında beyinde etkilenen kalıcı belirteçlerin farklı olduğunu kanıtladığını ileri sürdüler.

Mevcut çalışmanın bulguları, karmaşık eylemlerin rijid antiteler olmadığını, ancak daha önceki tecrübelere ve alışılmış eylem odağına bağlı olarak bilişsel motor stratejilerini yansıtabileceğini ortaya koymaktadır.  Yapı bazlı planlamanın eylem sırası seviyesinde ve tekli eylemler seviyesinde hareket parametresi tanımlaması eylem kontrolünde plastik (uyumlu) işlemlerdir, müzisyenlerin üslup özelliklerine bağlı olarak - eşit talimatlara ve görevlere rağmen - farklı kalibre edilirler. Dikkat çekici olarak, aksiyon kontrol hiyerarşisinde uzun vadeli uyarlanabilir plastisite, aynı görevin icrası sırasında caz piyanistlerinde yapısal esneklik ve klasik piyanistlerde hassas hareket doğruluğunda davranışsal yansıtıldı. Dolayısıyla, spesifik talepler ve daha önceki tecrübenin odak noktası, sanatçıların motor kontrol sisteminde dramatik ve kalıcı değişikliklerle sonuçlanarak, müzisyenler arasında "swing" ve "legit" tarz arasındaki büyük bölünme için nörobiyolojik hesaplar sağlanabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Bianco et al. Musical genre-dependent behavioural and EEG signatures of action planning. A comparison between classical and jazz pianists, NeuroImage 169 (2018) 383–394.

Halusinasyonların Temelinde Dopamin mi Var?

23 Nisan 2018

Beynimiz, sesler veya görüntüler çarpıtıldığında ya da belirsiz olduğunda boşlukları doldurmaya yardımcı olan duyusal beklentiler üretmek için önceki deneyimleri kullanır. Şizofrenili bireylerde bu süreç değişir ve bu bireylerde orada bulunmayan sesleri duymak gibi aşırı algısal çarpıklıklar oluşur. Buna duyusal halüsinasyonlar denir. Bu tarz halüsinasyonlar sebebi bilinmeyen bir şekilde dopamini bloke eden antipsikotik ilaçlarla tedavi edilebilmekteyse de aslında ne dopamin ne de etkili olduğu beyin bölgesi olan striatum, tipik olarak duyusal işleme ile ilgili değildir.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmadaki araştırmacılar, işitsel halüsinasyonları olan şizofreni hastalarının, aslında diğer insanlar arasında yaygın olan algısal bir bozulmanın abartılı bir versiyonunu yaşadığını, beklediklerini duymaya eğilimli olduklarını gösterdiler. Araştırmacılar ayrıca, yüksek dopamin düzeyinin bazı hastaları beklentilere daha fazla bağımlı hale getirebileceğini ve bunun da halüsinasyona neden olabileceğini buldu. Yakın zaman önce Current Biology'de yayınlanan bulgular, dopaminin üretimini hedef alan tedavilerin bu durumun hafifletilmesine neden yardımcı olabileceğini açıklıyor.

Araştırmacılar, bu çalışma dahilinde, hem sağlıklı katılımcılarda hem de şizofrenili katılımcılarda işitsel bir illüzyon yaratan bir deney tasarladılar. Duyusal beklentilerin oluşturulması ya da ortadan kaldırılmasının bu yanılsamanın gücünü nasıl değiştirebileceğini incelediler. Ayrıca, dopaminin salınmasını uyaran bir ilacın verilmesinden önce ve sonra dopamin salınımını ölçtüler.

Dopamin Arttıkça Bulgular Şiddetlendi

Halüsinasyonu olan hastalar, duyusal beklentilerin daha az güvenilir olduğu ve sağlıklı katılımcılarda yanılsamaların zayıflamış olduğu durumlarda bile, sesleri beklemek istediklerine benzer şekilde algılama eğilimindeydiler. Bu eğilimleri, dopamin salıcı bir ilaç verdikten sonra daha da kötüleşti. Yüksek dopamin salınımı ve daha küçük dorsal anterior singulatı olan katılımcılarda da bu bulgular daha belirgindi.

Herkes bazı algısal çarpıtmalara sahiptir, ancak elde edilen bu sonuçlar, aşırı dopaminin çarpık algılarımızı daha da şiddetlendireceğini göstermektedir. Araştırmacılara göre yeni terapiler, dorsal ön singulat korteksini de içerecek şekilde, algısal işlemenin modülasyonuyla ilişkili dopamin sistemi veya aşağı akış yollarını hedefleyerek bağlamsal bilginin işlenmesini iyileştirmeyi amaçlamalı.

Literatür talep et

Referanslar :

Cassidy CM et al. A Perceptual Inference Mechanism for Hallucinations Linked to Striatal Dopamine. Current Biology, 2018; DOI: 10.1016/j.cub.2017.12.059

Ev Temizliği Akciğerler İçin Sigara Kadar Kötü mü?

19 Nisan 2018

Ev temizliği yapmak, solunum sistemi üzerinde potansiyel zararlı etkilere sahip kimyasal ajanlara maruz kalmayı gerektirmektedir. Bu temizlik maddeleri ile evde temizlik yapılması durumunda astım ve solunum yolu semptomları riskinin arttığını söylenebilir. Bununla birlikte, temizlik maddesinin solunum sağlığı üzerindeki uzun vadeli sonuçları ise iyi bir şekilde tanımlanmamıştır.

Norveçli araştırmacıların yapmış oldukları yeni çalışmada, ev temizliğinin, akciğer fonksiyonlarında azalma ve kronik hava yolu obstrüksiyonu üzerine uzun vadeli etkileri incelendi. Anket çalışmasında ECRHS (European Community Respiratory Health Survey) anketiyle yirmi yıldan fazla süredeki üç zaman noktasında çok merkezli bir nüfusa dayalı kohort araştırıldı. Çalışmaya anket modüllerine cevap veren 22 çalışma merkezinden en az bir akciğer fonksiyonu ölçümüne sahip 6230 katılımcı dahil edildi. Veriler, olası karıştırıcı faktörleri de ayarlayan karışık doğrusal modellerle analiz edildi.

FEV1 ve FVC Değerleri Azaldı

Çalışma, temizlik yapmayan kadınlarla karşılaştırıldığında ev temizliğinin şu gibi sonuçlara yol açtığını buldu:

  • Bir saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV1) veya bir kişinin bir saniye içinde zorla dışarı üflediği hava miktarı, evde temizlik yapan kadınlarda 3.6 mililitre (ml) / yıl daha hızlı ve temizlikçi olarak çalışan kadınlarda ise 3.9 ml / yıl daha hızlı bir şekilde azaldı.
  • Zorla yaşamsal kapasite (FVC) veya bir kişinin zorla nefes alabileceği toplam hava miktarı, evde temizlik yapan kadınlarda 4.3 ml / yıl, temizlikçi olarak çalışan kadınlarda ise 7.1 ml / yıl daha hızlı azaldı.

Yazarlar, temizleyici olarak çalışan kadınların hızlandırılmış akciğer fonksiyonlarındaki düşüşün "20 paket-yıldan biraz daha az sigara içmekle karşılaştırılabilir" olduğunu buldular. Temizlik, erkeklerde veya kronik hava yolu obstrüksiyonunda akciğer fonksiyonlarında azalma ile anlamlı bir ilişki göstermedi.

Literatür talep et

Referanslar :

Svanes et al. Cleaning at home and at work in relation to lung function decline and airway obstruction. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Feb 2018

Karbonhidratsız diyet karaciğer yağlanması ile nasıl savaşıyor?

17 Nisan 2018

Karbonhidrat kısıtlı diyet müdahalesi ‘’kilo kaybından bağımsız’’ olarak ciddi bir sağlık sorunu için etkin bir tedavi stratejisi olabilir. Geçtiğimiz günlerde Cell Metabolism’de yayınlanan çalışma bunu kanıtlar nitelikte. Karaciğer yağlanması, alkol tüketimi varlığında veya yokluğunda, insülin direnci ve metabolik sendrom ile ilişkili metabolik risk faktörlerine bağlı olarak hem NAFLD, hem de alkole bağlı yağlı karaciğer hastalığının (AFLD) patogenezinde en erken görülen anormalliktir.

İsveçli araştırmacılar kalori alımında azalma olmaksızın düşük karbonhidratlı beslenmenin metabolizma üzerine etkilerini inceleme amacı ile obezite ve yüksek karaciğer yağına sahip 10 katılımcıya iki haftalık diyet uyguladı. KTH Royal Institute of Technology'nin SciLifeLab araştırma merkezindeki araştırmacılar, metabolizma ve bağırsak bakterilerinde sonradan oluşacak değişiklikleri belirlemek için klinik veriler ve big data analizlerini kombine ettiler. Böylece, bu kişilerde hepatik yağ sentezi belirteçlerinin düşmesi ile birlikte karaciğer yağlanmasının yanı sıra diğer kardiyometabolik risk faktörlerinin "hızlı ve dramatik" düşüşler gösterdiğini tespit edebildiler.

Düşük Kalorili Diyetin Faydalı Olduğu Görüldü

Katılımcılara eşit kalorili, yüksek protein ve düşük karbonhidratlı diyet uygulandı. Araştırmacılar, biyobelirteçleri tanımlamak için vücudun genom, proteom, transkriptom gibi çok sayıda veri setinin entegrasyonu anlamına gelen "multi-omics" yaklaşımını kullandılar.

Sonuçlar ise çok şaşırtıcı; Tehlikeli hepatik yağ metabolizmasının, B vitaminleri ve folik asit üreten bakterilerin hızla artması ile "kuvvetli bir şekilde ilişkili" olduğu görüldü. Bu durum, yağ asidi sentezinde yer alan genlerin ekspresyonunda bir azalma ile folat aracılı tek karbon metabolizması ve yağ asidi oksidasyonunda rol alan genlerin ekspresyonunda artış ile ilişkilendirildi.

Diyet, kilo kaybından bağımsız olarak, karaciğer yağının ve diğer kardiyometabolik risk faktörlerinin hızlı ve dramatik olarak düşmesine neden oldu. Bugüne kadar bilinmeyen altta yatan moleküler mekanizmaların artık daha net ortaya koyulması bundan sonra yapılacak çalışmalar için ışık tutar nitelikte. Bununla birlikte, diyetlerin karmaşık olduğunu ve bir diyet türünün herkese uymayacağının bilinmesi gerektiğini netleştirmekte fayda var. Tıpkı, hiperkolesterolemi olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği gibi.

Literatür talep et

Referanslar :

Adil Mardinoglu, et al. An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans. Cell Metabolism, 2018; DOI: 10.1016/j.cmet.2018.01.005

Kronik Ağrı ve Glutamat Tüketimi İlişkisi

12 Nisan 2018

Gelişmekte olan ülkelerde dahil olmak üzere tüm dünyada sık karşılaşılan ve hastaların yaşam kalitesini oldukça etkileyen rahatsızlıklardan birisi kronik ağrıdır. Bu nedenle tüm dünyada konu ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve konu halen araştırılmaya devam etmekte. Journal Nutrition’da yayınlanan, Kenya’da yapılan pilot çalışmada ise kronik ağrının diyetle ilişkisi olabileceği gösterildi. Bu çalışmada, diyetlerinden monosodyum glutamatı çıkaran katılımcıların şikayetlerinde gerileme olduğu gösterildi.

Glutamat, parmesan ve soya gibi gıdalarda doğal olarak bulunurken, çoğunlukla gıda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Birçok ürünün içerisinde olan glutamat, içerik kısmında ‘’glutamat’’ ‘’hidrolize protein’’ ‘’protein isolat’’ ‘’protein ekstratı’’ gibi isimlerle geçmekte. Kenya halkı ise glutamata en çok günlük yemeklerde kullandıkları Mchuzi Mix denilen baharat karışımından dolayı yoğun miktarda maruz kalıyor. Aslında çalışmanın çıkış amacı, herhangi bir diyet değişikliğinin kullanılan besin desteklerine göre üstünlük gösterip göstermediğini anlamak üzerine olduğu için,  araştırmacılar Kenya’da bu tedavide en sık kullanılan asetominofen ile glutamatı çıkarma, su alımının arttırılması ve her ikisinin kombinasyonunu denediler. Katılımcılar en az 3 ay ya da daha fazla süredir en az 3 bölgede kronik ağrı yaşayan, çoğunlukla dünyada ve Amerika’da en sık görülen rahatsızlıklardan olan migren, baş ağrısı, kronik yorgunluk, bilişsel işlev bozukluğu, uyku bozuklukları gibi nörolojik şikayetlerden muzdarip kişilerden seçilmişti.

Glutamatın Kesilmesi Tek Başına Yeterli Bulundu

Bu kişiler öncelikle dört gruba ayrıldı. Su tüketiminin baş ağrısında önemi olduğu için gruplandırmada su tüketimi de dikkate alındı. Bu baharat karışımını tüketen kişilere benzer tatta glutamat içermeyen baharat karışımı verildi. Glutamat tüketmeyen ancak su tüketimi az olan gruba şişelenmiş su verildi ve günlük tüketimin sekiz bardak olması istendi ve kombinasyonlarına bu uygulamalar yapıldı. Kontrol grubu ise bunlara maruz kalmaya devam ederek asetominofen kullandı.

Çalışmanın sonuçları ise oldukça dikkat çekici; Monosodyum glutamatı diyetten çıkaran ve su tüketimini arttıran grup ve asetominofen kullanan grubun semptomlarında belirgin düzelmeler görüldü. Diyet değişikliğinin kronik ağrılarda bu denli etkin olması Kenya gibi ülkelerde düşük maliyetli tedavi seçeneği olması açısından, ve insan sağlığı açısından ümit verici.

Literatür talep et

Referanslar :

Kathleen F. Holton, Peter K. Ndege, Daniel J. Clauw. Dietary correlates of chronic widespread pain in meru, Kenya. Nutrition, 2018; DOI: 10.1016/j.nut.2018.01.016

Yoğurt Kardiovasküler Hastalık Riskini Azaltır mı?

10 Nisan 2018

Artık herkesin bildiği gibi hipertansiyon kardiovasküler hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü. Yapılan birçok çalışmada süt ürünleri tüketiminin  kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkileri gösterildi. Ancak yoğurt burada diğerlerinden ayrılıyor, acaba yoğurt tek başına da bağımsız olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor olabilir mi?

Bu sorudan yola çıkan araştırmacılar, 1980 yılından bu yana yaşları 30-55 yaşları arasında değişen 55.000 hipertansif kadın, ve 40-75 yaşları arasındaki 18.000 hipertansif erkek katılımcıya her yıl düzenli olarak 61 sorudan oluşan beslenmeleri ile ilgili bir anket göndererek yanıtlamalarını istedi. Ardından katılımcılar o yıl bir hekim tarafından kendilerine miyokard enfarktüsü, inme, damar tıkanıklığı gibi tanılardan biri koyuldu ise bildirdiler. Kontrol amaçlı olarak, araştırmacılar bildirilen tüm teşhislerin tıbbı kayıtlarına erişim izni talep ettiler.

Risk Anlamlı Şekilde Azalıyor

Çalışmanın sonuçları ise dikkat çekici;

  • Yüksek yoğurt alımı, miyokard infarktüsü riskinde kadınlarda yüzde 30 ve erkeklerde yüzde 19 azalma ile ilişkilendirildi.
  • Kadınlarda toplam 3,300 ve erkeklerde toplam 2,148 kardiyovasküler hastalık vakası vardı (miyokard enfarktüsü, inme ve revaskülarizasyon).
  • Yüksek miktarda yoğurt tüketen kadınlarda, revaskülarizasyona yönelik işlem riski % 16 daha düşüktü.

Her iki grupta, haftada iki porsiyon yoğurt tüketen katılımcılarda, takip periyodu boyunca majör koroner kalp hastalığı veya felç riski yaklaşık%20 daha düşüktü.

Yüksek katılımcı sayısına sahip ve 30 yıl gibi uzun bir sürede yapılmış olan çalışma sonuçları, yoğurtun tek başına ya da lif bakımından zengin meyveler, sebzeler ve tahıllar bakımından zengin bir diyetin tutarlı bir parçası olarak kalp sağlığına faydası olabileceğine dair önemli yeni kanıtlar sunuyor.

Literatür talep et

Referanslar :

Justin R Buendia, Yanping Li, Frank B Hu, Howard J Cabral, M Loring Bradlee, Paula A Quatromoni, Martha R Singer, Gary C Curhan, Lynn L Moore. Regular Yogurt Intake and Risk of Cardiovascular Disease Among Hypertensive Adults. American Journal of Hypertension, 2018; DOI: 10.1093/ajh/hpx220

Depresyon İş Kazalarına Yol Açıyor

09 Nisan 2018

Colorado Sağlık Yüksekokulu Sağlık, Çalışma ve Çevre Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, depresyon, endişe ve yorgunluk yaşayan kadınların işyerinde yaralanma olasılığı diğer kadınlara göre daha yüksektir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bu sağlık faktörleri kadınların yaralanma riskini önemli ölçüde etkilerken, erkeklerin riskini ise değiştirmiyor.

Yazarlar Colorado'nun en büyük işçi tazminat sigortacısı Pinnacol Assurance ile bir dizi endüstriden gelen 314 işletmenin hak talep sonuçlarını incelemek üzere işbirliği yaptı. Çalışmada, yöneticilerden emekçilere kadar değişen bir ölçekte 17.000'e yakın çalışan temsil edildi. Araştırmacılar, erkeklerin işle ilgili bir yaralanma riskinde uykusuzluk ve kaygı gibi davranışsal sağlık faktörlerinin doğrudan etkide bulunmadığını keşfetti. Kadınların ise zihinsel ve davranışsal sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirme oranları daha yüksekti ve bu koşullar iş başındayken yaralanma riskini artırdı. İş kazası geçiren kadınların neredeyse % 60'ı, yara almadan önce davranışsal bir sağlık sorunu yaşadığını bildirmişti. Buna karşın erkeklerde bu oran % 33'tür.

Bununla birlikte araştırmacılar, kadın ve erkeklerin işle ilgili yaralanma riskinde neden farklılıklar olduğunu anlamak için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Genel olarak, geçmişte yaralanan işçilerin, cinsiyetlerine bakılmaksızın, daha fazla yaralanma ihtimali daha yüksekti.

Daha Entegre Bir Yaklaşım Gerekli

Araştırmanın bulguları, işçileri güvende tutmanın, tipik güvenlik programından daha fazlasını, yani sağlık, iyilik hali ve güvenliği birbirine bağlayan entegre bir yaklaşımı gerektirdiğini gösteriyor. Kadınların neden davranışsal sağlık endişelerini erkeklerden daha fazla yaşadığını açıklayan bir çok sosyal ve kültürel faktörlerin olduğu biliniyor ve kadınlar işte ve evde farklı streslerle karşı karşıya kalabilirler, bu gelecek araştırmalarda keşfedilmesi gereken bir şey. Bu çalışmada elde edilen ön bulgular nedenlerin daha derinlemesine inceleneceği ileri çalışmalarla desteklenmelidir. İşçi sağlığının önemli bir sacayağını duygu durumunun oluşturduğu da gözden kaçırılmamalıdır.

Literatür talep et

Referanslar :

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180213183545.htm

Preeklampsi Taramasında Yeni Yöntem

06 Nisan 2018

Preeklampsi gebeliklerin yaklaşık %2 - %3 aralığında görülebilen ve hem anne hem de çocuk için ciddi sağlık etkileri olabilen önemli bir sorundur. Durum yüksek tansiyon ile karakterizedir. Etkilenen bazı kadınlarda böbrek, karaciğer, kanama ve nörolojik problemlerle ilişkili çok ciddi hastalıklar gelişir. Fetusta büyüme geriliği olabilir ve muhtemelen ölebilir. Riskler, preeklampsinin çocuklarda uzun süreli sağlık sorunları ile ilişkili olan 37. gebelik haftasından önce, erken doğuma yol açması durumunda özellikle yüksektir. Bu yüzden durumun erken tanınması ve önlemlerin alınması kritik önem taşır.

Son zamanlardaki çalışmalarda elde edilen kanıtlar, yüksek riskli kadınlara düşük doz aspirin verilmesinin, en şiddetli preeklampsi prevalansının %60'dan fazla azaltılabileceğini göstermektedir, ancak tedavi 16 haftalık gebeliğin öncesinde başlanmalıdır. Bu nedenle, erken tanı önemlidir. İngiltere’de NICE’ın önerisi ilk trimesterde tıbbi hikayeye dayalı bir listenin gözden geçirilmesidir. Alternatif olarak ilk trimesterde yapılan kombine test ile bu duruma erken tanı konmaya çalışılır. Bu testte ortalama arter basıncı (MAP), rahim arter pulsatillik endeksi (UTA-PI) ve serum plasental büyüme faktörü (PIGF) ölçülür.

SPREE çalışması adı verilen çalışmada gösterilen alternatif yaklaşımla preeklampsi için ilk üç aylık dönem taramasının performansı mevcut NICE yöntemiyle karşılaştırıldı. Çalışma, Nisan ve Aralık 2016 tarihleri ​​arasında İngiltere'deki yedi Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doğum hastanesinde gerçekleştirildi. Çalışmada 11 ila 13 haftalık gebelikteki tekil gebeliklerin anne özellikleri ve tıbbi öykü kayıtları ile MAP, UtA-PI ve PlGF ölçümleri kaydedildi.

Erken Tanı Oranı %80’e Kadar Yükseldi

Gebelik sırasında herhangi bir noktada ortaya çıkan preeklampsi, 16,747 gebeliğin 473'ünde (% 2.8) bulundu ve 142 (% 0.8) hastada preterm preeklampsi görüldü. Tüm preeklampsi ve preterm preeklampsi için NICE kontrol listesinin tespit oranları sırasıyla %30.4 ve %40.8 idi. Ayrıca, NICE önerisi ile uyumu yüksek risk altında olan kadınların ilk trimesterden aspirin ile tedavi edilmesi gerekliliği sadece %23 oranında belirlendi. Eğer tarama ilk üç aylık kombine test ile gerçekleştirilmişse, tüm preeklampsi ve preterm preeklampsi için tespit oranları sırasıyla %42.5 ve %82.4'e kadar yükseldi.

Elde edilen bulgular, maternal karakteristiklere ve kolay ölçülebilen belirteçlere dayanan basit algoritmanın kullanımının, preterm preeklampsi geliştirme riskindeki kadınların yaklaşık %80'ini tanımlayabileceğini ve bu kadınların profilaktik aspirinden fayda görebileceğini göstermektedir. İlk üç aylık kombine test, http://www.fetalmedicine.org ve Fetal Medicine Foundation uygulamasıyla basit ve kullanıcı dostu bir risk hesaplayıcısı olarak serbestçe kullanılabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Tan MY. et al. Comparison of diagnostic accuracy of early screening for pre-eclampsia by NICE guidelines and a method combining maternal factors and biomarkers: results of SPREE. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2018 DOI: 10.1002/uog.19039

Kurşun Maruziyeti Prematür Ölümleri Artırıyor mu?

05 Nisan 2018

Kurşun maruziyeti, önemli sağlık problemlerine yol açtığı düşünülen bir sorundur. Maruz kalma, yakıt, boya ve sıhhi tesisatta kullanılan kurşunun yanı sıra, gıdalardan gelen sürekli maruziyetler, endüstriyel kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar ve kurşun akülerden kaynaklanan kirlenme sonucu ortaya çıkar.

Yeni tahminler, ABD'de iskemik kalp hastalığından 185.000 ölüm dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalığa bağlı 256000 erken ölümün orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde (şu anda 44 yaş ve üzerindeki kişiler) tarihsel kurşun maruziyetiyle bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlara Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yaklaşık 20 yıl boyunca 14300 kişiyi takip eden gözlemsel bir çalışmayla ulaşıldı.

Kurşun Maruziyeti Kalp Hastalıklarına Yol Açıyor

Düşük düzeydeki kurşun maruziyetinin prematüre ölüm riskini arttırmadığı düşünülen önceki tahminlerin aksine, bu yeni çalışma, düşük düzeydeki kurşun maruziyetinin (kanın beher litresi başına 1-5 mikrogram arasında) özellikle kardiyovasküler hastalıktan kaynaklanan erken ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Kurşun maruziyeti yüksek kan basıncına, arterlerin sertleşmesine ve iskemik (koroner) kalp hastalığına yol açmaktadır.

Çalışma, 1988 ve 1994 yılları arasında 20 yaş ve üzeri ABD'de 14289 kişi için Üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketi'nden (NHANES-III) elde edilen verileri ve 2011 yılı sonu verilerini kullanmıştır. Tüm katılımcılara geçmişte ve devam eden maruziyetin bir ölçüsü olarak çalışmanın başlangıcında kurşun için bir kan testi ve kadmiyum için bir idrar testi uygulandı. Ortalama 19.3 yıl sonunda, 4422 kişi ölürken bunların 1801’i kardiyovasküler hastalıktan  ve 988’i kalp hastalığından öldü.

Başlangıçta, katılımcıların kanındaki ortalama kurşunun seviyesi 2.7 µg / dL idi, ancak 1'den 56 µg / dL'ye kadar bir dağılım gösteriyordu. Beş katılımcıdan biri (3632 kişi) 5 µg / dL veya daha yüksek seviyelere sahipti ve kanlarında en yüksek kurşun düzeyi olanlar daha yaşlı, daha az eğitimli, çoğunlukla erkek, sigara içicisi, daha fazla alkol tüketen, daha az sağlıklı beslenen, daha yüksek kolesterol ve daha yüksek hipertansiyon veya diyabete sahip insanlardan oluşuyordu.

Araştırmacılar Önlenebilecek Ölüm Oranlarını Da Hesapladılar

Neredeyse 10 katılımcıdan birisinin kan testine göre saptanamayan kurşun seviyeleri vardı, bu nedenle referans seviyesi 0.7 µg / dL (% 8, 1150/14289 katılımcı) olarak belirlendi. Genel olarak, daha düşük seviyelere (1 µg / dL) sahip olanlara kıyasla yüksek kurşuna (6.7 µg / dL) sahip olan kişiler, herhangi bir nedenden ötürü %37 daha fazla erken ölüm riski, %70 daha fazla kardiyovasküler ölüm riski ve iki kat daha fazla iskemik kalp hastalığından ölüm riskine sahipti.

Bu risk seviyelerini kullanarak, araştırmacılar ayrıca, ABD'de 44 yaş ve üzeri erişkinlerde, kurşuna tarihsel maruziyetin olmamış olması halinde önlenebilecek mevcut ölüm oranını da tahmin etmişlerdir.

Genel olarak, ABD'de her yıl tüm ölümlerin %18'inin (412000 / 2.3 milyon) 1 µg / dL'nin üzerinde kurşun seviyeleri olan kişiler arasında olacağını tespit etmişlerdir. Erken kardiyovasküler hastalık ölümlerinin %28.7'sinin (256000/892000) ve iskemik kalp hastalığı ölümlerinin yüksek bir oranının (tüm iskemik kalp hastalığı ölümlerinin% 37.4'ünün [185000/495000]) kurşun maruziyetine bağlı olabileceğini tahmin ettiler.

Çalışmada bazı kısıtlamalar olsa da ve elde edilen sonuçlar tahmine dayalı olsa da kurşun maruziyetinin toplum üzerindeki riskini göstermiş olması açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.

Literatür talep et

Referanslar :

Lanphear B. et al. Low-level lead exposure and mortality in US adults: a population-based cohort study. The Lancet Public Health, 2018 DOI: 10.1016/S2468-2667(18)30025-2

Kalori Kısıtlamasının İnsan Sağlığı Üzerindeki Faydaları

04 Nisan 2018

Kalori kısıtlamasının insanlar üzerindeki etkilerini araştıran yeni bir çalışma, kalori alımının 2 yıl boyunca %15 oranında azaltılmasının yaşlanma ve metabolizmayı yavaşlattığı ve yaşa bağlı hastalıklara karşı koruma sağladığını gösterdi. Bu çalışma, kalori kısıtlamasının sistemik oksidatif stresi azalttığını buldu, ki bu da kanser, diyabetin yanı sıra Alzheimer ve Parkinson gibi yaşa bağlı nörolojik durumlara bağlıdır.

Kalorileri kısıtlamak, bazal metabolizmanızı yavaşlatabilir ve eğer metabolizmanın yan ürünleri yaşlanma süreçlerini hızlandırırsa, birkaç yıl boyunca sürdürülen kalori kısıtlaması, kronik hastalık riskini azaltmaya ve yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabilir.

CALERIE (Enerjinin Tüketimi Azaltmanın Uzun Vadeli Etkilerinin Kapsamlı Değerlendirilmesi), obez olmayan insanlarda kalori kısıtlamasının metabolik etkilerini test eden ilk randomize kontrollü çalışmadır. Çalışmanın ikinci evresinde, 21 yaş ve 50 yaş arasında, kalori alımını 2 yıl boyunca %15 azaltan ve metabolizma ve oksidatif stres için ek ölçümlerden geçirilen, 53 sağlıklı, obez olmayan erkek ve kadından elde edilen sonuçlar bildirilmiştir. Kalori azaltış oranları, 2 hafta boyunca katılımcıların dokuları tarafından emilen izotopların oranı üzerinden, kalori seviyesini doğru bir şekilde belirleyen bir teknikle bireysel olarak hesaplanmıştır.

Metabolizma Yavaşlaması Anahtar Olarak Görülüyor

Kalori kısıtlama grubundakiler, belirli bir diyet izlemedikleri halde kilo kaybı çalışmanın amacı olmamasına rağmen ortalama 9 kilo verdiler. Anemi, aşırı kemik kaybı veya adet bozuklukları gibi hiçbir yan etki görülmedi; tersine ruh hali ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde iyileşmeler görüldü. Böylece zaten sağlıklı ve zayıf olan insanların bile bir kalori kısıtlama rejiminden yararlanabileceği görülmüş oldu.

Laboratuvar hayvanlarında kalori kısıtlaması çekirdek vücut sıcaklığını ve dinlenme metabolik hızını düşürür. CALERIE çalışmasındaki amaç da “hızlı” ya da “yavaş” metabolizma tartışmalarının en sık ortaya çıktığı, kalori kısıtlamasının kilo vermeye değil, yaşlanmaya etkisini incelemekti. Memelilerde metabolizma ne kadar hızlıysa yaşam süresi o kadar kısadır.

Antioksidan mekanizmalar ve diyet ve biyolojik faktörler gibi birçok faktör, metabolizmayı etkiler, ancak mevcut teoriler, sağlıklı bir yaşlanma için daha yavaş bir metabolizmanın en faydalısı olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların sayısı nispeten küçük ve insan ömrü bağlamında çalışma süresinin kısa olmasına rağmen, çalışma katılımcılarında yaşlanmanın belirteçleri iyileşti. Sonraki adımlar, insan yaşlanmasının sağlam biyobelirteçlerini oluşturmak ve kalori kısıtlamasının, kalori kısıtlamasını taklit eden antioksidan gıdalar veya resveratrol gibi maddelerle bağlantılı olarak etkisini incelemek olacak.

Literatür talep et

Referanslar :

Redman LM. et al. Metabolic Slowing and Reduced Oxidative Damage with Sustained Caloric Restriction Support the Rate of Living and Oxidative Damage Theories of Aging. Cell Metabolism, 2018; DOI: 10.1016/j.cmet.2018.02.019

Elektronik Sigaranın Zararları Faydalarından Daha Fazla

04 Nisan 2018

Elektronik sigaraların (e-sigara) popülaritesi son on yılda ABD'de hızla artmıştır. E-sigaranın asıl kullanım amacı, sigara içenlerin sigarayı bırakmasına yardımcı olmak olsa da sigara içmeye başlamaları için teşvik edici bir faktör olma riski de göz ardı edilmemelidir. Eldeki kanıtlara dayanarak, Dartmouth araştırmacıları, nüfus düzeyinde e-sigara kullanımı ile ilgili sağlık yararları ve zararları arasındaki dengeyi ölçtüler ve e-sigaraların, sonunda sigara içen kişi haline gelen ergen ve genç yetişkin sayısını önemli ölçüde artırabildiğini buldular.

ABD’li araştırmacı ekibi, ulusal sağlık ve tütün kullanım araştırmaları anketleri ve yayınlanmış literatürden yararlanarak, sigara içenler arasında e-sigara kullanımı ile sigarayı bırakanları ve hiç sigara içmemişlerde e-sigara kullanımı ile sigara içicisi haline gelenleri inceleyerek kazanılan veya kaybedilen toplam beklenen yaşam süresini beklenen hesapladılar. Elde edilen sonuçlara göre e-sigaralar, sigara içicisi haline gelen ergenlerin ve genç yetişkinlerin sayısını önemli ölçüde artırabileceğinden, 1,5 milyondan fazla hayat kaybına yol açabilir.

Yarardan Ziyade Zarar Getiriyor

Sonuçlar, e-sigara kullanımına ilişkin mevcut bilimsel kanıtlara ve sigara kullanımına kıyasla e-sigara kullanımının göreceli zararıyla ilgili iyimser varsayımlara dayanarak, e-sigara kullanımının faydadan ziyade nüfus düzeyinde daha fazla zarara yol açtığını gösteriyor. Tütün kullanımını kontrol çabaları, 1990'lı yıllardan beri gençlerin sigara içme düzeyinde önemli bir azalmaya yol açarken, e-sigaralar bu eğilimi yavaşlatma veya hatta tersine çevirme potansiyeline sahiptir.

E-sigaralar gelecekte net nüfus düzeyinde bir fayda sağlayacaksa, gençler ve genç yetişkinler arasında e-sigara kullanımını azaltmak için etkili ulusal ve yerel çabalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, çocuk dostu lezzetlerin (örneğin, meyve aromalı e-sigaralar) mevcudiyetini azaltarak ve bilinen toksin seviyesini azaltan ürün standartlarını düzenleyerek, ergenlere ve genç yetişkinlere hitap eden e-sigaralar yapan düzenleyici boşlukları da kapatmamız gerekiyor. 

Literatür talep et

Referanslar :

Soneji SS. et al. Quantifying population-level health benefits and harms of e-cigarette use in the United States. PLOS ONE, 2018; 13 (3): e0193328 DOI: 10.1371/journal.pone.0193328

Otizmin Oluşum Mekanizmaları Aydınlatılmaya Devam Ediyor

02 Nisan 2018

Otizm spektrum bozukluğu, günümüzde toplumda yaygınlığını gittikçe arttıran bir şekilde görülmektedir. Öyle ki son raporlar ABD’de her 68 çocuktan birinde bu otizm spektrum bozukluğu olduğunu gösteriyor. Hastalığın altında yatan mekanizma ise tam olarak bilinmese de çok sayıda hipotez mevcut. En son hipotez ise Houston Üniversitesi araştırmacılarından geldi: buna göre, beynin hipokampusunun bir kısmı olan dentat girus adı verilen bölgedeki kusurlar, nükleer reseptör LXRβ (Karaciğer X reseptörü Beta) tarafından regüle edilmektedir. Dentat girus, duygu ve hafızadan sorumludur ve otizm spektrum bozukluklarında önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.

Dentat girusun büyümesinin veya nörogenezinin regülasyonu doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde gerçekleşir. Araştırmacıların elde etmiş olduğu bulgular, dentat girus nörogenezindeki erken değişikliklerin, sonuçta normal sosyal işlevde yer alan devreyi inşa etmek için anormal bir şablon sağladığını gösteriyor.

Çalışmaları, dentat girusun nörogenezindeki bozuklukların, otizm spektrum bozukluklarının etiyolojisinde ve ilişkili davranışlarında rol oynadığını öne sürmektedir. Özellikle, nükleer reseptör LXRβ'deki kusurlar dentat girustaki kusurların muhtemel sebebi olarak ortaya çıkmıştır.

Bu Gri Madde Neden Önemlidir?

Fizyoloji dünyasında, nükleer reseptörler günü yönetmektedir. Bunlar hormonları kontrol eden ve metabolizmayı düzenleyen hücreler içindeki bir protein sınıfıdır. Bu proteinlerden biri, LXRβ, otizmin doğuşunun anahtarını tutan element olabilir.

Fare modelinde LXRβ’yı ortadan kaldırmak, otistik davranışa ve bilişsel esnekliği azaltmaya yol açtı. LXRβ’nın silinmesi, anormal sosyal etkileşim ve tekrarlayıcı davranışlar da dahil olmak üzere ve otistik benzeri davranışlara ve dentat girusta hipoplaziye veya gelişim geriliğine neden olduğu görüldü.

Davranışsal çalışmalar LXRβ'nın ablasyonunun majör otizm spektrum bozukluğu semptomlarıyla ilgili davranış bozukluklarına neden olduğunu doğruladı. Çalışmada elde edilen bulguların gösterdiği üzere LXRβ, dentat girus gelişimi ve otizmde önemlidir ve reseptör hakkında daha fazla çalışma, otizmin tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Cai Y. et al. Liver X receptor β regulates the development of the dentate gyrus and autistic-like behavior in the mouse. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201800184 DOI: 10.1073/pnas.1800184115.

Yeni Kelimeler Öğrenirken Beynimiz Hangi Mekanizmaları Kullanıyor?

02 Nisan 2018

Yeni bir araştırmaya göre yeni bir dil öğrenmek, sanattan ziyade bir bilim olabilir. Çalışmada görevli olan psikologlar, bilinmeyen nesnelerin isimlerini öğrendiğimizde, öğrenme ile ilgilenen beyin bölgelerinin, isimlerin karşılık geldiği nesneleri aktif olarak öngördüğünü buldular. Nasıl ki bilim adamları, bilimsel bir teoriyi test ediyorsa, beyin de isimlendirme konusundaki bu tahminleri test eder.

Ekip, Alzheimer hastalığından etkilenen bir beyin bölgesi olan ve bazı gelişimsel dil bozukluklarından sorumlu olan hipokampusun, bir "öner ve doğrula" stratejisiyle nesnelerin isimlerinin öğrenilmesinde önemli bir rol oynadığını buldu. Bu stratejiyi kullanarak, öğrenenler, duydukları sözcüklerin, gördükleri nesnelerin hangisine karşılık geldiğini aktif olarak tahmin ederler.

Öner-Doğrula Mekanizmasında Hipokampus Kritik Rol Oynuyor

Çalışmaya dahil edilen yirmi üç yetişkin, bir MRG tarayıcısındayken kelimeleri dinleyerek birden fazla nesnenin olduğu görsellere baktı. MRG tarayıcı, psikologların katılımcıların hafıza ve dikkat testlerini yürütürken hangi beyin bölgelerinin aktif olduğunu görmesini sağladı. Sözler ve nesneler, çalışma katılımcılarına tamamen yeni olacak şekilde düzenlendi. Birden fazla bilinmeyen kelime ve nesne eşzamanlı olarak sunulduğundan, hangi kelimelerin hangi nesneye karşılık geldiği hemen belli değildi. Kelimelerin hangi görsellerle eşleştirildiği sadece birkaç dakika içinde öğrenilebilirdi. MRG taramaları, hipokampusun bu öneri-doğrulama mekanizmasının merkezinde olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, yetişkinlerin zamanla nesnelere denk gelen kelimeleri hatırlamalarına yardımcı oldu.

Baş araştırmacı Dr. Sam Berens bulguları şöyle yorumluyor: “Çocuklar yeni dilleri öğrenmek için kayda değer bir yeteneğe sahipler ve erken dil gelişimi sırasında bir öner-doğrula stratejisi kullanıp kullanmadıkları tartışılıyor. Çalışmamız, hipokampusun öner-doğrula mekanizmasını destekleyebileceğini gösteriyor”.

Araştırma ekibi, Alzheimer hastalığında dil öğreniminin nasıl etkilendiğini ve bazı öğrenme stratejilerinin durumdan diğerlerine göre daha az etkilenip etkilenmediğini araştırmaya devam ediyor.  Elde edecekleri bulgular tedavi kararlarının yönlendirilmesinde etkili olabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Berens SC. et al. Cross-situational learning is supported by propose-but-verify hypothesis testing. Current Biology, 2018 DOI: 10.1016/j.cub.2018.02.042

Sigara İşitme Kaybına Yol Açıyor

30 Mart 2018

Bilindiği üzere sigaranın sağlık üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Son dönemde yapılan yeni bir çalışma bu risklerin üzerine bir yenisini ekledi. Oxford University Press tarafından yayınlanan Nikotin & Tütün Araştırması'nda 8 yıl boyunca 50.000'den fazla katılımcının araştırıldığı bir çalışmaya göre, sigara içmek işitme kaybı riskini artırmaktadır.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında bir teknisyen tarafından gerçekleştirilen ses testini ve her bir katılımcı tarafından tamamlanmış sağlıkla ilgili bir yaşam tarzı anketini içeren yıllık sağlık kontrollerinden elde edilen verileri analiz etti. Sigara içme durumunun (şimdiki içici, eski içici ve hiç sigara içmeyen), günde içilen sigara sayısının ve sigara bırakma süresinin işitme kaybı derecesine etkisini incelediler. Mesleki gürültüye maruz kalma da dahil olmak üzere faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bile araştırmacılar, sigara içenler arasında hiç sigara içmeyenlere kıyasla 1.2 ila 1.6 kat artmış işitme kaybı riskine dikkat çektiler.

Risk Artışı Sigara Bırakıldıktan 5 Yıl Sonra Geri Dönebiliyor

Sigara ve yüksek frekanslı işitme kaybı arasındaki ilişki, düşük frekanslı işitme kaybından daha güçlü iken, sigara tüketimi ile hem yüksek hem de düşük frekanslı işitme kaybı riski artmış olarak bulundu. Sigarayı bıraktıktan sonra ise 5 yıl içinde artmış olan işitme kaybı riskinde bir azalma görülebilmiştir.

Çalışmanın araştırmacıları, büyük bir örneklem büyüklüğü, uzun takip süresi ve işitme kaybının objektif olarak değerlendirilmesi sebebiyle, sigara içmenin işitme kaybının bağımsız bir risk faktörü olduğuna dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirttiler. Bu sonuçlar, sigaranın işitme kaybı için nedensel bir faktör olduğunu desteklemektedir ve işitme kaybının gelişmesini engellemek veya geciktirmek için tütün kontrolüne duyulan ihtiyacı vurgulamak önemlidir.

Literatür talep et

Referanslar :

Hu H. et al. Smoking, Smoking Cessation, and the Risk of Hearing Loss: Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study. Nicotine & Tobacco Research, 2018; DOI: 10.1093/ntr/nty026

Sendromun Tedavisi Birada mı Gizli?

30 Mart 2018

Metabolik sendrom, kişinin yüksek tansiyon, abdominal obezite, yüksek trigliserit seviyeleri, düşük HDL seviyeleri ve yüksek açlık kan şekeri olmak üzere beş metabolik bozukluktan en az iki tanesine sahip olduğu durumdur. metabolik sendromlu kişiler diyabet, kalp rahatsızlığı ve inme gibi diğer sağlık problemleri riskine sahiptir ve aynı zamanda bu kişilerde bilişsel bozukluk riski daha fazladır.

Oregon Eyalet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden (OSU) araştırmacılar yaptıkları çalışmada, bira içinde vazgeçilmez bir madde olan şerbetçiotunda bulunan bir flavonoid olan Xanthohumol'un (XN) bir formunun ve bileşiğin iki hidrojenlenmiş türevlerinin metabolik sendroma sahip insanlarda insülin direncinin yanı sıra, bu durum tarafından indüklenen ters öğrenme ve hafıza zayıflamalarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydular.

İnsülin Direncini Azaltıyor

Araştırmacılar bir önceki çalışmalarında, XN'yi metabolik sendrom için olası bir tedavi olarak işaret etmişlerdi ancak XN insan vücudunda meme kanseri gelişimini teşvik edebilen, 8-prenylnaringenin (8-PN) adı verilen bir östrojen metabolitine dönüşür. XN'i uzun süre almak potansiyel olarak östrojenik yan etkilere neden olabilir. 8-PN'nin metabolize olabilmesi için XN molekülünde spesifik bir "çift bağ" gerekir. Araştırmacılar, molekülü hidrojenize ederek bu çift bağdan kurtulmanın, bu metabolit artık oluşumunu engelleyeceğini düşünerek, bu teoriyi yeni çalışmalarında test ettiler. Yüksek yağlı bir diyetten kaynaklanan obeziteye sahip farelerde, XN ve XN-α, β-dihidro-XN (DXN) ve tetrahidro-XN'in (TXN) iki hidrojenlenmiş türevinin etkilerini değerlendirdiler.

Araştırmacılar, üç bileşiğin de, özellikle TXN  'nin, kemirgenler arasındaki tip 2 diyabet için büyük bir risk faktörü olan insülin direncini azaltmada etkili olduğunu buldular. Ayrıca, DXN ve TXN'nin, XN'den daha etkili olduğunu ve en önemlisi hiçbir olumsuz etki üretmediğini gözlemlediler. Bir su labirentindeki obez fareleri değerlendirdiklerinde ise, üç bileşiğin de mekânsal öğrenme ve hafızada gelişmelere neden olduğunu keşfettiler. Fare çalışmasında XN, DXN ve TXN'nin hepatotoksik olmadığını gösterdiler.

Araştırmacılar, artık orijinal yararlı etkilere sahip olan ancak yan etkileri olmayan bileşiklere sahip olduklarını belirttiler. Bulguların metabolik sendrom nedeniyle kognitif bozukluklar yaşayan insanlar için önemli olabileceğini söylediler.

Literatür talep et

Referanslar :

Miranda et al. Non-estrogenic Xanthohumol Derivatives Mitigate Insulin Resistance and Cognitive Impairment in High-Fat Diet-induced Obese Mice, Scientific Reportsvolume 8, Article number: 613 (2018).

Gülümseme Şekline Göre Cinsiyet Belli Olur mu?

27 Mart 2018

Otomatik cinsiyet tanıma teknolojisi günümüzde zaten mevcut olsa da, var olan yöntemler statik görüntüler kullanır ve sabit yüz özelliklerini karşılaştırır. Bradford Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmada ise, gülümsemenin dinamik hareketini erkekler ve kadınlar arasında otomatik olarak ayırt etmek için kullanan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırma ekibi, başta gözler, ağız ve burnun etrafı olmak üzere çalışmada kullanılacak sistem için yüzdeki 49 yer işareti çizdi. Bunu, altta yatan kas hareketlerinden kaynaklanan yüzün nasıl değiştiğini değerlendirmek için kullandılar ve gülümsemenin farklı noktaları arasındaki mesafeyi ölçerek ve hareket akışını değerlendirerek ölçtüler. Daha sonra kadınlar ve erkekler arasında gözlemlenebilir farklılıklar olup olmadığını test ettiler ve kadınların gülümsemelerinin daha geniş olduğunu gördüler.

Kadınlar Daha Geniş Bir Gülümsemeye Sahip

Baş araştırmacı, Bradford Üniversitesi'nden Profesör Hassan Ugail: “Kadınların gülüşlerini daha net gösterdikleri düşünülüyordu ve araştırmalarımız da bunun doğru olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlar kesinlikle daha geniş gülümsüyor, ağızlarını ve dudak bölgelerini erkeklerden daha fazla genişletiyorlar."

Ekip analizlerini kullanarak bir algoritma oluşturdu ve 109 kişinin gülümsedikleri sırada çekilen video görüntüsünü kullanarak test etti. Bilgisayar, vakaların %86'sında cinsiyetleri doğru bir şekilde belirleyebiliyordu ve ekip doğruluğun kolayca geliştirilebileceğine inanıyor. Araştırmacılar bu araştırmayı, sadece kavramı test ettiklerinden dolayı oldukça basit bir makine sınıflandırması kullanarak yaptılar, ancak daha sofistike yapay zeka kullanıldığı zaman, tanıma oranları artıracaktır.

Bu sistem, bir gülümseme sırasında yüzün altında yatan kas hareketini ölçtüğü için, örneğin, cerrahi sonrası, fiziksel özellikler değişse bile, bu dinamiklerin aynı kalacağı düşünülüyor. 

Literatür talep et

Referanslar :

Ugail H. et al. Is gender encoded in the smile? A computational framework for the analysis of the smile driven dynamic face for gender recognition. The Visual Computer, 2018; DOI: 10.1007/s00371-018-1494-x

Cep Telefonu Radyasyonuna Yüksek Maruziyet Tümörlere Neden Olabilir

27 Mart 2018

X-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek frekanslı radyasyon ve bazı daha yüksek enerjili morötesi radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon olarak bilinir çünkü atomlardaki elektronları ve diğer yüklü parçacıkları yok edebilirler. Hücrelerin içindeki DNA'ya zarar verecek kadar enerjiyi taşıyarak kansere neden olabilirler. Bununla birlikte, radyofrekans radyasyon (RFR) spektrumun daha düşük enerjili ucundadır ve yüklü parçacıkları yok edemez ve atom yapısını değiştiremez, ancak atomlar ve moleküllerin titremesine neden olabilir. Besin, doku ve su tutan diğer maddeler tarafından büyük miktarda absorbe edilirse ısı üretir. RFR, DNA'ya zarar vererek kansere neden olabilen radyasyon türü olmasa da, dokuyu kansere yol açabilecek başka şekillerde değiştirebileceği yönünde endişeler mevcuttur. RFR'ye insan maruziyetinin ana kaynağını cep telefonu el cihazlarının kullanımı oluşturuyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) bir parçası olan Ulusal Toksikoloji Programı'nın, (NTP) cep telefonları tarafından yayılan radyofrekans radyasyonun (RFR) etkilerini inceleyen, biri sıçanlarda ve diğeri farelerde yapılan iki büyük "toksikoloji ve karsinogenez" çalışmalarının yeni sonuçlarını içeren taslak raporlarına göre, radyofrekans radyasyona yüksek maruziyet, erkek sıçanların kalplerinde sinir çevresinde doku tümörleri ile sonuçlandı, ancak bu dişi sıçan veya erkek- dişi farelerde gözlenmedi.

Schwann Hücreleri Etkileniyor

Çalışmalar için sıçanları ve farelerin farklı RFR seviyelerine maruz bırakıldığıı özel odalar oluşturuldu. Maruziyet günde 9 saati aşkın bir süre, 10 dakika açık, 10 dakika kapalı olacak şekilde gerçekleşti ve 2 yıl devam etti. Araştırmacılar, bir fare ya da sıçanın ömründeki 2 yılın insandaki yaklaşık 70 yıla denk geldiğini söyledi. RFR'ye maruziyet düzeyleri, ABD'deki cep telefonlarında yasal olarak izin verilen azami seviyenin yaklaşık dört katına kadar değişmekteydi. Hayvanlar, ABD'de sesli çağrı yapmak ve metin göndermek için kullanılan 2G ve 3G sinyallerinkiyle aynı frekans ve modülasyona maruz bırakıldılar.

Araştırmacıların erkek sıçanların kalplerinde, periferik sinirleri çevreleyen koruyucu ve destekleyici dokuyu oluşturan Schwann hücrelerinden gelişen, nadiren kanseröz olan schwannom adı verilen tümör insidansının, izin verilen cep telefonu emisyonlarının ötesinde olan RFR seviyelerine maruz kaldıkça arttığını gösterdiler. Ayrıca, bu RFR düzeylerinin hem erkek hem de dişi sıçanlarda kalp dokusunda olağandışı hasarlanma şekillerine yol açtığını buldular. Bununla birlikte, farelerde RFR maruziyetinden kaynaklanan sağlık sorunları için çok az kanıt mevcuttu.

Literatür talep et

Referanslar :

Toxicology and Carcinogenesisstudies in HSD:Sprague Dawley SD Rats Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (900 Mhz) And Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones, March 26 to 28, 2018, National Toxicology Program

Şekerli İçeceklerin Her Gün Tüketimi İnfertilite İle İlişkili Bulundu

26 Mart 2018

İnfertilite tüm dünyada sık görülmekte olup, tedavilerinin maliyeti ülkelere ciddi yük bindirmektedir.  Değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi, farkındalık yaratmaya, gebe kalmaya çalışan çiftlerin yaşadığı psikolojik stres ve maddi yükü azaltmaya yardımcı olabilir. İnfertilite için, diyet gibi yaşam tarzı faktörleri değiştirilebilir risk faktörleri arasında sayılabilir. Bununla birlikte, son bir buçuk asırda bir ABD'li bireyin ortalama diyetinde şeker eklenmesinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Bu toplam şeker alımının üçte biri, kilo alımı ve tip 2 diyabet gibi durumlarla ilişkili olan gazoz ve diğer şekerli içeceklerden gelir. Gazoz içmek erken menstrüasyon ve zayıf semen kalitesi ile ilişkili bulunmuştur ancak gazozun doğurganlık üzerinde doğrudan etkileri araştıran az çalışma mevcuttur.

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Kurumu'ndan araştırmacılar, gazoz içmek ile infertilite arasındaki olası ilişkileri daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak için, 21-45 yaşları arasında olan 3.828 kadın ile 1.045 erkek partneri incelediler.

Meyve Suları ve Diyet İçeceklerin Etkisi Yok

Tüm katılımcılar ABD veya Kanada'da yaşıyordu ve Gebelik Araştırması Online web tabanlı ileriye dönük kohort çalışmasının bir parçasıydı. Katılımcıların tıbbi geçmişi, yaşam tarzı faktörleri ve diyet ile ilgili verileri toplandı. Ayrıca, katılımcılar hamile kalana veya 12 aylık takip periyodu sona erene kadar her 2 ayda bir takip anketi doldurdular.

Araştırmacılar, verilerini değerlendirdiklerinde, gazoz içmenin ayda ortalama erkek ve kadın konsepsiyonunda yüzde 20'lik bir düşüş ile bağlantılı olduğunu ortaya koydular. Her gün en az bir gazoz içen kadınlar aylık %25; günde en az bir gazoz içen erkeklerin eşleri ise başarıyla gebe kalma ihtimalini aylık %33 düşürdü. Araştırmacılar infertilite ile meyve suları veya diyet gazoz içmek arasında kuvvetli bir ilişki bulamadılar. Obezite, kafein alımı, alkol, sigara ve genel diyet kalitesi gibi birçok faktörü kontrol ettikten sonra da şekerle tatlandırılmış içeceklerin alımı ile düşük doğurganlık arasında pozitif ilişkiler gözlendi.

Araştırmacılar, ABD genelinde tüketilen şekerli içeceklerin miktarına bakıldığında bulgularının halk sağlığı için önemli etkileri olabileceğini belirttiler. Hamilelik planlayan çiftlerin, diğer olumsuz sağlık etkilerini de dikkate alarak, bu içeceklerin tüketimini sınırlamalarını önerdiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Hatch, EE; Wesselink, AK; Hahn, KA; Michiel, JJ; Mikkelsen, EM; Sorensen, HT; Rothman, KJ; Wise, LA. Intake of Sugar-sweetened Beverages and Fecundability in a North American Preconception Cohort, Epidemiology January 30 2018.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image